Predikce trhu práce

Krajská pobočka v Pardubicích provádí pravidelné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce v oblasti zaměstnanosti mj. pomocí každoročního monitorovacího šetření, a to dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Monitorovací šetření probíhá celostátně, každoročně v lednu a únoru, kdy jsou osloveni a požádáni o vyplnění monitorovacího dotazníku všichni zaměstnavatelé v ČR s předpokládaným počtem zaměstnanců v pracovním poměru 25 a více a vybraní zaměstnavatelé s méně než 25 zaměstnanci k 31. 12. předchozího roku.

Poskytnutá data z monitorovacího dotazníku zaměstnavatele jsou pro Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí nezbytná ke sledování, vyhodnocování a predikci změn v oblasti zaměstnanosti a trhu práce na národní i regionální úrovni. Na základě poskytnutých informací od zaměstnavatelů Úřad práce České republiky koordinuje realizaci veřejných služeb zaměstnanosti.

Informace získané z realizovaných dotazníkových šetření jsou také důležitým zdrojem pro vytváření spolehlivých predikčních modelů, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé perspektivě. Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky a pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování subjektů, kteří se na trhu práce pohybují a ovlivňují probíhající procesy. Jedná se nejen o státní správu a samosprávu, ale i o zaměstnavatele (zaměstnavatelská a profesní sdružení), vzdělávací instituce, subjekty zabývající se personální činností a poradenská pracoviště a v neposlední řadě i o laickou veřejnost.

Komplexní predikce trhu práce a řadu statistických dat a přehledů naleznete zejména na webu www.predikcetrhuprace.cz.

Pokud Vaše společnost zaměstnává v Pardubickém kraji 25 a více zaměstnanců a nebyla v lednu oslovena s žádostí o vyplnění monitorovacího dotazníku a rádi byste se monitorovacího šetření zúčastnili, prosím kontaktujte koordinátora šetření na e-mailové adrese dotaznikykrp.pa@uradprace.cz.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se šetření prosím kontaktujte krajského koordinátora šetření na dotaznikykrp.pa@uradprace.cz.

S osobními údaji poskytnutými v rámci dotazníkového šetření je nakládáno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Další informace o zpracování osobních údajů (např. účel a rozsah zpracování, poučení o právech při zpracování osobních údajů atd.) naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

Velmi Vám děkujeme za spolupráci v rámci dotazníkového šetření v předchozích i budoucích letech.

Výsledky monitorovacího šetření – aktuální šetření

Zpráva z monitorovacího šetření zaměstnavatelů ČR 2022-06 (10.64 MB)
Dotazníkové šetření 2022 tabulkový souhrn ČR (244.57 kB)
Výsledky monitorovacího šetření PAK - Rok 2022 (10.41 MB)
Dotazníkové šetření 2022 tabulkový souhrn PAK (203.82 kB)

Výsledky monitorovacího šetření – předchozí roky

Výsledky monitorovacího šetření za předchozí roky naleznete zde.

Monitorovací dotazníky 2023

Preferovaná verze pro Excel 2007 a novější (*.xlsx)

Monitorovací dotazník 2023 - Chrudim (700.59 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - Pardubice (700.79 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - Svitavy (700.79 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - Ústí nad Orlicí (700.65 kB)

Verze pro Excel 2003 a starší (*.xls)

Monitorovací dotazník 2023 - Chrudim (669 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - Pardubice (669 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - Svitavy (669 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - Ústí nad Orlicí (669 kB)

Poslední aktualizace: 28. 12. 2023