Úřední deska

Úřední deska

Datum:
9. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci nepřiznání dávky příspěvek na živobytí č.j. 31279/2021/AAF
Datum:
9. 9. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - poř.č. ABC-235/2020-02/X2
Datum:
9. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 32103/2021/AAF
Datum:
13. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1048754/21/AB
Datum:
13. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-4356/2021-05/03
Datum:
13. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 41722/2021/AAE
Datum:
13. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1061789/21/AB
Datum:
13. 9. 2021
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABF-41894/2021-05/08
Datum:
13. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1053511/21/AB
Datum:
13. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1139647/21/AB
Datum:
14. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1134452/21/AB
Datum:
14. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1168196/21/AB
Datum:
15. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 47432/21/AAH
Datum:
15. 9. 2021
Název:
Usnesení - č.j. UPCR-AA-2021/444046
Datum:
15. 9. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABC-1592-2021/02X6
Datum:
15. 9. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABD-1563/2021-02/X2
Datum:
16. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1067201/21/AB
Datum:
16. 9. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABD-1931/2021-03/01
Datum:
16. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1172530/21/AB
Datum:
17. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK-4174/2021-10/09
Datum:
17. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK--4154/2021-10/07
Datum:
17. 9. 2021
Název:
Výzva - č.j. 49654/2021/AAH
Datum:
17. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1197499/21/AB
Datum:
20. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABE-5316/2021-04/10
Datum:
20. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-3151/2021
Datum:
20. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-4508/2021-05/03
Datum:
21. 9. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABD-1582/2021-03/02
Datum:
22. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 42121/2021/AAE
Datum:
23. 9. 2021
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k příspěvku na živobytí č.j. 34540/2021/AAF
Datum:
23. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 34839/2021/AAF
Datum:
23. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABE-5376/2021-04/09
Datum:
24. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 41117/2021/AAB
Datum:
24. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABE-5378/2021-04/A1
Datum:
24. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1123497/21/AB
Menu