Tiskové zprávy 2014

Spolupráce ÚP ČR a SŽDC přinese nové pracovní příležitosti

11. 12. 2014

Řada uchazečů o zaměstnání s evidencí na Úřadu práce ČR (ÚP ČR) by mohla v budoucnu získat novou práci. Nabídne jim ji Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace na základě Memoranda o spolupráci při zajišťování podpory zaměstnávání uchazečů o zaměstnání. Dokument dnes společně podepsali Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR a generální ředitel SŽDC Pavel Surý.