Poradenství, rekvalifikace a IPS

Rekvalifikace
Rekvalifikace představuje získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

Přehled rekvalifikací zabezpečovaných Úřadem práce ČR v Kraji Vysočina v období 2019–2023: Krajské rekvalifikace 2019-2023 (446.89kB)

 

Formuláře
Informační a poradenské středisko ÚP ČR
Možnosti studia v Kraji Vysočina pro školní rok 2021/2022 (pro žáky základních škol, absolventy s výučním listem a maturanty).

Poslední aktualizace: 18. 9. 2020