Pro nově nezaměstnané

Nabídka poradenství v náročné životní situaci ztráty zaměstnání
Psychologické poradenství ve složité životní situaci nebo v osobní krizi poskytuje Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v České Lípě, Konopeova 812.
Kontakt pro smluvení osobní schůzky - tel. 487 853 203, mobil 607 862 086, e-mail: poradnacl@centrum.cz. Linka důvěry Liberec – 485 177 177  nonstop.
Služby poradny jsou poskytovány zdarma.Více informací na http://www.poradnacl.cz/

Obecné informace z oblasti působnosti Úřadu práce poskytuje od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00 hod Kontaktní centrum Úřadu práce na telefonu +420 800 77 99 00.
Hovory jsou zpoplatněny sdíleným tarifem modrá linka dle tarifikace operátora, z jehož sítě je voláno.

Poslední aktualizace: 6. 4. 2020