Rekvalifikace

Rekvalifikace

Rekvalifikace umožňuje fyzickým osobám získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání.

Rekvalifikací se rozumí

Získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

REKVALIFIKACE - INFORMACE

ZVOLENÁ REKVALIFIKACE

REKVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ

 

Kontaktní osoby

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Pardubicích

 

Pardubice

   

Pitterlová Jana

950 144 459

jana.pitterlova@uradprace.cz

Bendová Monika, DiS.

950 144 720

monika.bendova@uradprace.cz

Chrudim

   

Maděrová Jana

950 119 475

jana.maderova@uradprace.cz

Mariánková Věra, Bc.

950 119 471

vera.mariankova@uradprace.cz

Ústí nad Orlicí

   

Marešová Hana

950 172 323

hana.maresova@uradprace.cz

Mirka Ondrášová

950 172 444

mirka.ondrasova@uradprace.cz

Svitavy

   

Jansová Šárka

950 163 443

sarka.jansova@uradprace.cz

Nedvědová Stanislava Ing.

950 163 485

stanislava.nedvedova@uradprace.cz

 

 

Další související informace

podrobné informace na portále MPSV

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/poradenske_sluzby_a_rekvalifikace/rekvalifikace

přehled o vzdělávacích kurzech na http://www.eu-dat.cz/

databáze udělených akreditací MŠMT na https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze

národní soustava kvalifikací na http://www.narodni-kvalifikace.cz/

Poslední aktualizace: 22. 11. 2023