Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Informace k projektu POVEZ II včetně aktuálních dokumentů najdete na níže uvedených webových stránkách:

/web/cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii

Kontakt na pracovníky POVEZ II v Olomouckém kraji:

OLOMOUC - AB centrum, Kosmonautů 8, 1. patro
  Hana Doubravská tel.: 950 141 678 hana.doubravska@uradprace.cz kanc. 131
  Dagmar Soušková tel.: 950 141 460 dagmar.souskova@uradprace.cz kanc. 125
PROSTĚJOV
  Ing. Lucie Bednářová tel.: 950 154 457 lucie.bednarova@uradprace.cz kanc. 132
  Svatava Šolcová tel.: 950 154 433 svatava.solcova@uradprace.cz kanc. 132
PŘEROV
  Michaela Kotrlová, DiS. tel.: 950 155 325 michaela.kotrlova@uradprace.cz kanc. 308
  Ing. Markéta Pospíšilová tel.: 950 155 416 marketa.pospisilova@uradprace.cz kanc. 308
ŠUMPERK
  Jarmila Krňávková tel.: 950 164 344 jarmila.krnavkova@uradprace.cz kanc. 212
  Mgr. Pavla Nedomová, DiS tel.: 950 164 343 pavla.nedomova@uradprace.cz kanc. 212
JESENÍK
  Ing. Šárka Ištvánková tel.: 950 121 625 sarka.istvankova@uradprace.cz kanc. 337, 3 p. blok B
  Jana Šimková tel.: 950 121 454 jana.simkova2@uradprace.cz kanc. 337, 3 p. blok B
Koordinátoři kontrol
  Ing. Jaroslav Teska tel.: 950 141 569 jaroslav.teska@uradprace.cz kanc. 125
  Bc. Lucie Cilečková tel.: 950 141 694 lucie.cileckova@uradprace.cz kanc. 127

Poslední aktualizace: 9. 1. 2023