Historie aktualit

Průběžné informace k realizovaným aktivitám v rámci projektu k datu 15. září 2020:

V průběhu letních měsíců byly z větší části obnoveny prezenční aktivity projektu, v některých případech i nadále poskytujeme poradenství a vybraná školení distanční formou (telefonicky, e-learningem apod.).

Na kontaktních pracovištích proběhly hromadné informační schůzky, na kterých odborní pracovníci představili jednotlivé projektové aktivity. Během těchto setkání byl zájemcům nabídnut vstup do projektu a domluveny individuální poradenské rozhovory. Následně byli uchazeči zařazeni do jednotlivých školících bloků motivačních a skupinových aktivit a odborných školení.

V průběhu celého zařazení do projektu se odborní pracovníci věnují klientům také individuálně. V rámci individuálních pohovorů jsou probírány možnosti na trhu práce, vyhledávány vhodné pracovní příležitosti, samozřejmostí je pomoc při sestavení vhodného motivačního dopisu či nácvik pracovního pohovoru.

Vhodným uchazečům je dále umožněno absolvovat na náklady ÚP rekvalifikační kurz.

Zaměstnavatelé si mohou žádat o příspěvek na mzdové náklady, pokud zaměstnají uchazeče, který je účastníkem projektu a splní potřebné náležitosti.

Statistické informace k období srpen – 15. září 2020:

Vstup do projektu – 38 osob

Počet absolventů vzdělávacích programů:

  • motivačních aktivit  21 osob
  • skupinového poradenství – 26 osob

Počet absolventů odborných školení:

  • finanční gramotnost – 14 osob
  • pracovněprávní minimum – 10 osoby

Počet osob, zařazených na společensky účelné pracovní místo – 8 osob

Nástup do zaměstnání bez mzdového příspěvku – 8 osob

 

Průběžné informace k realizovaným aktivitám v rámci projektu k datu 31. července 2020:

V průběhu měsíců červen a červenec byly z větší části obnoveny prezenční aktivity projektu, v některých případech i nadále poskytujeme poradenství a vybraná školení distanční formou (telefonicky, e-learningem apod.).

Na kontaktních pracovištích proběhly hromadné informační schůzky, na kterých odborní pracovníci představili jednotlivé projektové aktivity. Během těchto setkání byl zájemcům nabídnut vstup do projektu a domluveny individuální poradenské rozhovory. Následně byli uchazeči zařazeni do jednotlivých školících bloků motivačních a skupinových aktivit a odborných školení.

V průběhu celého zařazení do projektu se odborní pracovníci věnují klientům také individuálně. V rámci individuálních pohovorů jsou probírány možnosti na trhu práce, vyhledávány vhodné pracovní příležitosti, samozřejmostí je pomoc při sestavení vhodného motivačního dopisu či nácvik pracovního pohovoru.

Vhodným uchazečům je dále umožněno absolvovat na náklady ÚP rekvalifikační kurz.

Zaměstnavatelé si mohou žádat o příspěvek na mzdové náklady, pokud zaměstnají uchazeče, který je účastníkem projektu a splní potřebné náležitosti.

Statistické informace k období květen – červenec 2020:

Vstup do projektu – 46 osob

Počet absolventů vzdělávacích programů:

  • motivačních aktivit  20 osob
  • skupinového poradenství – 27 osob

Počet absolventů odborných školení:

  • finanční gramotnost – 38 osob
  • pracovněprávní minimum – 3 osoby
  • podnikatelská gramotnost – 4 osoby

Počet úspěšných absolventů rekvalifikace – 12 osob

Počet osob, zařazených na společensky účelné pracovní místo – 9 osob

Nástup do zaměstnání bez mzdového příspěvku – 9 osob

 

Průběžné informace k realizovaným aktivitám v rámci projektu za období 10 prosince 2019 až 12. února 2020:

Do projektu je možné i nadále vstupovat prostřednictvím hromadných výběrů nebo individuálně sjednaných schůzek. V současné chvíli probíhají poradenské aktivity pro účastníky projektu na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje. Uchazeči jsou průběžně zařazování na Motivační aktivity i Skupinové poradenství a dle potřeby dále na odborná školení Finanční gramotnosti, Pracovního práva nebo Podnikatelských základů. V průběhu celého zařazení do projektu se odborní pracovníci věnují klientům také individuálně. V rámci individuálních pohovorů jsou probírány možnosti na trhu práce, vyhledávány vhodné pracovní příležitosti, samozřejmostí je pomoc při sestavení vhodného motivačního dopisu či nácvik pracovního pohovoru.

