Úřední deska

Úřední deska

Datum:
18. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK-4068/2023-10/01
Datum:
20. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 58597/2023/AAH
Datum:
21. 9. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. Vyrozumění účastníka správního řízení č.j. 59828/2022/AAF
Datum:
21. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 34979/2023/AAE
Datum:
22. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 15235/2023/AAM
Datum:
25. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1477217/23AB
Datum:
25. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1494218/23/AB
Datum:
25. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1370136/23/AB
Datum:
25. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 1477234/23/AB
Datum:
25. 9. 2023
Název:
Výzva - č.j. 2426/23/AAH
Datum:
26. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 29722/2023/AAF
Datum:
26. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o snížení dávky doplatek na bydlení č.j. 29713/2023/AAF
Datum:
26. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky doplatek na bydlení č.j. 30085/2023/AAF
Datum:
26. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na živobytí č.j. 33456/2023/AAF
Datum:
26. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABE-5784/2023-04/07
Datum:
26. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABE-5790/2023-04/07
Datum:
27. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-1330/2023
Datum:
27. 9. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1494266/23/AB
Datum:
29. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - 1364578/23/AB
Datum:
29. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1390869/23/AB
Datum:
29. 9. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1472106/23/AB
Datum:
2. 10. 2023
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k příspěvku na živobytí č.j. 33760/2023/AAF
Datum:
2. 10. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 24745/2023/AAF
Datum:
3. 10. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ABC-17963/2023-02/05
Datum:
3. 10. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI- 39466/2023
Datum:
3. 10. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABC-1819/2023-02/05
Datum:
3. 10. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ABD-19393/2022-03\04
Datum:
3. 10. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ABC-21374/2023-02/05
Datum:
3. 10. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ABC-9258/2023-02\02
Datum:
3. 10. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABC-1563/2023-02/05
Datum:
3. 10. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ABD-11814/2023-03\01
Datum:
3. 10. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1528855/23AB
Datum:
3. 10. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ABC-20217/2023-02/05
Menu