Otázky a odpovědi

Nejčastější otázky a odpovědi

Nejčastější otázky a odpovědi k humanitární dávce (HUD)

Pro koho je HUD určena, komu má pomoci?

HUD je určena na pomoc cizincům, kterým byla udělena na území České republiky dočasná ochrana a kteří nemají dostatečné finanční prostředky na zabezpečení základní životních potřeb, jako je strava či hygienické potřeby apod.

Znamená to, že když nejsem schopen/schopna si koupit jídlo, mohu si požádat o HUD?

Pokud nemáte dostatečné finanční prostředky na nákup jídla či hygienických potřeb, pak si můžete požádat o HUD.

Takže pokud si vydělávám a jsem schopen/schopna si koupit jídlo, pak si o HUD nemám žádat?

Pokud máte dostatečné finanční prostředky na nákup jídla či hygienických potřeb, pak jste schopni si zabezpečit své životní potřeby, a proto není důvod o HUD žádat.

Jsem schopen/schopna si zabezpečit své základní životní potřeb, ale nemám dostatek finančních prostředků na úhradu nákladů na bydlení. Mohu si o HUD požádat?

Pokud máte dostatečné finanční prostředky na nákup jídla či hygienických potřeb, ale už vám nezbývají finanční prostředky na úhradu nákladů na bydlení, pak si o HUD můžete požádat.

Jestliže jsem schopen/schopna zabezpečit si své základní životní potřeby i uhradit náklady na bydlení, mohu si o HUD požádat?

Pokud máte dostatečné finanční prostředky na nákup jídla hygienických potřeb a současně jste schopen/schopna uhradit náklady na bydlení, pak jste schopni si zabezpečit své životní potřeby, včetně ubytování, a proto není důvod o HUD žádat. 

Pokud nejsem schopen/schopna zabezpečit si své základní životní potřeby ani si uhradit náklady na bydlení, jak mám o HUD požádat?

O HUD si můžete požádat prostřednictvím mobilní/webové aplikace.

POZOR! Touto cestou je možno podat žádost pouze v případě, že máte v České republice zřízenou elektronickou Identitu občana. Pokud tomu tak není, pak si o HUD můžete požádat na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Co musím k žádosti o HUD doložit v rámci 1. dávky a co v rámci další dávky?

Pokud chcete požádat o první výplatu humanitární dávky, pak Úřadu práce ČR předložte svůj cestovní pas a současně prokažte, že se na území České republiky zdržujete na základě udělené dočasné ochrany (vízum). Obdobné údaje lze zadat také do mobilní/webové aplikace.

V případě žádosti o 2. a další humanitární dávku je třeba doložit, kromě výše uvedeného, ještě prohlášení, ve kterém uvedete, zda máte v České republice zaměstnání, jestli máte k dispozici nějaké finanční prostředky, popř. to, zda za kalendářní měsíc, ve kterém o humanitární dávku žádáte, musíte hradit náklady na bydlení. Na základě toho Úřad práce ČR posoudí všechny skutečnosti.

Jak budu podávat žádost další měsíc?

Abyste nemuseli trávit čas ve frontách na Úřadu práce ČR, je možné Žádost o výplatu druhé a následující humanitární dávky podat také prostřednictvím mobilní/webové aplikace.

Na webu Úřadu práce ČR (www.uradprace.cz) nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) najdete formální žádost o humanitární dávku, kterou můžete ručně vyplnit a podat jí na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Když zvolím možnost výplaty HUD v hotovosti, dostanu peníze hned?

Jestliže zvolíte možnost výplaty humanitární dávky v hotovosti počítejte s tím, že peníze nemusíte obdržet ihned. Může se stát, že z důvodu přetíženosti daného pracoviště budete vyzváni, abyste si je vyzvedli v následující pracovní den. Úřad práce ČR v tomto ohledu všem doporučuje, aby si finanční prostředky nechali vyplácet na bankovní účet v České republice.

Pokud ne, jak se dozvím, kdy si pro ně můžu přijít?

Informaci o tom, že výplata humanitární dávky v hotovosti proběhne v následující pracovní den, vám vždy sdělí zaměstnanci příslušného Úřadu práce ČR.

Musím si peníze vyzvednout na stejném pracovišti?

Pokud jste požádali osobně o výplatu humanitární dávky na jednom kontaktním pracovišti, pak vám bude na stejném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR i vyplacena.

Pokud jste požádali o výplatu humanitární dávky přes mobilní/webové aplikace, pak vám finanční prostředky v hotovosti budou vyplaceny na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to po předložení čárového kódu, který vám mobilní/webové aplikace zobrazí po úspěšném odeslání žádosti o výplatu.

Můžu o humanitární dávku žádat zpětně?

