Projekty v realizaci

Národní individuální projekty

Regionální individuální projekty

Soutěžní projekty

Projekty v realizaci - Celorepublikové projekty

Kraj Název projektu Stav Investiční priorita Číslo výzvy Registrační číslo Cílová skupina

Rozpočet

Začátek projektu Konec projektu
Středočeský kraj Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II) v realizaci 1.4 Modernizace institucí trhu práce 15_011 CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci

-

1.2.2016 30.9.2020
Středočeský kraj Efektivní služby zaměstnanosti (EFES) v realizaci 1.4 Modernizace institucí trhu práce 15_011 CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_011/0000056 Úřad práce ČR a jeho zaměstnanci

-

1.2.2016 31.8.2020
Středočeský kraj Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II) v realizaci 1.1 Přístup k zaměstnání 15_121 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR

-

1.1.2016 31.12.2021
Středočeský kraj Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) v realizaci 1.3 Adatpabilita pracovní síly 15_021 CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

-

1.12.2015 30.11.2020
Středočeský kraj Nové pracovní příležitosti - společensky účelná pracovní místa vyhrazená
(NoPP - SÚPM)
v realizaci 1.1 Přístup k zaměstnání 15_121 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058 Uchazeči o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost

-

1.9.2015 31.3.2019
Středočeský kraj Nové pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce
(NoPP - VPP)
v realizaci 1.1 Přístup k zaměstnání 15_121 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 Uchazeči o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost

-

1.9.2015 31.3.2019
Středočeský kraj Nové pracovní příležitosti (NoPP) v realizaci 1.1 Přístup k zaměstnání 15_121 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001 Uchazeči o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost

-

1.4.2015 31.3.2017
Středočeský kraj Podpora Informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR v realizaci   15_011 CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218 Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci

-

1.1.2017 31.12.2021
Středočeský kraj Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP) v realizaci 1.1 Přístup k zaměstnání 15_011 CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216 Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci/ Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci

-

1.6.2017 31.5.2021

Projekty v realizaci - Regionální individuální projekty

Název projektu Stav Místo realizace Investiční priorita Číslo výzvy Registrační číslo Cílová skupina

Rozpočet v Kč

Začátek projektu Konec projektu
Záruky pro mladé ve Stč. kraji v realizaci Středočeský kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 15_004 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000005 Uchazeči o zaměstnání mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo profesní přípravě, dále kteří jsou nezaměstnaní nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných). 206 747 604 1.1.2016 31.10.2022
Generační tandem – podpora generační výměny ve Stč.kraji II v realizaci Středočeský kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 15_010 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000025 Uchazeči o zaměstnání do 30 let věku, kteří mají pracovní zkušenosti v trvání maximálně 4 let + Zájemci o zaměstnání – stávající zaměstnanci, kterým vznikne nárok na starobní důchod v období 36 měsíců a méně, a kteří jsou zároveň ohroženi ztrátou zaměstnání. 63 704 586 1.1.2016 30.06.2022
Začínáme po 50 ve Stč. kraji II v realizaci Středočeský kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 15_010 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000013 Uchazeči o zaměstnání starší 50 let 71 205 262 1.1.2016 30.06.2022
Šance pro zdravotně postižené ve Stč. kraji v realizaci Středočeský kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 15_010 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000014 Uchazeči o zaměstnání , kteří jsou OZP, OZZ, se zdrav. omezením 67 818 800 2.1.2016 30.06.2022
Směr - práce ve Stč. kraji 2 v realizaci Středočeský kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 15_010 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000015 Uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci ÚP nepřetržitě déle než 5 měsíců 66 731 357 1.1.2016 30.06.2022

Projekty v realizaci - Soutěžní projekty

Realizátor projektu Název projektu Stav Místo realizace Investiční priorita Číslo výzvy Registrační číslo Cílová skupina

Rozpočet v Kč

Začátek projektu Konec projektu

Poslední aktualizace: 12. 5. 2021