Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Reg. č. projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

 1. O projektu, pro koho je určen
  Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců.
  Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.
 2. Cílová skupina projektu
  Projekt je určen pro zaměstnavatele ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.
 3. Způsob podpory
  Projekt umožní vybraným zaměstnavatelům a OSVČ získat příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.
 4. Realizace
  Zaměstnavatel zpracuje žádost, kterou si stáhne z webové stránky MPSV včetně povinných příloh, doručí ji na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Podrobné podmínky vstupu do projektu :

http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ je realizován v období od 1.12.2015 do 30.11.2020, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31.8.2020

Kontakty:

Pracoviště HK
Martina Barešová, tel. 950 116 583, e-mail: jana.motyckova@uradprace.cz

Pracoviště NA
Milena Bezděková, tel. 950 138 449, e-mail: eva.sobotkova@uradprace.cz

Pracoviště RK
Tereza Eisnerová, DiS., tel. 950 159 423, e-mail: michaela.sulhova@uradprace.cz

Pracoviště TU
Monika Peterová, DiS, tel. 950 168 404, e-mail: petr.vojir@uradprace.cz

Pracoviště JC
Josef Zinecker, tel. 950 122 371, e-mail: martina.halirova@uradprace.cz