Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji

Logo OPZ
Název projektu: Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji
Doba realizace: 1. 9. 2016 – 30. 6. 2022
Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000048
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Hlavním cílem je snížení počtu osob spadajících do cílové skupiny v evidenci KrP prostřednictvím aktivit projektu - účastí v projektu a absolvováním jeho aktivit zvýší tyto osoby svoji šanci na uplatnění na trhu práce. Do projektu vstoupí minimálně 1200 osob spadajících do cílové skupiny, minimálně 250 z nich absolvuje rekvalifikační kurz a 217 nastoupí na Společensky účelné pracovní místo (SÚPM). Projekt zajišťuje ucelenou nabídku vzdělávacích kurzů, ale zároveň také individuální přístup k účastníkům projektu. Základním principem tohoto projektu je rozšíření dovedností a kompetencí jednotlivce, poskytování širších a komplexních služeb od motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit až k podpoře pracovních míst.

Jaký problém projekt řeší?

Osoby spadající do této cílové skupiny jsou péčí o děti limitovány při hledání zaměstnání, ale i v možnostech dalšího vzdělávání. Často nemohou pracovat ve vícesměnných provozech, ani dojíždět za prací. Delší pobyt na mateřské/rodičovské dovolené pak může znamenat ztrátu pracovních návyků, schopností sebeprezentace u zaměstnavatelů a v některých případech i sociální vyloučení. V rámci projektu je snahou tyto zmíněné faktory eliminovat, ať už souborem připravených aktivit, tak poskytováním příspěvků na hlídání dětí při účasti na aktivitách projektu.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou uchazeči o zaměstnání v evidenci KrP vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené nebo pečující o děti do 15 let věku.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
 • Motivační aktivity
 • Skupinové poradenství
 • Individuální poradenství
 • Psychologické poradenství
 • Bilanční, pracovní diagnostika
 • Odborná školení
  • finanční gramotnost
  • pracovněprávní minimum
  • měkké dovednosti
  • podnikatelská gramotnost
 • Rekvalifikační kurzy
 • Zprostředkování zaměstnání

Příjem žádostí

Nábor účastníků do projektu probíhá buď formou skupinovou, nebo individuální formou vstupního setkání a to na všech okresních pobočkách ÚP Libereckého kraje. Informace o nejbližších termínech skupinových vstupních setkání získáte od své zprostředkovatelky nebo od odborných pracovníků projektu dané pobočky ÚP (viz. níže).

Kam se obrátit pro informace?

Pro základní informace o možnosti vstupu do projektu kontaktujte nejbližší pobočku ÚP, svou zprostředkovatelku či odborného pracovníka.

Odborní pracovníci:

Aktuality

(historie aktualit zde)

Důležité upozornění

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou byly zrušeny hromadné informační schůzky a veškeré další interní skupinové poradenské aktivity.

Nadále realizujeme externí poradenství v rámci odborných školení, individuální poradenství a rekvalifikace.

V okresech Semily a Česká Lípa zatím fungujeme bez omezení, ovšem situace se může kdykoli v návaznosti na nařízení vlády či jiných orgánů veřejné moci měnit.

 

V případě dotazů jsou vám stále k dispozici odborní pracovníci projektu na jednotlivých kontaktních pracovištích.

 

V případě zájmu o vstup do projektu nebo v případě jakýchkoli dotazů kontaktujte odborné pracovníky vašeho okresu.

Poslední aktualizace: 2. 10. 2020