Rekvalifikace Vám pomůže k nové práci

Chcete změnit obor, zvýšit si kvalifikaci nebo se zdokonalit? Nedaří se Vám najít práci ve Vaší původní profesi? Najděte si kurz, který Vás zajímá a posune dál na trhu práce. Úřad práce ČR Vám na něj může poskytnout během tří let až 50 tis. Kč.

Jak na to?

Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Základní podmínkou je, že žadatel je v evidenci ÚP ČR jako zájemce nebo uchazeč o zaměstnání. Délka evidence přitom nehraje roli.

Více se dozvíte v tomto LETÁKU o podmínkách a zprostředkování zaměstnání a také v tomto VIDEU:

Pokud už máte vybraný vhodný kurz, informujte o tom svého zprostředkovatele na ÚP ČR a vyplňte patřičné FORMULÁŘE. Nejpozději 14 dní před zahájením kurzu je doložte příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR.

Co bude dál?

Váš požadavek posoudí odborná komise ÚP ČR. V potaz bere mimo jiné, jaké jsou Vaše předpoklady pro absolvování kurzu, výkon nové profese a zvýšení Vašich šancí na pracovní uplatnění. V případě schválení Vám vystaví potvrzení o úhradě ceny rekvalifikace (kurzovné včetně zkoušky).

Proplacení zvolené rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR. U této rekvalifikace nevyplácí ÚP ČR podporu při rekvalifikaci ani nehradí vedlejší náklady spojené s její realizací.

Další informace k rekvalifikačním kurzům se dozvíte na stránce o rekvalifikace a také v tomto VIDEU:

 

Více informací najdete na letáku ke zvoleným rekvalifikacím (1,41 MB).

Podrobné informace k rekvalifikacím, včetně odkazu na seznam kurzů s akreditací MŠMT, najdete na stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Proces zabezpečení zvolené rekvalifikace:

 

ZÁJEM ZE STRANY KLIENTA

Zájem o zvolenou rekvalifikaci klient projeví prostřednictvím formuláře “Zájem o zvolenou rekvalifikaci“, který je k dispozici na stránce MPSV. Danou žádost může klient ÚP ČR předat – elektronicky, poštou, osobně.

SCHVÁLENÍ ÚŘADEM PRÁCE ČR

V případě schválení bude vydáno potvrzení o úhradě ze strany ÚP ČR

REALIZACE REKVALIFIKACE

Klient nastupuje do rekvalifikace, kterou si zajistil.

DODÁNÍ OSVĚDČENÍ O ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ REKVALIFIKACE A FAKTURY

Po úspěšném ukončení rekvalifikace klient doloží na ÚP ČR osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Vzdělávací zařízení zašle ÚP ČR fakturu za kurz.

Poslední aktualizace: 18. 1. 2024