Úřední deska

Úřední deska

Datum:
2. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na živobytí, č.j. 15528/2021/OTR ze dne 23.08.2021
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Oznámení o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení, č.j. 15283/2021/OTR ze dne 16.08.2021
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Vyrozumění účastníka řízení č. j. 203720/21/ZL ze dne 6. září 2021
Datum:
9. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Rozhodnutí o upuštění od vymáhání nedobytné pohledávky č. j. 192613/21/ZL ze dne 9. září 2021
Datum:
13. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 204778/21/ZL
Datum:
17. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 17051/2021/OTR
Datum:
17. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 15602/2021/OTR
Menu