Finanční referent v Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví Odboru provozně ekonomického generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha (ID SM 11000153)

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
29. 5. 2023