Визначення основних понять

Працевлаштування
Працевлаштування є формою відносин найму між працівником і роботодавцем, коли працівник виконує діяльність на підставі вказівок роботодавця в період часу та на місці, які були для цього роботодавцем призначені, за заздалегідь узгоджену винагороду.

Вітчизняний роботодавець
Вітчизняним роботодавцем розуміємо юридичну або фізичну особу, яка використовує найману працю осіб у трудових правовідносинах. З цієї точки зору не є вирішальним те, чи роботодавцем є чеська фірма, чеська фірма із закордонною майновою участю, або філія закордонної юридичної особи.

Обов’язок реєстрації у торговому реєстрі не поширюється на фізичні особи, що є громадянами однієї з держав-членів Європейського Союзу (далі тільки «ЄС») або іншої держави, що входить у склад Поствакцинального економічного простору (далі тільки «ЄЕП») або Швейцарської конфедерації, чи членом його сім’ї, який має право проживати на території Чеської Республіки. Обов’язок реєстрації у торговому реєстрі далі не поширюються на фізичну особу, яка є громадянином третьої країни, якому було у державі-членові присвоєно статус резидента з довгостроковим перебуванням, та члена його сім’ї, котрому було у Чеській Республіці видано дозвіл на довгострокове проживання. Обов’язок реєстрації у торговому реєстрі також не стосується осіб, у яких виникне право на виконання підприємницької діяльності на підставі ліцензії на підприємницьку діяльність.

Роботодавцем вважається також агенція з працевлаштування, яка надає роботу іноземцям з метою їх тимчасового призначення на виконання робіт у користувача. Вітчизняним роботодавцем вважається також фізична особа, яка не виконує підприємницьку діяльність, але для своїх власних потреб використовує найману працю іншої особи.

Закордонний роботодавець
Згідно з нормативно-правовими актами про працевлаштування закордонним роботодавцем вважається юридична особа або фізична особа з юридичною адресою за межами території ЧР, яка постійно не виконує підприємницьку діяльність в Чеській Республіці, а відряджає своїх працівників до Чеської Республіки з метою реалізації комерційної чи іншої угоди, укладеної з вітчизняною юридичною чи фізичною особою. Відряджені працівники перебувають у трудових правових відносинах з таким закордонним роботодавцем і після виконання робіт, на які вони були відправлені до ЧР, повертаються за місцем знаходження роботодавця. За оформлення реквізитів, пов’язаних з відправленням працівників, несе відповідальність юридична або фізична особа, до якої буде іноземець відправлений закордонним роботодавцем.

Іноземець
З точки зору закону про зайнятість іноземець - це фізична особа, яка не є громадянином Чеської Республіки, громадянином ЄС/ЄЕЗ та Швейцарії, або членом його/її сім'ї. Іноземцем вважається також особа без громадянства.

Іноземці, які мають постійне місце проживання в Чеській Республіці, мають, з точки зору зайнятості, такий же правовий статус, як громадяни Чеської Республіки, тобто при виборі зайнятості вони не є нічим обмежені, за винятком певних професій, де громадянство вимагається відповідно до чинного законодавства в Чеській Республіці. Те саме стосується іноземців, які користуються додатковим або тимчасовим захистом відповідно до спеціального закону, а також до інших іноземців, згаданих у параграфах 98 та 98а Закону про зайнятість.

Територіальна компетентність обласного управління Департаменту працевлаштування
Територіально компетентним органом, який приймає рішення про надання дозволу на працевлаштування іноземця, є обласне управління Департаменту працевлаштування Чеської республіки (далі тільки «обласне управління ДП), територіально компетентного за місцем реалізації працевлаштування іноземця.

Poslední aktualizace: 4. 2. 2020