Vhodným uchazečům je dále umožněno absolvovat na náklady ÚP rekvalifikační kurz. Nejoblíbenější jsou kurzy základů práce na PC, kurz pro pracovníky v sociálních službách a kurz „Chůva“. V období 10. 12. 2019 – 12. 2. 2020 absolvovalo úspěšně rekvalifikační kurz celkem 13 osob.

Zaměstnavatelé si mohou žádat o příspěvek na mzdové náklady, pokud zaměstnají uchazeče, který je účastníkem projektu a splní potřebné náležitosti. Od 10. 12. 2019 do 12. 2. 2020 bylo vyhověno 17 žádostem o poskytnutí tohoto příspěvku.

Na pracovní místo bez dotace nastoupilo ve sledovaném období 23 osob.

 

Průběžné informace k realizovaným aktivitám v rámci projektu za období 30. září až 10. prosince 2019:

Během podzimu proběhly hromadné výběry do projektu na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje. Konkrétně v Jablonci nad Nisou 18. 10. a 6. 12., v České Lípě 4. 11., v Liberci 28. 11., v Turnově 4. 11., v Semilech 6. 11. a v Jilemnici 5. 11.  Informačních schůzek se zúčastnilo celkem 117 uchazečů o zaměstnání, do projektu vstoupilo na 79 osob, přičemž někteří na základě těchto hromadných výběrů a někteří individuální cestou.

V období od 30. 9. se uskutečnilo celkem 21 poradenských bloků, realizovaných jak odbornými pracovníky projektu na jednotlivých kontaktních pracovištích, tak dodavatelem. Tématicky byla tato školení rozdělena na Motivační aktivity, Skupinové poradenství, Finanční gramotnost a Pracovněprávní minimum. Tyto aktivity úspěšně absolvovalo celkem 159 osob.

Po ukončení aktivit nastoupilo 30 osob na nedotované pracovní místo a 12 osob úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz. Na pracovní místo – vyhrazené nastoupilo v uvedeném období 12 osob.

 

PRŮBĚŽNÉ INFORMACE K REALIZOVANÝM AKTIVITÁM V RÁMCI PROJEKTU ZA OBDOBÍ 1. ČERVENCE AŽ 30. ZÁŘÍ 2019

Hromadná Informační vstupní setkání proběhla na v prvním týdnu nového školního roku na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje. Konkrétně v Jablonci nad Nisou 6. 9., v České Lípě a v Liberci 4. 9., v Turnově 5. 9., v Semilech 4. 9. a v Jilemnici 3. 6. Informačních schůzek se zúčastnilo celkem 79 uchazečů o zaměstnání, do projektu vstoupilo na základě těchto schůzek 53 osob, dalších 6 osob bylo do projektu zařazeno individuálně.

Během letních prázdnin probíhaly především individuální pohovory mezi účastníky projektu a odbornými pracovníky. Účelem těchto setkání bylo individuálně zhodnotit přínos dosud absolvovaných aktivit a vytvořit pro každého uchazeče vlastní plán aktivit pro nadcházející období.  V září se k individuálním pohovorům přidaly motivační a skupinové aktivity.

Po ukončení aktivit nastoupilo 42 osob na nedotované pracovní místo a 12 osob úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz. Na pracovní místo – vyhrazené nastoupily v uvedeném období 3 osoby.