Ne. V souladu se zákonem NENÍ možné podávat žádosti zpětně. To znamená, že pokud jste si nestihli požádat o humanitární dávku např. za srpen 2022, pak už si ji nemůžete podat v září 2022. Jinak řečeno – žádáte-li o humanitární dávku za září, musíte si o ni v září také požádat.

U opakovaných žádostí sleduje Úřad práce ČR celkovou situaci žadatelů. Co to přesně znamená?

Žádost o 2. a další humanitární dávku obsahuje i prohlášení žadatele, ve kterém dotyčný uvede, zda je v České republice zaměstnán. Dále, jestli má k dispozici nějaké finanční prostředky, popř. prohlásí, zda je za kalendářní měsíc, ve kterém podává žádost o humanitární dávku, povinen hradit náklady na bydlení. Na základě toho Úřad práce ČR posoudí všechny skutečnosti.

Za finanční prostředky se zejména považují příjmy ze závislé činnosti (tedy mzda, plat, příjem z podnikání), náhrady mzdy (platu), podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, dávky důchodového pojištění nebo jiné příjmy či peníze, které má žadatel k dispozici.

Příjmové, sociální a majetkové poměry na území České republiky žadatel o humanitární dávku uvádí do žádosti o humanitární dávku a doloží je všemi dostupnými doklady, např. výpisem z bankovních účtů, nájemní smlouvou, pracovní smlouvou apod.

Jak Úřad práce ČR postupuje v případě nezletilých dětí?

Nárok humanitární dávku má osoba, které byla udělena na území České republiky dočasná ochrana, a pro druhou a další dávku jí současně její celkové příjmové, sociální a majetkové poměry neumožní v daný kalendářní měsíc zabezpečit základní životní potřeby. Jinak řečeno - nemá dostatek peněz na stravu, ošacení léky apod. Pracující rodiče mohou ovlivnit nárok na HUD u nezletilého dítěte.

Pokud se o nezletilé dítě stará dospělý, tedy nepracuje. Vznikne mu nárok na humanitární dávku?

Pokud žadatel splní podmínku nároku na humanitární dávku, Úřad práce ČR ji vyplatí každému členu rodiny ve výši 5 000 Kč. Od sedmého kalendářního měsíce pak hraje roli i věk žadatele. V případě dětí do 18 let je měsíční výše humanitární dávky 3 320 Kč, u cizinců starších 18 let pak 4 620 Kč.

Starám se o děti do 18 let, které nejsou moje a nejsem s nimi nijak spřízněn. Mohu požádat o ně požádat o humanitární dávku v zastoupení?

Žádost o humanitární dávku není možné podat prostřednictvím mobilní/webové aplikace v zastoupení. To znamená, že pokud chcete žádat za dítě (děti) mladší 18 let, o které se staráte a nejste jeho/jejich rodinným příslušníkem, nebo chcete zažádat za jinou osobu, pak tato varianta není možná a musíte využít papírovou formu formuláře.

Platí, že u druhé dávky už nemusí žadatelé chodit osobně na Úřad práce ČR?

Nejjednodušší cestou podání žádosti a zároveň možností, jak se vyhnout frontám, je elektronická cesta komunikace. Úřad práce ČR doporučuje klientům z Ukrajiny, aby si před první výplatou humanitární dávky zřídili bankovní účet v České republice a požádali o dávku elektronicky, prostřednictvím jednoduché aplikace.

Pokud má žadatel zřízený bankovní účet v České republice a už byla vyplacena první humanitární dávka, pak není nutná osobní návštěva ÚP ČR. Opět stačí využít mobilní/webové aplikace.

Jestliže člověk nemá zájem využít elektronickou komunikaci s Úřadem práce ČR, pak je k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR nebo na webových stránkách papírová verze žádosti o humanitární dávku.

Jak se přihlásím do aplikace Humanitární dávky?

Do aplikace Humanitární dávky se přihlásíte pouze na základě elektronické Identity občana. Více o elektronické identitě a jejím zřízení se dozvíte na https://info.identitaobcana.cz/. Můžete si také nechat zřídit na nejbližším pracovišti Czech POINTu elektronický klíč ( Mobilní klíč eGovernmentu (406.98 kB)).

Tím, že se do aplikace Humanitární dávka přihlásíte přes elektronickou identitu, žádost o humanitární dávku pak můžete vytvořit, načíst a spravovat v jakémkoli mobilním zařízení, a proto není nutné čekat ve frontách před Úřadem práce ČR. Veškeré informace o vašich žádostech jsou vždy na jednom místě a víte co se s vaší žádostí děje.

Dozvím se v aplikaci, v jakém stavu zpracování je moje žádost?

Ano. Stav žádosti si můžete kdykoli po přihlášení do aplikace zkontrolovat.

Co když v aplikaci zadám chybné údaje, nebo bude něco třeba doplnit?

Pokud v průběhu zpracování zjistíme chybu, pošleme vám prostřednictvím notifikační zprávy informaci, a to v podobě SMS zprávy, e-mailu nebo ji najdete v mobilní/webové aplikace poté, co se do ní přihlásíte.

