Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Název projektu:

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Doba realizace:

1. 12. 2015 – 31. 12. 2022

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Všechny důležité informace lze najít zde:
https://www.uradprace.cz/web/cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii


Koordinátoři kontrol projektu za Pardubický kraj

Ing. Jana Drobílková, jana.drobilkova@uradprace.cz, tel: 950 144 493

Ing. Přemysl Cziglán, premysl.cziglan@uradprace.cz, tel: 950 144 705

Odborní pracovníci projektu pro region Pardubice

Jana Beránková, jana.berankova1@uradprace.cz, tel: 950 144 488

Jaroslava Janíčková, jaroslava.janickova@uradprace.cz, tel: 950 144 719

 

Adresa: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Odborní pracovníci projektu pro region Chrudim

Dagmar Kutilová, dagmar.kutilova@uradprace.cz, tel: 950 119 477

Jana Ďuranová, jana.duranova@uradprace.cz, tel: 950 119 478

Ing. Petra Javůrková, petra.javurkova@uradprace.cz, tel: 950 119 476

Adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Odborní pracovníci projektu pro region Ústí nad Orlicí

Dana Stránská, dana.stranska@uradprace.cz, tel: 950 172 506

Eva Procházková, eva.prochazkova2@uradprace.cz, tel: 950 172 313

Pavlína Rychtaříková, pavlina.rychtarikova@uradprace.cz, tel: 950 172 482

Adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
(podatelna: 17. Listopadu 1394, 562 01 Ústí nad Orlicí 1)

Odborní pracovníci projektu pro region Svitavy 

Pavlína Ducháčková, pavlina.duchackova@uradprace.cz, tel: 950 163 420

Kateřina Bicanová, katerina.bicanova@uradprace.cz, tel: 950 163 449

Doležel Antonín DiS., antonin.dolezel@uradprace.cz, tel: 950 163 458

Adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Svitavy, Lanškrounská 1899/2, 568 02 Svitavy

Poslední aktualizace: 21. 2. 2022