 

PRŮBĚŽNÉ INFORMACE K REALIZOVANÝM AKTIVITÁM V RÁMCI PROJEKTU ZA OBDOBÍ 30. DUBNA AŽ 30. ČERVNA 2019

Hromadná Informační vstupní setkání proběhla na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje, vyjma Liberce. Konkrétně v Jablonci nad Nisou 31. 5., v České Lípě 20. 5., v Turnově 5. 6., a v Jilemnici 4. 6. Informačních schůzek se zúčastnilo celkem 50 uchazečů o zaměstnání.

Na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje byly realizovány jednotlivé klíčové aktivity – individuální pohovory, skupinové a motivační aktivity a odborná školení (finanční gramotnost a pracovněprávní minimum).

V tomto období vstoupilo do projektu celkem 42 osob, 47 osob absolvovalo blok motivačních aktivit, 33 osob úspěšně dokončilo odborné školení Finanční gramotnost a 35 osob odborné školení Pracovněprávní minimum.

Po ukončení aktivit nastoupilo 40 osob na nedotované pracovní místo a 21 osob úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz. Na pracovní místo – vyhrazené nastoupilo v uvedeném období 6 osob.

Průběžné informace k realizovaným aktivitám v rámci projektu za období 19. února 2018 až 30. dubna 2019

Informační vstupní setkání proběhla na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje, konkrétně v Liberci 14. 3. a 15. 4., v Jablonci nad Nisou 29. 3., v České Lípě 25. 3., v Turnově 8. 4., v Jilemnici 9. 4. a v Semilech 10. 4. Informační schůzky se zúčastnilo celkem 88 uchazečů o zaměstnání.

Na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje byly realizovány jednotlivé klíčové aktivity – individuální pohovory, skupinové a motivační aktivity a odborná školení (finanční gramotnost a pracovněprávní minimum).

V tomto období vstoupilo do projektu celkem 75 osob, 38 osob absolvovalo blok motivačních aktivit, 20 osob úspěšně dokončilo odborné školení Finanční gramotnost a 33 osob odborné školení Pracovněprávní minimum.

Po ukončení aktivit nastoupilo 35 osob na nedotované pracovní místo a 18 osob úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz. Na pracovní místo – vyhrazené nastoupilo v uvedeném období 6 osob.

Průběžné informace k realizovaným aktivitám v rámci projektu za období 19. prosince 2018 až 19. února 2019

Informační vstupní setkání proběhla na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje vyjma KoP Liberec (28. 1. v České Lípě, 25. 1. v Jablonci nad Nisou a 4., 5., 6. 2. KoP Semily (Turnov-Jilemnice-Semily).

Na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje byly realizovány jednotlivé klíčové aktivity – individuální pohovory, skupinové a motivační aktivity a odborná školení (finanční gramotnost a pracovněprávní minimum).

V tomto období vstoupilo do projektu celkem 56 osob, 23 osob absolvovalo blok motivačních aktivit, 5 osob úspěšně dokončilo odborné školení Finanční gramotnost, 4 osoby odborné školení Pracovněprávní minimum a 5 osob odborné školení Podnikatelská gramotnost.

Po ukončení aktivit nastoupilo 7 osob na nedotované pracovní místo a 4 osoby úspěšně absolvovaly rekvalifikační kurz.

Průběžné informace k realizovaným aktivitám v rámci projektu za období 7. listopadu až 19. prosince 2018

Informační vstupní setkání proběhla na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje (7. 11. V České Lípě, 19. 11. V Semilech, 21. 11. V Liberci a 23. 11. V Jablonci nad Nisou). Na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje byly realizovány jednotlivé klíčové aktivity – individuální pohovory, skupinové a motivační aktivity a odborná školení (finanční gramotnost a pracovněprávní minimum).

V tomto období vstoupilo do projektu celkem 53 osob, 33 osob absolvovalo blok motivačních aktivit, 19 osob úspěšně dokončilo odborné školení Finanční gramotnost a 29 osob odborné školení Pracovněprávní minimum.

Po ukončení aktivit nastoupilo 12 osob na nedotované pracovní místo a 6 osob na společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. 16 osob úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz.