Jak se dozvím, že mi dávku vyplatíte?

Jestliže budou vámi poskytnuté údaje v pořádku, žádost co nejrychleji zpracujeme. Informaci o tom, že jsme vám dávku vyplatili a v jaké výši, se dozvíte po přihlášení v mobilní/webové aplikace.

Co vše je třeba uvést do žádosti o opakovanou humanitární dávku?

Do žádosti o 2. a další humanitární dávku žadatel uvádí, zda měl v měsíci, za který žádá o humanitární dávku, zajištěno bezplatné stravování a jestli má k dispozici nějaké finanční prostředky či zda pobíral nějaké dávky (kromě dávky mimořádné okamžité pomoci nebo humanitární dávky).

Co přesně je bezplatná strava?

Za bezplatnou stravu se považuje snídaně, oběd, večere. Pokud si alespoň jednu z variant zajišťuje osoba sama, nejedná se o bezplatnou stravu

Pokud pracuji jen za stravu, je třeba i v takovém případě uvádět, že pracuji?

Ano, do tiskopisu se uvádí i informace o zaměstnání.

Kde mi poradí s vyplněním žádosti o humanitární dávku?

Máte-li otázky vztahující se k vyplňování údajů do mobilní/webové aplikace, nebo s námi budete potřebovat konzultovat věci vztahující se k humanitární dávce, kontaktujte naše kolegy (možno i v ukrajinštině) na telefonní lince +420 950 180 100, nebo pište na ua@uradprace.cz nebo se podívejte na toto video s radami, jak vyplnit elektronickou či papírovou žádost krok za krokem.

Nejčastější otázky a odpovědi při hledání zaměstnání

Jak mi může Úřad práce ČR pomoct s hledání práce?
Pokud máte zájem o hledání práce za pomoci Úřadu práce ČR, potom můžete:

 • využít informací na nástěnkách, které jsou umístěné na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR,
 • podívat se do nabídky volných pracovních míst na portálu MPSV,
 • požádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání. Referentovi uvedete, jaké máte vzdělání a dovednosti, jaké zaměstnání můžete vykonávat a Úřad práce ČR se na základě těchto informací bude snažit najít Vám vhodné zaměstnání. Ovšem pozor - žadatel je povinen plnit také zákonem stanovené povinnosti při společném hledání zaměstnání.
 • Podívejte se na souhrnné informace před tím, než se vydáte na Úřad práce ČR.

 
Co pro to musím udělat?
Podat písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání jako evidovaný uchazeč o zaměstnání, která je umístěna na portále Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud budete chtít být v evidenci jako  zájemce o zaměstnání, kdy je rozsah povinností z vaší strany menší, je také třeba si podat žádost
 

Jaký je rozdíl mezi uchazečem a zájemcem o zaměstnání?
Fyzická osoba je na základě písemné žádosti vedena v evidenci zájemců o zaměstnání. Zájemci o zaměstnání Úřad práce ČR zprostředkovává vhodné zaměstnání, poskytuje poradenské programy  a může mu zabezpečit rekvalifikaci. Zájemce o zaměstnání může být zároveň v pracovním poměru.

Fyzická osoba je na základě písemné žádosti zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání zprostředkovává Úřad práce ČR vhodné zaměstnání i s využitím dalších nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Můžete požádat Úřad práce ČR o výplatu měsíční podpory v nezaměstnanosti, ale zde jsou stanovené podmínky, kdy nárok na podporu v nezaměstnanosti vznikne. Její poskytování se řídí ustanovením § 39 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Kde najdu seznam volných míst?
Nabídka volných pracovních míst je k nahlédnutí na webových stránkách Úřadu práce ČR. Vhodná volná pracovní místa může zájemce či uchazeč o zaměstnání konzultovat také s jemu přiděleným zaměstnancem Úřadu práce ČR, se kterým se společně snaží nalézt vhodné zaměstnání. Vedle evidence volných pracovních míst Úřadu práce ČR jsou na trhu soukromé internetové portály, které evidují a zprostředkovávají zaměstnání. 
 
Mohu nastoupit do zaměstnání?
Ano, pracovat  můžete bez omezení. Nepotřebujete k tomu žádné speciální oprávnění. Máte stejná práva jako Češi. Nejlépe budete zajištěni, když nastoupíte do pracovního poměru, který s vámi zaměstnavatel uzavře. Dalšími pracovněprávními vztahy jsou dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Požadujte vždy písemné uzavření pracovní smlouvy nebo dohody. Další informace z oblasti pracovně právní.
 
Mohu pracovat ve své profesi?
Pokud hledáte práci, ke které nepotřebujete žádný doklad o dosažené kvalifikaci nebo dosaženém stupni vzdělání, můžete hned nastoupit. Pokud potřebujete například prokázat dosažené vzdělání nebo třeba svářečský průkaz a nemáte tyto doklady k dispozici, potom prozatím takovou práci vykonávat nemůžete.

