Zveřejnění nabídky práce v databázi evropského portálu EURES

Volné místo do databáze evropského portálu EURES lze zadat jeho nahlášením pracovníkům úřadů práce, kteří  zodpovídají za agendu volných míst.
Je nutné přitom požádat o zveřejnění nabídky na Integrovaném portále MPSV. Tím je zajištěn automatický transfer nabídky z národní databáze volných míst do celoevropské databáze pracovních příležitostí EURES (viz http://eures.europa.eu/ - sekce volných míst).
Pokud chcete, aby volné místo bylo šířeno jako „pracovní místo EURES“ – tj. vhodné pro pracovníky z jiných států EU/EHP a Švýcarska, požádejte o označení volného místa jako nabídky „Se zaměřením na občany EU“. Tato místa budou na Evropském portále EURES zvýrazněna symbolem – vlaječkou EU a budou zde zobrazována přednostně před nabídkami, které zaměstnavatel neurčil za vhodné pro pracovníky z jiných členských států.

Integrovaný portál MPSV nabízí i možnost samoobslužného zadávání volných pracovních míst. Tímto způsobem si zaměstnavatelé mohou sami udržovat volná pracovní místa. Nabídka se dostane automatickým transferem i na Evropský portál EURES.

Více informací o této možnosti je k dispozici zde  v sekci Pro zaměstnavatele

Poslední aktualizace: 16. 5. 2024