Projekty v realizaci

Národní individuální projekty

Regionální individuální projekty

Soutěžní projekty

Projekty v realizaci/ukončené - Celorepublikové projekty

Kraj

Druh projektu

Název projektu

Doba realizace

Cílová skupina projektu

Registrační číslo projetku

Středočeský kraj

NIP

Podpora flexibilních forem zaměstnávání (FLEXI)

1. 1. 2021 – 31. 8. 2023

Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211

Středočeský kraj

NIP

Outplacement (OUT)

1. 6. 2020 – 31. 7. 2023

Zájemci o zaměstnání, zaměstnavatelé, zaměstnanci a zaměstnavatelé podniků procházejících strukturálními změnami.

CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176

Středočeský kraj

NIP

Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)

1. 1. 2019 – 31. 12. 2023

Uchazeči o zaměstnání, zejména osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností z důvodu kumulace znevýhodnění a hendikepů.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247

Středočeský kraj

NIP

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

1. 12. 2015 – 31. 12. 2023

Projekt je určen pro zaměstnavatele ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Středočeský kraj

NIP

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

1. 1. 2016 – 31. 8. 2023

uchazeči a zájemci o zaměstnání

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597

Středočeský kraj

SIP

Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)

1. 2. 2016 – 30. 11. 2023

zaměstnanci ÚP ČR

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056

Středočeský kraj

SIP

Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II)

1. 2. 2016 – 30. 6. 2023

zaměstnanci ÚP ČR

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054

Středočeský kraj

SIP

Podpora informačních a poradenských středisek ÚP ČR (PIPS)

1. 1. 2017 – 31. 10. 2023

Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218

Středočeský kraj

SIP

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)

1. 6. 2017 – 31. 5. 2023

Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci/ Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216


Ukončené projekty - Regionální individuální projekty

Název projektu Stav Místo realizace Investiční priorita Číslo výzvy Registrační číslo Cílová skupina

Rozpočet v Kč

Začátek projektu Konec projektu
Záruky pro mladé ve Stč. kraji v realizaci Středočeský kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 15_004 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000005 Uchazeči o zaměstnání mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo profesní přípravě, dále kteří jsou nezaměstnaní nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných). 207 547 604 1.1.2016 31.05.2023
Generační tandem – podpora generační výměny ve Stč.kraji II v realizaci Středočeský kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 15_010 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000025 Uchazeči o zaměstnání do 30 let věku, kteří mají pracovní zkušenosti v trvání maximálně 4 let + Zájemci o zaměstnání – stávající zaměstnanci, kterým vznikne nárok na starobní důchod v období 36 měsíců a méně, a kteří jsou zároveň ohroženi ztrátou zaměstnání. 63 704 586 1.1.2016 30.04.2023
Začínáme po 50 ve Stč. kraji II v realizaci Středočeský kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 15_010 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000013 Uchazeči o zaměstnání starší 50 let 65 905 262 1.1.2016 30.04.2023
Šance pro zdravotně postižené ve Stč. kraji v realizaci Středočeský kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 15_010 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000014 Uchazeči o zaměstnání , kteří jsou OZP, OZZ, se zdrav. omezením 65 818 800 2.1.2016 30.04.2023
Směr - práce ve Stč. kraji 2 v realizaci Středočeský kraj 1.1 Přístup k zaměstnání 15_010 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000015 Uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci ÚP nepřetržitě déle než 5 měsíců 63 731 357 1.1.2016 30.04.2023

Projekty v realizaci - Soutěžní projekty

Realizátor projektu Název projektu Stav Místo realizace Investiční priorita Číslo výzvy Registrační číslo Cílová skupina

Rozpočet v Kč

Začátek projektu Konec projektu

Poslední aktualizace: 8. 8. 2023