Pokud pobírám humanitární dávku a nastoupím do zaměstnání, přijdu o ni? Jaký je rozdíl v případě, že se jedná o rodinu s dětmi a v případě jednotlivce?
Ve 2. až 6. žádosti o humanitární dávku musí žadatel uvést mj. příjmy ze zaměstnání. Tyto příjmy budou zhodnoceny jen u žadatele, který je příjemcem příjmu. Bude tedy záležet na výši takového příjmu. Pokud děti příjmy nemají, zhodnocovat se jim nebudou. Humanitární dávka je vždy vázána na osobu, ne rodinu.

Jaký je rozdíl mezi uchazečem a zájemcem o zaměstnání?

V případě, že člověk přijde o práci nebo ji už nějakou dobu nemá, může písemně požádat Úřad práce ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání. Pokud splní zákonem stanovené podmínky, stane se uchazečem o zaměstnání. Zároveň může požádat také o podporu v nezaměstnanosti. Ale pozor! Nárok na ni nevzniká automaticky. Je třeba vždy splnit podmínky podle platné legislativy. Tou základní je, že - jednoduše řečeno - uchazeč v uplynulých dvou letech odpracoval minimálně 12 měsíců a během té doby bylo z jeho příjmu odváděno důchodové pojištění, například i v rámci „brigád“. Nebo tuto dobu splní tzv. náhradními dobami. V průběhu evidence musí intenzivně s ÚP ČR spolupracovat na získání zaměstnání. V případě nástupu na zabezpečovanou rekvalifikaci mu může být z zákonem stanovených případech vyplácena podpora při rekvalifikaci.

Do evidence ÚP ČR se lidé mohou nechat zařadit také jako zájemci o zaměstnání. Týká se to všech, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené, studenti nebo pracující nebo prostě jen nechtějí mít povinnosti, jako má uchazeč o zaměstnání. Na rozdíl od uchazeče se zájemcem o práci může stát kdokoli, kdo má zájem o zprostředkování zaměstnání, a za tímto účelem požádá kterékoli kontaktní pracoviště ÚP ČR o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Zájemci o zaměstnání zprostředkovává ÚP ČR vhodné zaměstnání, poskytuje mu kariérové poradenství a může mu zabezpečit i rekvalifikaci, a to v územním obvodu jeho bydliště. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci.

Příspěvek pro solidární domácnost

KOMU je příspěvek pro solidární domácnost určen?

Příspěvek pro solidární domácnost se poskytuje fyzické osobě (nikoliv právnické osobě), která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou. Smyslem příspěvku pro solidární domácnost, který se bude poskytovat solidárním domácnostem, je ocenit tuto aktivitu a motivovat k poskytování ubytování v rámci rodin. Za bezplatné se považuje poskytnutí ubytování i v případě, kdy ubytovaná osoba uhradila náklady za plyn a elektřinu v rozsahu, který odpovídá rozsahu, ve kterém plyn a elektřinu využívá.

POSKYTUJI ubytování cizinci s udělenou dočasnou ochranou v ubytovacím zařízení, mám nárok na příspěvek pro solidární domácnost?

Příspěvek pro solidární domácnost se neposkytuje osobám, které ubytují cizince s udělenou dočasnou ochranou v ubytovacím zařízením, tj. příspěvek pro solidární domácnost se neposkytuje do ubytoven ani do sociálních pobytových služeb.

JAKÉ jsou podmínky proto, aby mi byl příspěvek pro solidární domácnost poskytnut?

 1. Musíte bezplatně poskytnout ubytování cizinci s udělenou dočasnou ochranou, minimálně po dobu 16 dnů po sobě jdoucích. Za bezplatné se považuje poskytnutí ubytování i v případě, kdy ubytovaná osoba uhradila náklady za plyn a elektřinu v rozsahu, který odpovídá rozsahu, ve kterém plyn a elektřinu využívá.
 2. Ubytovaný cizinec s dočasnou ochranou musí mít k dispozici v bytě dostatečným prostorem pro odpočinek, musí mít prostor pro přípravu jídla, musí mít prostor pro osobní hygienu a musí mít přístup k pitné vodě.

MÁM jako ubytovatel nějaké povinnosti k ubytovaným osobám, např. musím ubytovaným osobám zajišťovat stravování?

Vzhledem k tomu, že jako dobrovolný ubytovatel poskytujete cizinci s udělenou dočasnou ochranou ubytování, je zcela jen ve vaší kompetenci a vašich možnostech, jaké další služby cizinci s udělenou dočasnou ochranou poskytnete. Jedná se zcela o dobrovolnickou činnost.

POKUD ubytovanému cizinci s udělenou dočasnou ochranou poskytnu např. stravování, mohu žádat o nějaký další příspěvek?

