Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji

Logo OPZ
Název projektu: Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji
Doba realizace: 1. 9. 2016 – 30. 6. 2022
Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000048
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Hlavním cílem je snížení počtu osob spadajících do cílové skupiny v evidenci KrP prostřednictvím aktivit projektu - účastí v projektu a absolvováním jeho aktivit zvýší tyto osoby svoji šanci na uplatnění na trhu práce. Do projektu vstoupí minimálně 1200 osob spadajících do cílové skupiny, minimálně 250 z nich absolvuje rekvalifikační kurz a 217 nastoupí na Společensky účelné pracovní místo (SÚPM). Projekt zajišťuje ucelenou nabídku vzdělávacích kurzů, ale zároveň také individuální přístup k účastníkům projektu. Základním principem tohoto projektu je rozšíření dovedností a kompetencí jednotlivce, poskytování širších a komplexních služeb od motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit až k podpoře pracovních míst.

Jaký problém projekt řeší?

Osoby spadající do této cílové skupiny jsou péčí o děti limitovány při hledání zaměstnání, ale i v možnostech dalšího vzdělávání. Často nemohou pracovat ve vícesměnných provozech, ani dojíždět za prací. Delší pobyt na mateřské/rodičovské dovolené pak může znamenat ztrátu pracovních návyků, schopností sebeprezentace u zaměstnavatelů a v některých případech i sociální vyloučení. V rámci projektu je snahou tyto zmíněné faktory eliminovat, ať už souborem připravených aktivit, tak poskytováním příspěvků na hlídání dětí při účasti na aktivitách projektu.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou uchazeči o zaměstnání v evidenci KrP vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené nebo pečující o děti do 15 let věku.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
 • Motivační aktivity
 • Skupinové poradenství
 • Individuální poradenství
 • Psychologické poradenství
 • Bilanční, pracovní diagnostika
 • Odborná školení
  • finanční gramotnost
  • pracovněprávní minimum
  • měkké dovednosti
  • podnikatelská gramotnost
 • Rekvalifikační kurzy
 • Zprostředkování zaměstnání

Příjem žádostí

Nábor účastníků do projektu probíhá buď formou skupinovou, nebo individuální formou vstupního setkání a to na všech okresních pobočkách ÚP Libereckého kraje. Informace o nejbližších termínech skupinových vstupních setkání získáte od své zprostředkovatelky nebo od odborných pracovníků projektu dané pobočky ÚP (viz. níže).

Kam se obrátit pro informace?

Pro základní informace o možnosti vstupu do projektu kontaktujte nejbližší pobočku ÚP, svou zprostředkovatelku či odborného pracovníka.

Odborní pracovníci:

Aktuality

(historie aktualit zde)

Průběžné informace k realizovaným aktivitám v rámci projektu za období 10 prosince 2019 až 12. února 2020:

Do projektu je možné i nadále vstupovat prostřednictvím hromadných výběrů nebo individuálně sjednaných schůzek. V současné chvíli probíhají poradenské aktivity pro účastníky projektu na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje. Uchazeči jsou průběžně zařazování na Motivační aktivity i Skupinové poradenství a dle potřeby dále na odborná školení Finanční gramotnosti, Pracovního práva nebo Podnikatelských základů. V průběhu celého zařazení do projektu se odborní pracovníci věnují klientům také individuálně. V rámci individuálních pohovorů jsou probírány možnosti na trhu práce, vyhledávány vhodné pracovní příležitosti, samozřejmostí je pomoc při sestavení vhodného motivačního dopisu či nácvik pracovního pohovoru.

Vhodným uchazečům je dále umožněno absolvovat na náklady ÚP rekvalifikační kurz. Nejoblíbenější jsou kurzy základů práce na PC, kurz pro pracovníky v sociálních službách a kurz „Chůva“. V období 10. 12. 2019 – 12. 2. 2020 absolvovalo úspěšně rekvalifikační kurz celkem 13 osob.

Zaměstnavatelé si mohou žádat o příspěvek na mzdové náklady, pokud zaměstnají uchazeče, který je účastníkem projektu a splní potřebné náležitosti. Od 10. 12. 2019 do 12. 2. 2020 bylo vyhověno 17 žádostem o poskytnutí tohoto příspěvku.

Na pracovní místo bez dotace nastoupilo ve sledovaném období 23 osob.

 

V současné chvíli máme před sebou hromadné výběry na kontaktním pracovišti v Jablonci nad Nisou a to v pátek 21. 2., v Semilech, Jilemnici a Turnově 3. – 5. 3., v České Lípě 17. 3. a v Liberci 1. 4. 2020. Do projektu je ale možné vstupovat i mimo tyto plánované termíny po dohodě s příslušným odborným pracovníkem.

V případě zájmu o vstup do projektu nebo v případě jakýchkoli dotazů kontaktujte odborné pracovníky vašeho okresu.

Poslední aktualizace: 12. 2. 2020