PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027

( doba realizace projektů: do konce roku 2030 )

Tyto projekty jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Realizace projektů probíhá v celém regionu Jihomoravského kraje.

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

 

Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020.

 

Řídicím orgánem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

 

OPZ+ je zacílen na zvýšení zaměstnanosti, sociální začleňování, sociální inovace a materiální pomoc nejchudším osobám. Vnitřně se člení do 5 priorit, ty jsou dále rozděleny do tzv specifických cílů (tematické oblasti definované EU).

 

 

Priority OPZ+:
Budoucnost práce

Sociální začleňování

Sociální inovace

Materiální pomoc nejchudším osobám

Technická pomoc

Národní individuální projekty – v realizaci:

- Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (OZP) / t.č. v přípravě
- Záruky pro mladé (ZPM) / t.č. v přípravě
- Nová etapa (NOE) / t.č. v přípravě

- Věk není překážkou (VNP) / t.č. v přípravě
- Outplacement II (OUT II) / t.č. v přípravě

- Kvalifikovaní zaměstnanci (KVAZAM) / t.č. v přípravě
- Vzdělávám se v DIGI / t.č. v přípravě

 

PŘEHLED NÁRODNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ V REALIZACI 

/ t.č. v přípravě

Regionální individuální projekty – v realizaci:

-    Šance na práci v JmK

   

Přehled regionálních individuálních projektů v realizaci zde

Poslední aktualizace: 5. 6. 2023