Záruky pro mladé ve ZK

ZÁRUKY PRO MLADÉ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000011
Místo realizace: Zlínský kraj
Doba trvání projektu: 1.1.2016 - 31.5.2023
Rozpočet projektu: 97 611 000,- Kč
Způsob realizace: vlastními silami (bez dodavatele služeb)

 

Cílová skupina projektu:

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání mladší 30 let (29 let včetně), kteří jsou vedeni v evidenci kontaktních pracovišť ÚP ČR ve Zlínském kraji déle než 3 měsíce a kteří mají pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 3 roky.

Stručný popis projektu:

Předpokladem je, že do projektu vstoupí cca 900 osob. Účastníci budou do projektu zařazováni v každém okrese Zlínského kraje.

Cílem projektu je podpořit uchazeče o zaměstnání ve věku do 29 let (včetně), kteří jsou při hledání pracovního uplatnění znevýhodněni oproti ostatním uchazečům o zaměstnání, a to z důvodu absence jakýchkoliv pracovních zkušeností, minimální dosažené praxe, nedostatečné či neuplatnitelné kvalifikace na trhu práce.

Projekt prostřednictvím realizace odborné praxe umožňuje doplnění profesní odbornosti. Podstatou projektu je jak příprava osob z cílové skupiny na aktuální potřeby zaměstnavatele, tak také získání postrádající pracovní zkušenosti uchazečů o zaměstnání.

Aktivity pro účastníky projektu:

 • Vstupní pohovor a profilace klientů
  • Obsah aktivity: Seznámení se s projektem, pohovory se zájemci o projekt

 

 • Poradenství
  • Obsah aktivity: Podpis dohody o účasti v projektu, práva a povinnosti účasti v projektu, Motivační klub, individuální poradenství

 

 • Aktivizační kurz
  • Obsah aktivity: kurz s cílem získat a posílit sebevědomí účastníků, kterým se dlouhodobě nedaří nalézt vhodnou možnost realizace odborné praxe, podpořit jejich aktivní zájem při hledání pracovního místa a osvojení si principů asertivního jednání

 

 • Rekvalifikace
  • Obsah aktivity: zabezpečovaná nebo zvolená rekvalifikace

 

 • Práce na zkoušku
  • Obsah aktivity: krátkodobé zaměstnání s cílem zjistit připravenost osob z cílové skupiny k nástupu na pracovní místo

 

 • Doprovodná opatření
  • Obsah aktivity: příspěvek na cestovné, zdravotní prohlídku při účasti na rekvalifikačním kurzu

 

 • Odborné praxe
  • Obsah aktivity: pracovní místa podpořená mzdovými příspěvky – společensky účelná pracovní místa (SÚPM), příspěvek na úhradu mzdových nákladů mentora

 

Kontaktní osoby:

Koordinátor Ing. Marie Čevorová 950 175 261 778 407 828 Marie.Cevorova@uradprace.cz
Odborný pracovník financí Mgr. Dominika Brzobohatá, DiS. 950 175 255 778 407 829 Dominika.Brzobohata@uradprace.cz
Odborný pracovník - Kroměříž Ing. Iveta Macek 950 175 128 778 403 352 iveta.macek@uradprace.cz
Odborný pracovník – Uh. Hradiště Mgr. Milena Kročová 950 170 214 778 403 354 Milena.Krocova@uradprace.cz
Odborný pracovník - Vsetín Ing. Petra Trčková 950 173 431 725 785 930 Petra.Trckova@uradprace.cz
Odborný pracovník - Zlín Ing. Marie Čevorová 950 175 261 778 407 828 Marie.Cevorova@uradprace.cz

 

Poslední aktualizace: 2. 3. 2023