Diagram správního řízení žádosti o náhradní výživné

 

Žádost o náhradní výživné
Žádost o náhradní v...
Ne
Ne
Ano - bez el. podpisu
Ano - bez el. podpisu
Byla žádost o náhradní výživné podána elektronicky?
Byla žádost o náhradní výži...
K žádosti se nepřihlíží
K žádosti se nepřihlíží
ÚP ČR vyrozumí žadatele v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 SpŘ.
ÚP ČR vyrozumí žadat...
ÚP ČR vyzve žadatele k doložení potřebných podkladů
ÚP ČR vyzve žadatele k...
Ano
Ano
Ne
Ne
Žadatel splnil povinnosti uložené ve výzvě?
Žadatel splnil povinnosti ul...
Ne
Ne
Ano
Ano
Bylo podání do 5 dnů potvrzeno?
Bylo podání do 5 dnů potvr...
Ne
Ne
Ano
Ano
Má žádost podepsané náležitosti?
Má žádost podepsané náležitost...
Řízení o žádosti o náhradní výživné se usnesením zastaví
Řízení o žádosti o náhradní výži...
ÚP ČR vydá rozhodnutí o přiznání/nepřiznání žádosti o náhradním výživném
ÚP ČR vydá rozhodnutí o...
Po přiznání nároku na náhradní výživné vyplatí ÚP ČR přiznanou výši náhradního výživného
 
Po přiznání nároku na náhradní výživné vyplatí...
Kromě samostatné žádosti o náhradní výživné je potřeba ÚP ČR  doložit také nutné podklady pro rozhodnutí:
- exekuční titul, ve kterém je uvedena vyživovací povinnost k oprávněné osobě;
- doklad prokazující výši částečného plnění výživného;
- doklad prokazující, že byla pohledávka na výživné postoupena, pokud došlo k postoupení pohledávky na výživné;
- doklad prokazující nezaopatřenost dítěte (u dítěte do 15 let věku rodný list, u staršího dítěte pak potvrzení o studiu);
- doklad prokazující, že byl podán návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce. 
 
Kromě samostatné žádosti o náhradní výživné je potřeba ÚP ČR  doložit také nutné podklady pro rozhodnutí:...
Ano - prostřednictvím DS
Ano - pros...
Ano - s el. podpisem
Ano - s el...
Viewer does not support full SVG 1.1