Vzhledem k tomu, že jako dobrovolný ubytovatel poskytujete cizinci s udělenou dočasnou ochranou ubytování, je zcela jen ve vaší kompetenci a vašich možnostech, jaké další služby cizinci s udělenou dočasnou ochranou poskytnete. Jedná se zcela o dobrovolnickou činnost a žádný zvláštní příspěvek na tuto situaci neexistuje.

KDO poskytuje (vyplácí) příspěvek pro solidární domácnost?

Příspěvek pro solidární domácnost vyplácí Úřad práce ČR.

POSKYTL jsem cizinci s udělenou dočasnou ochranou bezplatné ubytování, jak mám žádat o příspěvek pro solidární domácnost?

Od 11.4.2022 je možné o příspěvek pro solidární domácnost žádat prostřednictvím mobilní/webové aplikace, která je k dispozici na www.davkyuk.mpsv.cz

JAKÉ údaje bude obsahovat (obsahuje) žádost o příspěvek pro solidární domácnost?

Do žádosti je nutné uvést:

 1. identifikaci žadatele,
 2. adresu nemovitosti, v níž je poskytováno ubytování,
 3. právní titul, na jehož základě žadatel nemovitost užívá,
 4. identifikaci ubytovaných osob,
 5. údaje o době poskytování ubytování,
 6. čestné prohlášení, že ubytování bylo poskytnuto bezplatně
 7. čestné prohlášení, že jsou splněny podmínky pro ubytování, tj. že ubytovaný cizinec s dočasnou ochranou má k dispozici v bytě dostatečným prostorem pro odpočinek, prostor pro přípravu jídla, prostor pro osobní hygienu a přístup k pitné vodě,
 8. způsob výplaty.

V JAKÉ výši mohu získat nárok na příspěvek pro solidární domácnost?

Výše příspěvku pro solidární domácnost se ubytovateli poskytuje ve výši od 3 000 Kč do 15 000 Kč

Sdílí-li ubytovaná osoba ubytování s žadatelem o příspěvek, ve výši 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc; maximálně lze zohlednit 3 ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti,

Nesdílí-li ubytovaná osoba ubytování s žadatelem o příspěvek, ve výši:

 1. 5 000 Kč za kalendářní měsíc za 1 ubytovanou osobu,
 2. 9 000 Kč za kalendářní měsíc za 2 ubytované osoby,
 3. 12 000 Kč za kalendářní měsíc za 3 ubytované osoby,
 4. 14 000 Kč za kalendářní měsíc za 4 ubytované osoby, nebo
 5. 15 000 Kč za kalendářní měsíc za 5 a více ubytovaných osob.

 

ZA JAKÉ OBDOBÍ se příspěvek pro solidární domácnost poskytuje?

Příspěvek pro solidární domácnost se poskytuje (vyplácí) zpětně za kalendářní měsíc, v němž bylo poskytnuto bezplatné ubytování cizinci s udělenou dočasnou ochranou.

Ilustrativní příklad:

 1. Ubytování bylo cizinci s udělenou dočasnou ochranou poskytnuto v březnu 2022. Nárok na příspěvek pro solidární domácnost poskytovateli ubytování vznikne v dubnu 2022.
 2. Ubytování bylo cizinci s udělenou dočasnou ochranou poskytnuto v dubnu 2022. Nárok na příspěvek pro solidární domácnost poskytovateli ubytování vznikne v květnu 2022.

JAK MÁM PROKÁZAT, že u mě cizinci s udělenou dočasnou ochranou bydlí? Musím s nimi uzavřít nějakou smlouvu?

Není třeba uzavírat smlouvu.

JAK MÁM PROKÁZAT, že u mě cizinci s udělenou dočasnou ochranou bydlí? Do žádosti o příspěvek pro solidární domácnost uvést jejich nacionále?

Žadatel o příspěvek pro solidární domácnost musí do žádosti správně uvést identifikaci ubytovaných osob. Tedy:

 • jméno ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochranou,
 • příjmení ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochranou,
 • datem narození ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochranou,
 • pohlaví ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochranou,
 • číslo pasu ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochrano,
 • číslo vízového štítku ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochrano,
 • dobu poskytování ubytování ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochranou.

CO KDYŽ NEZNÁM nebo NEVÍM, některý údaj o ubytovaném cizinci s udělenou dočasnou ochranou?

Pokud nebude některý z uvedených údajů o cizinci do žádosti o příspěvek pro solidární domácnost uveden, nebude možné cizince s udělenou dočasnou ochranou ztotožnit v databázi veřejné správy, a proto by nárok na příspěvek pro solidární domácnost nemusel vzniknout.

Z uvedeného důvodu doporučujeme, abyste si i vy sami řádně evidovali, komu poskytujete ubytování.

