Právník, KoP Rychnov nad Kněžnou

Pracovistě:
Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
Termín odevzdání:
15. 2. 2020

Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů

 

Právník

 

Pracoviště (místo výkonu práce):

Oddělení právní Odbor kontrolně právní Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Hradci Králové

místo výkonu: Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1433, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

Hlavní náplň činnosti:

 • Poskytování základní poradenské činnosti v oblasti zaměstnanosti v rámci náplně činnosti oddělení a základního poradenství v oblasti pracovněprávních předpisů
 • Ve spolupráci s kontaktními pracovišti zajištění vedení agendy výživného u dětí svěřených do pěstounské a předpěstounské péče, včetně podávání návrhů k soudům na stanovení výživného a trestních oznámení
 • Zastupování zájmů úřadu práce v soudních sporech
 • Provádění úkonů v oblasti vymáhání pohledávek
 • Vydávání povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte
 • Vybrané činnosti v oblasti zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele poradenství, přebírání žádostí, postoupení žádostí v případě místní nepříslušnosti KrP
 • Posuzování rozhodnutí vydaných v I. stupni v případě odvolání, zpracování postupových zpráv odvolacímu orgánu, případně návrhů na provedení autoremedury
 • Sledování dodržování zákonnosti činnosti krajské pobočky a signalizování zjištěných porušení právního řádu přímému nadřízenému nebo vedoucí oddělení kontrolně právního

 

Kvalifikační a další požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání magisterského typu, výhodou vzdělání právnického směru
 • občanská bezúhonnost
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC (MS Office (WORD), Outlook, Internet), výhodou ŘP – B
 • znalost správního práva, právních předpisů o zaměstnanosti, orientace v pracovněprávních předpisech, insolvenčním řízení, smluvních vztazích, v oblasti vymáhání pohledávek, nepojistných dávek
 • schopnost rychlého zapracování
 • výborné komunikační dovednosti – schopnost jednat s klienty
 • samostatnost, pečlivost a důslednost
 • znalosti, popř. praxe v oblasti státní správy výhodou

 

Pracovní podmínky:

 • služba na tomto služebním místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené
 • služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy, plat v souladu s platovými předpisy
 • pružná pracovní doba – plný úvazek, po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku v závislosti na odváděné práci
 • předpokládaný nástup do pracovního poměru: od 1. 3. 2020 nebo po ukončení výběrového řízení

 

V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete prosím elektronicky motivační dopis,
doplněný o strukturovaný životopis a doklad o dosaženém vzdělání,
nejpozději
do 15. 2. 2020
včetně, na e-mailovou adresu: dana.machanova@uradprace.cz, nadezda.sinova@uradprace.cz, ivana.mazurova@uradprace.cz

nebo písemně na adresu:

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Hradci Králové

Odbor kontrolně právní – Mgr. Dana Machanová

Wonkova 1142

500 02 Hradec Králové

 

 

 

Mgr. Dana Machanová

vedoucí právního oddělení

 

 

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků.

Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na výběrovém řízení.