Projekty ESF aktuálně realizované na Kontaktním pracovišti Vyškov

Aktuální informace k regionálním individuálním projektům naleznete zde.

Podrobnější informace o aktuálně realizovaných projektech se dozvíte u pracovníků jednotlivých oddělení.

Poradenství
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, 1. patro, Kontaktní pracoviště Vyškov

 • Bc. Jarmila Jelínková - vedoucí oddělení, dveře. č. 142
  telefon: 950 174 322
  email: jarmila.jelinkova@uradprace.cz
 • Sylva Smejkalová - dveře č. 134
  telefon: 950 174 323
  email: sylva.smejkalova@uradprace.cz

Poradenství pro rekvalifikace
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, 1. patro, KoP Vyškov

 • Alena Chaloupková - dveře č. 131
  telefon: 950 174 320
  e-mail: alena.chaloupkova@uradprace.cz
 • Tereza Růžičková - dveře č. 132
  telefon: 950 174 452
  e-mail: tereza.ruzickova@uradprace.cz

Projekt Podpora zaměstnanosti dlohodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, 1. patro, KoP Vyškov

 • Kateřina Novotná  - dveře č. 132
  telefon: 950 174 424
  e-mail: katerina.novotna4@uradprace.cz

Projekt Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, 1. patro, KoP Vyškov

 • Bc. Jana Kubová, DiS.  - dveře č. 145
  telefon: 950 174 458
  e-mail: jana.kubova@uradprace.cz

Projekt POVEZ II
Oddělení trhu práce, 2. patro, Kontaktní pracoviště Vyškov

 • Miroslava Badalová - dveře č. 264
  telefon: 950 174 327
  e-mail: miroslava.badalova@uradprace.cz
 • Eva Strnková - dveře č. 264
  telefon: 950 174 464
  e-mail: eva.strnkova@uradprace.cz

Projekt Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI)
Oddělení trhu práce, 2. patro, Kontaktní pracoviště Vyškov

 • Ing. Alena Srnová  - dveře č. 258
  telefon: 950 174 485, 778 957 038
  e-mail: alena.srnova@uradprace.cz

Projekt OUTPLACEMENT (OUT)
Oddělení trhu práce, 2. patro, Kontaktní pracoviště Vyškov

 • Irena Kopečná  - dveře č. 252
  telefon: 950 174 328
  e-mail: irena.kopecna@uradprace.cz

Projekt Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)
Oddělení trhu práce, 2. patro, Kontaktní pracoviště Vyškov

 • Ing. Tereza Vondráková - dveře č. 264
  telefon: 950 174 314, 778 520 831
  e-mail: tereza.vondrakova@uradprace.cz

Projekt 50 PLUS v Jihomoravském kraji
Oddělení projektů EU, 1. patro, Kontaktní pracoviště Vyškov

 • Bc. Helena Šilerová, DiS. - dveře č. 133
  telefon: 950 174 592
  e-mail: helena.silerova@uradprace.cz

Projekt Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji
Oddělení projektů EU, 1. patro, Kontaktní pracoviště Vyškov

 • Mgr. Martina Konečná Marková - dveře č. 133
  telefon: 950 174 324
  e-mail: martina.konecna@uradprace.cz

Projekt Šance pro rodiče v Jihomoravském kraji
Projekt ŽIVOT BEZ BARIÉR v Jihomoravském kraji
Oddělení projektů EU, 1. patro, Kontaktní pracoviště Vyškov

 • Bc. Ilona Zbořilová – dveře č. 133
  telefon: 950 174 440
  e-mail: ilona.zborilova@uradprace.cz

Odkazy na webové stránky o projektech ESF

Poslední aktualizace: 6. 3. 2023