Rekvalifikace

REKVALIFIKACE

Rekvalifikace umožňuje fyzickým osobám získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání.

REKVALIFIKACÍ SE ROZUMÍ

Získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Rekvalifikaci si může klient zajistit a uhradit sám, či za pomoci zaměstnavatele nebo úřadu práce.

 

Rozlišujeme následující formy rekvalifikace:

 

 

 

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu:

  • být v evidenci Úřadu práce ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
  • mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace)
  • být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese
  • rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa
  • rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

 

 

Kontaktní osoby

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Pardubicích

 

Pardubice

 

 

Pitterlová Jana

950 144 459

jana.pitterlova@uradprace.cz

Bendová Monika, DiS.

950 144 720

monika.bendova@uradprace.cz

Chrudim

 

 

Maděrová Jana

950 119 475

jana.maderova@uradprace.cz

Mariánková Věra, Bc.

950 119 470

vera.mariankova@uradprace.cz

Ústí nad Orlicí

 

 

Marešová Hana

950 172 323

hana.maresova@uradprace.cz

Mirka Ondrášová

950 172 444

mirka.ondrasova@uradprace.cz

Svitavy

 

 

Jansová Šárka

950 163 443

sarka.jansova@uradprace.cz

Nedvědová Stanislava Ing.

950 163 485

stanislava.nedvedova@uradprace.cz

 

Další související informace

podrobné informace na portále MPSV

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/poradenske_sluzby_a_rekvalifikace/rekvalifikace

přehled o vzdělávacích kurzech na http://www.eu-dat.cz/

databáze udělených akreditací MŠMT na https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze

národní soustava kvalifikací na http://www.narodni-kvalifikace.cz/

Poslední aktualizace: 28. 2. 2024