MÁM TO TEDY CHÁPAT tak, že stát bude kontrolovat, že na ubytované adrese skutečně bydlí cizinec s udělenou dočasnou ochranou?

Systém poskytování příspěvku pro solidární domácnost je založen na kontrole údajů nejen o poskytovateli ubytování, ale také na systému kontroly ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochranou, a to prostřednictvím databází veřejné správy.

Z uvedeného důvodu upozorňujeme, že pokud by chtěl někdo příspěvek pro solidární domácnost využít k nekalé činnosti, vystavuje se případnému trestnému řízení.

JAKOU FORMOU SE VYPLÁCÍ příspěvek pro solidární domácnost danit?

Příspěvek se vyplácí převodem na žadatelem uvedený bankovní účet v České republice, nebo v odůvodněných případech poštovním poukazem. Příspěvek se nevyplácí do ciziny. Způsob výplaty uvede žadatel v žádosti.

MUSÍM vyplacený příspěvek pro solidární domácnost danit?

Ne, tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmu.

JSEM příjemce nepojistných sociálních dávek, musím vyplacený příspěvek pro solidární domácnost nahlašovat Úřadu práce ČR?

Pokud jste příjemce nepojistných sociálních dávek jako je např. příspěvek na bydlení či příspěvek na živobytí, pak vyplacený příspěvek pro solidární domácnost neuvádějte do rozhodného příjmu.

Poslední aktualizace: 25. 10. 2022

Найчастіші запитання та відповіді

Найчастіші запитання та відповіді на гуманітарну допомогу (ГУД)

Для кого призначена гуманітарна допомога?

ГД призначена для допомоги іноземцям, яким було надано тимчасовий захист в Чехії і які не мають достатніх фінансових ресурсів для забезпечення предметів першої необхідності, таких як їжа або предмети гігієни тощо.

Чи означає це, що якщо я не можу купити їжу, я можу попросити ГД?

Якщо у вас немає достатніх коштів для покупки продуктів харчування або предметів гігієни, то можна подати заявку на ГД.

Отже, якщо я заробляю гроші і можу купити їжу, то я не повинен просити ГД?

Якщо у вас є достатньо коштів для покупки продуктів харчування або предметів гігієни, то ви в змозі забезпечити свої життєві потреби, а тому немає причин просити ГД.

Я в змозі забезпечити свої основні життєві потреби, але у мене не вистачає коштів, щоб покрити вартість проживання. Чи можу я запросити ГД?

Якщо у вас є достатні кошти для покупки продуктів харчування або предметів гігієни, але у вас більше немає коштів для покриття вартості проживання, то ви можете подати заяву на ГД.

Якщо я можу забезпечити свої основні потреби в проживанні та покрити свої витрати на житло, чи можу я подати заявку на ГД?

Якщо у вас є достатні кошти для придбання продуктів харчування для засобів гігієни і при цьому ви в змозі покрити витрати на житло, то ви в змозі забезпечити свої житлові потреби, в тому числі і проживання, а тому немає підстав подавати заяву на ГД. 

Якщо я не можу забезпечити свої основні потреби в проживанні або покрити свої витрати на житло, як мені подати заявку на ГД?

Ви можете подати заявку на ГД через мобільний/веб-додаток.

УВАГА! Таким чином, подати заявку можна лише за наявності електронної ідентифікації громадянина, створеної в Чехії. Якщо це не так, то ви можете подати заяву на ГД в будь-якому контактному пункті Центра зайнятості Чеської Республіки.

Що мені потрібно додати до моєї заяви про ГД в рамках 1-ї допомоги і що з наступної допомоги?

Якщо ви хочете подати заяву на першу гуманітарну допомогу, то пред’явіть в Центрі зайнятості свій закордонний паспорт і при цьому покажіть, що перебуваєте в Чехії на підставі тимчасового захисту (візи). Подібні дані також можна ввести в мобільний/веб-додаток.

У разі звернення за 2-ю та наступними гуманітарними допомогами необхідно надати, крім перерахованого вище, показати підтвердження про працевлаштування в Чехії, наявність коштів та обовязкові витрати на житло за календарний місяць, в якому ви подаєте заяву на отримання гуманітарної допомоги. Виходячи з цього, Центр зайнятості Чехії дасть оцінку всім фактам.

Як я буду подавати заявку на наступний місяць?

Щоб не довелося проводити час у чергах до Центра зайнятості Чеської Республіки, можна подати Заяву на виплату другої та наступних гуманітарних виплат через мобільний/веб-додаток.

На веб-сайті Центра зайнятості Чеської Республіки (www.uradprace.cz) або Міністерства праці та соціальних справ (www.mpsv.cz) ви знайдете офіційну заяву на гуманітарну допомогу, яку ви можете вручну заповнити та подати в будь-якому контактному пункті Центра зайнятості Чеської Республіки.

Якщо я виберу варіант виплати готівкою, чи отримаю я гроші відразу?

