Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

Podrobné podmínky vstupu do projektu :

https://www.uradprace.cz/web/cz/vzdelavani-a-dovednosti-pro-trh-prace-ii

Kontakty:

Pracoviště HK
Ing. Radek Bucek, tel. 950 116 589, e-mail: vera.moderova@uradprace.cz