Rada/odborný rada – finanční manažer v projektu "(FLEXI)“ v Oddělení projektů služeb zaměstnanosti Odboru zaměstnanosti a EU generálního ředitelství Úřadu práce ČR v Praze, ID 11000015

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
9. 8. 2021