Outplacement v MSK

Logo ESF

Název projektu:

Outplacement v MSK

Doba realizace:

1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_044/0006087

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Aktuality

Jaký problém projekt řeší?

Hlavním cílem projektu je pomoc zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami, a které jsou tudíž nuceny své zaměstnance propouštět. Zapojit do projektu se mohou i ti, kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou nebo zaměstnanci ukončující pracovní poměr dohodou. Projekt se zaměřuje na zvýšení adaptability těchto zaměstnanců pro nalezení vhodného pracovního uplatnění. Klientům bude nabídnuta možnost absolvovat ucelený komplex poradenských a vzdělávacích aktivit (např. pracovní diagnostika, poradenství ke zprostředkování zaměstnání, soubor školení a vzdělávacích programů, rekvalifikace a zprostředkování pracovního uplatnění).

Cíle projektu

 • Podpořit minimálně 300 klientů z řad cílové skupiny z Moravskoslezského kraje.
 • Odstranit kvalifikační bariéry, které cílovou skupiny (CS) limitují v nástupu do nového zaměstnání tím, že min. 165 účastníků projektu získá kvalifikaci.
 • Finančně podpořit cca 44 pracovních míst pro účastníky projektu.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání. Jedná se konkrétně o zaměstnance:

 • ve výpovědi, kdokoli ve výpovědi bez ohledu na to zda jde o hromadné propouštění nebo ne,
 • s předpokládaným ukončením pracovního poměru v řádu měsíců (hromadného propouštění, o kterém zaměstnavatel informoval krajskou pobočku ÚP ČR),
 • ukončující pracovní poměr dohodou,
 • kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou.

Projekt je také určen pro zaměstnavatele, kteří přijímají do pracovního poměru nové zaměstnance. 

Jaké jsou formy podpory?

Účastníci projektu mohou využít tyto aktivity projektu:

 • Vstupní pohovor.
 • Pracovní diagnostika.
 • Poradenství ke zprostředkování zaměstnání.
 • Školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti a soft skills.
 • Rekvalifikace.
 • Vzdělávací programy.
 • Doprovodná opatření (např. jízdné, výpis z rejstříku trestů, zdravotní průkazy).

Přímá podpora - refundace nákladů v projektu klientům

Účastníkům projektu je také poskytována přímá podpora v souvislosti s odstraňováním bariér účasti na aktivitách projektu. Propláceny jsou tyto výdaje:

 • Mzdové příspěvky.
 • Mzdové příspěvky – refundace mezd.
 • Příspěvek na veřejnou dopravu (cestovné na poradenství a kurzy).
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti (před RK a nástupem do zaměstnání).
 • Výpis ze zdravotní dokumentace.
 • Zdravotní průkazy.
 • Výpis z rejstříku trestů.
 • Očkování hepatitida B (v nezbytných případech).

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt pro tuto cílovou skupinu nebyl Úřadem práce České republiky – Krajskou pobočkou v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje realizován.

Kam se obrátit pro informace?

Další informace o projektu naleznete na www.esfcr.cz nebo se můžete obrátit na pracovníky projektu:

Ing. Marcela Janiurková, T: 950 143 780, Email: marcela.janiurkova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 14. 10. 2019