Úřední deska

Úřední deska

Datum:
20. 11. 2020
Název:
Rozhodnutí - č.j. 53540/2020/KRO
Datum:
24. 11. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Rozhodnutí ve věci odejmutí dávek pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, č. j. 20862/2020/OTR a doplatek na bydlení, č. j. 20863/2020/OTR ze dne 20. 11. 2020.
Datum:
24. 11. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Výzva k doplnění skutečností nutných k nároku na dávku příspěvek na živobytí, č.j. 20575/2020/OTR ze dne 18.11.2020.
Datum:
24. 11. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí, č.j. 19458/2020/OTR ze dne 19.10.2020.
Datum:
24. 11. 2020
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Rozhodnutí o odejmutí doplatku na bydlení, č.j. 19459/2020/OTR ze dne 19.10.2020.
Datum:
4. 12. 2020
Název:
Rozhodnutí - č.j. 56353/2020/KRO
Menu