Якщо ви вирішите виплатити гуманітарну допомогу готівкою, майте на увазі, що ви можете не отримати гроші відразу. Через перевантаження робочого місця вас можуть попросити забрати їх на наступний робочий день. У зв'язку з цим Центр зайнятості Чеської Республіки рекомендує кожному обирати виплату на банківський рахунок в Чехії.

Якщо буде обрано виплату готівкою, то як я можу дізнатися, коли  прийти за коштами?

Інформація про те, що виплата гуманітарної допомоги готівкою відбудеться на наступний робочий день, завжди буде повідомлена вам співробітниками відповідного Центра зайнятості Чеської Республіки.

Чи потрібно йти за коштами на одне й те саме робочоме місце?

Якщо ви особисто подали заяву про виплату гуманітарної допомоги в одному контактному пункті, то вам виплатять кошти в тому ж контактному пункті Центра зайнятості Чеської Республіки.

Якщо ви подали заявку на виплату гуманітарної допомоги через мобільний/веб-додаток, то кошти готівкою будуть виплачені вам у будь-якому контактному пункті Центра зайнятості Чеської Республіки, після пред’явлення штрих-коду, який мобільний/веб-додаток відобразить вам після успішного подання заявки на допомогу.

Чи можу я подати заявку на гуманітарну допомогу за минулі місяці?

Ні. Відповідно до закону, не можна подавати заяви заднім числом. Це означає, що якщо вам не вдалося подати заяву на гуманітарну допомогу, наприклад, на серпень 2022 року, то ви вже не можете претендувати на неї у вересні 2022 року. Іншими словами, якщо ви подаєте заявку на гуманітарну допомогу на вересень, ви повинні подати заявку на неї у вересні.

У разі наступних заяв Центр зайнятості Чеської Республіки відстежує загальну ситуацію заявників. Що саме це означає?

У заяві на отримання 2-ї та наступної гуманітарної допомоги міститься декларація, в якій заявник вказує, чи працевлаштований він в Чехії. Крім того, чи має він у своєму розпорядженні якісь кошти, декларує, чи зобов'язаний він сплачувати витрати на житло за календарний місяць, в якому подає свою заяву на гуманітарну допомогу. Виходячи з цього, Центр зайнятості Чехії дасть оцінку всім фактам.

Зокрема, до фінансових засобів належать доходи від основної діяльності (тобто заробітна плата, дохід від підприємницької діяльності), компенсація заробітної плати (оклад), допомога по безробіттю або допомога по перекваліфікації, виплати по пенсійному страхуванню або інші доходи або кошти, доступні заявнику.

Заявник на гуманітарну допомогу зазначає свої доходи, соціальну та майнову ситуацію в Чеській Республіці в заяві на гуманітарну допомогу та обґрунтовує їх усіма наявними документами, наприклад, випискою з банківського рахунку, договором оренди, трудовим договором тощо.

Як Центр зайнятості Чеської Республіки діє у випадку з неповнолітніми дітьми?

Особа, якій надано тимчасовий захист у Чеській Республіці, має право на гуманітарну допомогу, якщо в той же час її сукупний дохід, соціальне та майнове становище не дозволяють їй забезпечити основні життєві потреби в даному календарному місяці. Іншими словами, їй не вистачає грошей на їжу, ліки, одягу і т. д. Працевлаштування батьків може вплинути на право отримання гуманітарної допомоги для неповнолітніх дітей.

Якщо дорослий піклується про неповнолітню дитину, він не працює. Чи матиме він право на гуманітарну допомогу?

Якщо заявник відповідає умовам на право на гуманітарну допомогу, Центр зайнятості Чеської Республіки виплатить її кожному члену сім'ї в розмірі 5 000 крон. З сьомого календарного місяця грає роль і вік здобувача. У випадку дітей до 18 років щомісячний розмір гуманітарної допомоги становить 3 320 крон, а для іноземців старше 18 років - 4 620 крон.

Я опікуюся дітьми до 18 років, які не є моїми, і я жодним чином з ними не пов'язаний. Чи можу я подати заявку на отримання гуманітарної допомоги за довіреністю?

У цьому випадку неможливо подати заяву на отримання гуманітарної допомоги через мобільний/веб-додаток за довіреністю. Це означає, що якщо ви хочете подати заяву на дитину (дітей) віком до 18 років, за якою ви доглядаєте і не є членом його сім'ї, або ви хочете подати заявку на іншу особу, то цей варіант неможливий, і ви повинні використовувати паперову форму заяви.

Чи правда, що для отримання другої допомоги заявникам більше не потрібно особисто звертатися до Центра зайнятості Чеської Республіки?

Найпростіше подати заявку та уникнути черг - через електронний спосіб зв'язку. Центр зайнятості Чеської Республіки рекомендує клієнтам з України відкрити банківський рахунок у Чехії до першої виплати гуманітарної допомоги та подати заяву на допомогу в електронному вигляді, через просту заяву.