Další výběry v roce 2019 jsou naplánované následovně: 25. 1. KoP Jablonec nad Nisou, 28. 1. KoP Česká Lípa, 4., 5., 6. 2. KoP Semily (Semily-Turnov-Jilemnice) a 14. 3. na KoP Liberec

Do projektu je ale možné vstoupit i mimo hromadné výběry individuální formou.

V případě zájmu o vstup do projektu nebo v případě jakýchkoli dotazů kontaktujte odborné pracovníky vašeho okresu.

Průběžné informace k realizovaným aktivitám v rámci projektu k 7. listopadu 2018

Informační vstupní setkání proběhla 27. 9. v Jablonci nad Nisou a 8. 10. a 10. 10. v Turnově, Semilech a Jilemnici. Na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje byly realizovány jednotlivé klíčové aktivity – individuální pohovory, skupinové a motivační aktivity a odborná školení (finanční gramotnost a pracovněprávní minimum).

V průběhu měsíce října vstoupilo do projektu celkem 38 osob, 37 osob absolvovalo blok motivačních aktivit, 6 osob úspěšně dokončilo odborné školení Finanční gramotnost a 13 osob odborné školení Pracovněprávní minimum.

Po ukončení aktivit nastoupilo 17 osob na nedotované pracovní místo a 1 osoba na společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. 4 osoby úspěšně absolvovaly rekvalifikační kurz.

Další výběry jsou naplánované následovně: KoP Česká lípa – 7.11., KoP Jablonec nad Nisou – 23.11., KoP Semily – 19.11., KoP Liberec – 21.11.

Do projektu je ale možné vstoupit i mimo hromadné výběry individuální formou.

V případě zájmu o vstup do projektu nebo v případě jakýchkoli dotazů kontaktujte odborné pracovníky vašeho okresu.

Průběžné informace k 25. 9. 2018

V období letních prázdnin a měsíce září 2018 proběhly hromadné výběry na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR v Libereckém kraji. Za toto období vstoupilo do projektu 64 nových uchazečů.

Se všemi účastníky projektu byl realizován vstupní individuální pohovor, při kterém byl každý podle individuálních potřeb zařazen na vybrané aktivity projektu. Na všech kontaktních pracovištích dále probíhala pod vedením odborných pracovníků školení motivačních aktivit a skupinového poradenství a odborná školení finanční gramotnosti a pracovněprávního minima. Tyto aktivity v součtu úspěšně absolvovalo celkem 42 osob.

Po ukončení aktivit nastoupilo 27 osob na nedotované pracovní místo a 6 osob na společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. 19 osob úspěšně absolvovalo zvolený rekvalifikační kurz.

Průběžné informace k 31. 5. 2018

V dubnu a květnu 2018 proběhly hromadné výběry do projektu v okresech Semily (na kontaktních pracovištích ÚP v Semilech, Jilemnici a Turnově) v okrese Liberec a v okrese Česká Lípa. Celkem za toto období do projektu vstoupilo 43 nových uchazečů.

Se všemi účastníky projektu byl realizován vstupní individuální pohovor, při kterém byl každý podle individuálních potřeb zařazen na vybrané aktivity projektu. Na KoP Semily a Česká Lípa probíhala pod vedením odborných pracovníků školení motivačních aktivit a skupinového poradenství a odborná školení finanční gramotnosti a pracovněprávního minima.

Po ukončení aktivit nastoupilo 20 osob na nedotované pracovní místo a 4 osoby na společensky účelné pracovní místo – vyhrazené. 10 osob úspěšně absolvovalo zvolený rekvalifikační kurz.

Další hromadné výběry do projektu proběhnou na většině kontaktních pracovišť až po letních prázdninách. Do projektu je ale možné vstoupit i mimo hromadné výběry individuální formou.

Průběžné informace k 2. 3. 2018

V měsíci březnu proběhly hromadné výběry do projektu v okresech Semily (na kontaktních pracovištích ÚP v Semilech, Jilemnici a Turnově) a v okrese Česká Lípa. Celkem během tohoto měsíce do projektu vstoupilo 23 nových uchazečů.

