Внутрішньофірмове переведення працівників

С набуттям чинності від 15. 8. 2017 р. було впроваджено інститут картки внутрішньофірмового переведеного працівника.

Це новий тип дуального дозволу на довгострокове проживання на території ЧР, який дозволяє його власнику перебувати на території ЧР протягом періоду часу довшого, ніж 3 місяці, і виконувати роботу на посаді менеджера, фахівця або працевлаштованого стажера, на яку було іноземця тимчасово переведено в рамках, спрощено кажучи, наднаціональної корпорації (детальніше див. Визначення основних понять).

Причому:

Менеджером розуміємо іноземця, який працює на керівній посаді та який здійснює, перш за все, керівництво комерційною корпорацією або відокремленим підприємством, і за діяльністю якого наглядає та якому дає вказівки статутний орган, вищий орган або орган контролю; менеджер керує комерційною корпорацією або відокремленим підприємством або їхніми частинами, здійснює нагляд за іншими працівниками, що виконують наглядові, професійні або керівні види діяльності та їх перевірку, включно з уповноваженням приймати або звільняти працівників, чи рекомендувати їх прийом або звільнення або вжиття інших заходів щодо персоналу.

Фахівцем розуміємо іноземця, який має спеціальні знання, що є суттєвими для області діяльності, процедур або для управління комерційною корпорацією чи відокремленим підприємством, і який має також необхідний рівень набутої кваліфікації та професійний досвід, або є членом професійної асоціації, якщо такі вимоги передбачені спеціальним законодавством.

Працевлаштований стажер - іноземець, який має належним чином закінчену вищу освіту, був переведений у комерційну корпорацію або на відокремлене підприємство з юридичною адресою на території Чеської Республіки з метою розвитку кар’єри або навчання у області ділових технік і методів, та який протягом періоду переведення отримує заробітну плату або оклад.

Карту внутрішньофірмового переведеного працівника видає Міністерство внутрішніх справ. Більш детальну інформацію Ви можете знайти на веб-сайті МВС за адресою http://www.mvcr.cz/clanek/karta-vnitropodnikove-prevedeneho-zamestnance.aspx.

Обов’язки роботодавця перед Службою зайнятості

Для отримання карти внутрішньофірмового переведеного працівника не потрібно повідомляти у Службу зайнятості ЧР про вакансію.

Однак обов’язок інформувати і вести облік на роботодавця власника карти внутрішньофірмового переведеного працівника поширюється, див. сторінку Порядок дій роботодавця.

Особливий випадок

Власник дозволу на проживання внутрішньофірмового переведеного працівника, виданого іншою державою-членом Європейського Союзу, який був у рамках фірми переведений на територію ЧР на період не більше 90 днів протягом будь якого періоду 180 днів, має, згідно з Законом про зайнятість, вільний доступ на ринок праці.

Poslední aktualizace: 4. 2. 2020