Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ bude realizován v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31. 8. 2020.

Informace k projektu jsou k dispozici na internetové adrese: podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii

Na této adrese je ke stažení Manuál pro zaměstnavatele, formulář žádosti včetně povinných příloh žádosti.

Informace k provedení výběru vzdělávacího zařízení:

Pokud zaměstnavatel realizuje vzdělávání prostřednictvím externího vzdělávacího zařízení je povinen po obdržení Vyrozumění o schválení žádosti provést výběr tohoto zařízení v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost (ke stažení zde: http://www.esfcr.cz/file/9002/).

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023