Se všemi účastníky projektu byl realizován vstupní individuální pohovor, při kterém byl každý podle individuálních potřeb zařazen na vybrané aktivity projektu. Na KoP Semily a Liberec probíhala pod vedením odborných pracovníků školení motivačních aktivit a skupinového poradenství a odborné školení finanční gramotnosti.

Po ukončení aktivit nastoupilo 9 osob na nedotované pracovní místo a 5 dalších úspěšně absolvovalo zvolený rekvalifikační kurz.

V dubnu a květnu proběhnou hromadné výběry na KoP Semily, Jilemnice, Turnov a Česká Lípa. Do projektu je ale možné vstoupit i mimo hromadné výběry individuální formou.

Průběžné informace k 2. 3. 2018

V prvních dvou měsících roku 2018 vstoupilo do projektu celkem 46 nových účastníků. Hromadná vstupní setkání probíhala na KoP Česká Lípa, Turnov, Semily, Jilemnice a Liberec.

Se všemi účastníky projektu byl realizován vstupní individuální pohovor, při kterém byl každý podle individuálních potřeb zařazen na vybrané aktivity projektu. Na KoP Semily, Liberec a Česká Lípa probíhala pod vedením odborných pracovníků školení motivačních aktivit (absolvovalo 20 osob) a skupinového poradenství (absolvovalo 19 osob). V rámci těchto školení získávají účastníci mimo jiné informace o trhu práce, formou praktického nácviku se připravují na pracovní pohovor a sestavují motivační dopis a životopis.

Někteří účastníci projektu pokračovali ve vzdělávání v rámci odborných školení, zaměřených na finanční gramotnost (absolvovalo 15 osob) a pracovněprávní minimum (absolvovalo 14 osob).

Po ukončení aktivit nastoupilo 20 osob na nedotované pracovní místo a dvěma osobám byl poskytnut příspěvek na mzdové náklady v rámci společensky účelného pracovního místa.

V březnu proběhnou hromadné výběry na KoP Semily, Jilemnice, Turnov a Česká Lípa, v dubnu na KoP Liberec. Do projektu je možné vstoupit i mimo hromadné výběry individuální formou.

Průběžné informace k 10. 1. 2018

V průběhu měsíců listopad a prosinec vstoupilo do projektu celkem 44 nových uchazečů. Vstupní výběrová setkání probíhala na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje, vyjma KoP Jablonec n.N.

Se všemi účastníky projektu proběhl vstupní individuální pohovor, při kterém byl každý podle individuálních potřeb zařazen na vybrané aktivity projektu. Na KoP Semily, Liberec a Česká Lípa probíhala pod vedením odborných pracovníků školení motivačních aktivit (absolvovalo 12 osob) a skupinového poradenství (absolvovalo 20 osob). V rámci těchto školení získávají účastníci mimo jiné informace o trhu práce, formou praktického nácviku se připravují na pracovní pohovor a sestavují motivační dopis a životopis.

Někteří účastníci projektu pokračovali ve vzdělávání v rámci odborných školení, zaměřených na finanční gramotnost (absolvovalo 17 osob) a pracovněprávní minimum (absolvovalo 16 osob). Tři účastnice se před zahájením samostatné výdělečné činnosti seznámily se základními požadavky a příslušnou legislativou v rámci školení Podnikatelské gramotnosti.

5 osob úspěšně absolvovalo zvolenou rekvalifikaci (2x Pracovník v sociálních službách, 2 Chůva pro děti do zahájení předškolní docházky, 1x Základy obsluhy osobního počítače).

Po ukončení aktivit nastoupilo 10 osob na nedotované pracovní místo a třem osobám byl poskytnut příspěvek na mzdové náklady v rámci společensky účelného pracovního místa.

