Poradenství, rekvalifikace a IPS

Rekvalifikace
Rekvalifikace představuje získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

Přehled rekvalifikací zabezpečovaných Úřadem práce ČR v Kraji Vysočina v období 2019–2023: Krajské rekvalifikace 2019-2023 (446.89kB)


Veřejná zakázka: REKVALIFIKAČNÍ KURZY PRO KRAJ VYSOČINA II.

Dne 24. 2. 2020 bylo zahájeno zadávací řízení na dodavatele rekvalifikačních kurzů, které budou zabezpečovány Úřadem práce – Krajskou pobočkou v Jihlavě v nadcházejícím období (2020 – 2024) s předpokladem realizace od září 2020.

Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na 30 částí, jejichž předmětem je realizace těchto rekvalifikačních kurzů: Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H), Příprava teplých pokrmů (65-001-H), Stavební truhlář (33-002-H), Zedník (36-020-H), Mzdové účetnictví s využitím VT, Účetnictví s využitím výpočetní techniky, Základy obsluhy osobního počítače, Jednoduchá obsluha hostů (65-007-H), Prodavač (66-003-H), Údržba veřejné zeleně (41-033-E), Obsluha křovinořezu (41-080-E), Dřevorubec, Vstupní školení dle vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v základním rozsahu – pro řidiče sk. C, Florista (41-008-H) a Obsluha elektrovozíku a motovozíku.

Zvláštností této VZ je umožnit uplatnění na trhu práce i osobám, které jsou v současnosti ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznicích Rapotice a Světlá nad Sázavou (RK Údržba veřejné zeleně (41-033-E), Obsluha křovinořezu (41-080-E), Florista (41-008-H) a Základy obsluhy osobního počítače s místy konání těchto kurzů ve vězeňských objektech.

Zadávací dokumentaci včetně příloh lze nalézt na adrese:

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-825607771-142311478/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-825607771-142311478

Lhůta pro podání nabídek ve všech částech VZ končí dne 6. 4. 2020 v 10 hodin

 

Formuláře
Informační a poradenské středisko
Možnosti studia v Kraji Vysočina pro školní rok 2019/2020 (pro žáky základních škol, absolventy s výučním listem a maturanty).

Poslední aktualizace: 5. 3. 2020