Průběžné informace k 9. 11. 2017

V průběhu měsíce října a prvního listopadového týdne proběhly výběry do projektu v okrese Semily (na kontaktních pracovištích Semily, Turnov a Jilemnice), v okrese Česká Lípa a v okrese Liberec. Do projektu v tomto období vstoupilo celkem 28 nových účastníků a většina z nich již pod vedením odborných pracovníků absolvovala vstupní pohovory a následně i motivační a skupinové aktivity. V Liberci proběhla rovněž oborná školení z oblasti finanční gramotnosti a pracovního práva. 11 účastníků projektu se ve sledovaném období zaměstnalo na nedotovaných pracovních místech a 1 získal zaměstnání, které jsme z projektu podpořili dotací na úhradu mzdových nákladů.

Další výběry do projektu budou realizovány až po novém roce. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte odborné pracovníky vašeho okresu.

Průběžné informace k 9. 10. 2017

Od začátku srpna do projektu vstoupilo celkem 53 nových účastníků. Na jednotlivých kontaktních pracovištích Libereckého kraje nyní pod vedením odborných pracovníků probíhají skupinové a motivační aktivity. V rámci těchto setkání se uchazeči učí jak vypracovat motivační dopis a životopis, ale také zásadám funkční pracovní i mimopracovní komunikace. Prostřednictvím práce ve skupinách i samostatně pracují s vlastní motivací a sebevědomím a definují své silné a slabé stránky. V rámci odborných školení se věnují pracovnímu právu a finanční gramotnosti. Cílem těchto aktivit je pomoci účastníkům - kterými jsou především maminky – k návratu na pracovní trh. Od počátku projektu se zpátky do zaměstnání vrátilo 50 osob, z toho 3 prostřednictvím dotovaného pracovního místa (tzv. Společensky účelné pracovní místo).

Důležitou součástí aktivit projektu jsou rekvalifikace. Každému z účastníků může být z rozpočtu projektu proplacena rekvalifikace, která mu významným způsobem zvýší šance na trhu práce. S výběrem vhodné rekvalifikace pomáhají odborní pracovníci.

Další výběry účastníků do projektu proběhnou v Liberci ve středu 1. listopadu. V případě zájmu o vstup do projektu kontaktujte odborného pracovníka.

Průběžné informace k 31. 7. 2017

Od února do konce července do projektu vstoupilo celkem 113 osob, z nichž více než polovina prošla motivačními a skupinovými aktivitami a vybranými odbornými školeními. 33 osob úspěšně ukončilo rekvalifikační kurzy a 4 nastoupily na dotovaná pracovní místa.

Další výběry účastníků do projektu budou probíhat v měsících září (11. 9. a 13. 9. v Liberci, 11. 9. V České Lípě) s v říjnu (3. 10. v Turnově, 4. 10. v Semilech a 5. 10. v Jilemnici). V případě zájmu o vstup do projektu kontaktujte příslušného odborného pracovníka.

Průběžné informace k 30. 4. 2017

V průběhu dubna proběhly výběry na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje, vyjma KoP Jablonec nad Nisou. Celkem do projektu vstoupilo 30 osob (9 v Liberci, 8 v České Lípě a 13 v Semilech). Průběžně probíhaly jednotlivé skupinové a individuální aktivity, 10 osob nastoupilo na rekvalifikační kurzy, 3 osoby rekvalifikaci úspěšně ukončily. Ve fázi před podpisem je několik žádostí zaměstnavatelů o zřízení Společensky účelného pracovního místa

Průběžné informace k 31. 3. 2017

V průběhu měsíce února vstoupily do projektu první skupiny uchazečů a to ve všech okresech Libereckého kraje, vyjma okresu Česká Lípa. Zde proběhly výběry až začátkem března. Následovaly skupinové aktivity – skupinové poradenství a motivační aktivity a odborná školení – školení pracovněprávního minima (Lbc, Jbc), podnikatelské gramotnosti (SM) a finanční gramotnosti (Jbc). Došlo k zařazení několika uchazečů na zvolené a zabezpečené rekvalifikace a k realizaci jednoho Společensky účelného pracovního místa.

Poslední aktualizace: 2. 10. 2020