Якщо заявник має банківський рахунок в Чехії і перша гуманітарна допомога вже виплачена, то особистий візит в Центр зайнятості Чеської Республіки не обов'язковий. Знову ж таки, просто використовуйте мобільний/веб-додаток.

Якщо особа не зацікавлена у використанні електронного зв'язку з Центром зайнятості Чеської Республіки, то паперова версія заяви про надання гуманітарної допомоги доступна на кожному контактному робочому місці Центра зайнятості Чеської Республіки або на веб-сайті.

Як увійти в додаток "Гуманітарна допомога"?

Ви будете входити в додаток «Гуманітарна допомога» тільки на підставі Електронної ідентифікації громадянина. Дізнатися більше про електронну ідентифікацію та її створення можна на https://info.identitaobcana.cz/. Ви також можете налаштувати Електронний мобільний ключ у найближчому чеському офісі POINT ( Mобільний ключ eGovernmentu (383.83 kB)).

Увійшовши в додаток «Гуманітарна допомога» за допомогою електронної ідентифікації, ви можете створити, отримати та керувати додатком для гуманітарної допомоги на будь-якому мобільному пристрої, і тому не потрібно чекати в чергах перед Центром зайнятості Чеської Республіки. Вся інформація про ваші заяви завжди знаходиться в одному місці, і ви знаєте, що відбувається з вашою заявою.

Чи дізнаюся я в додаткуі, в якому стані обробки знаходиться мій запит?

Так. Ви можете перевірити статус вашої заяви в будь-який час, увійшовши в додаток.

Що робити, якщо я введу невірні дані в додаток, або щось потрібно додати?

Якщо ми виявимо помилку під час обробки, ми надішлемо вам інформацію через повідомлення, у вигляді SMS-повідомлення, електронної поштою або ви можете знайти її в мобільний/веб-додаток після того, як ви ввійдете в неї.

Як дізнатися, чи буде виплачена мою допомогу?

Якщо надані вами дані правильні, ми опрацюємо запит якомога швидше. Ви дізнаєтеся, що ми виплатили вам допомогу і в якому розмірі після входу в мобільний/веб-додаток.

Що повинно бути включено в заявку на повторну гуманітарну пільгу?

У заяві на отримання 2-ї і наступних гуманітарних допомог заявник вказує, чи було йому надано безкоштовне харчування в тому місяці, на який він претендує на гуманітарну допомогу, і чи є у нього в наявності кошти або чи отримав він будь-які пільги (крім екстреної негайної допомоги або гуманітарної допомоги).

Що ж таке безкоштовна дієта?

Безкоштовним харчуванням прийнято вважати сніданок, обід та вечірю. Якщо хоча б один з варіантів прийому їжі особа забезпечує собі самостійно, то це не є безкоштовним харчуванням.

Якщо я працюю тільки за їжу, чи потрібно заявляти, що я працюю?

Так, відомості про працевлаштування також включаються в форму.

Де можна отримати консультацію щодо заповнення заяви на гуманітарну допомогу?

Якщо у Вас виникли питання, пов'язані із заповненням даних у мобільному/веб-додатку, або Вам необхідно проконсультуватися з нами з питань, пов'язаних з гуманітарною допомогою, будь ласка, зв'яжіться з нашими колегами (можливо, також українською мовою) по телефонній лінії +420 950 180 100, або напишіть на ua@uradprace.cz, або подивіться це відео, щоб отримати покрокові поради про те, як заповнити електронну або паперову заявку.

Найчастіші запитання та відповіді щодо пошуку роботи

Як Державна служба зайнятості Чеської Республіки може допомогти мені з пошуком роботи? 
Якщо ви зацікавлені в пошуку роботи за допомогою Державної служби зайнятості Чеської Республіки, то ви можете:

Що я маю для цього зробити? 
Подайте письмову заяву про працевлаштування як зареєстрованого шукача, яка знаходиться на порталі Міністерства праці та соціальних справ. Якщо ви хочете бути зареєстрованими як шукач роботи, коли обсяг обов’язків з вашого боку менший, ви також повинні подати заяву.

Яка різниця між кандидатом та шукачем роботи? 
Фізична особа на підставі письмового звернення ведеться в обліку осіб, які шукають роботу. Для тих, хто цікавиться працевлаштуванням, Державна служба зайнятості Чеської Республіки є посередником підходящого працевлаштування, надає програми консультування та може надати перепідготовку. Шукача роботи також можна працевлаштувати.

Фізична особа на підставі письмової заяви включається до реєстру кандидатів на роботу. Кандидатові на роботу Державна служба зайнятості Чеської Республіки опосередковує відповідну роботу за допомогою інших інструментів і заходів активної політики зайнятості. Ви можете звернутися до Державної служби зайнятості Чеської Республіки для виплати щомісячної допомоги по безробіттю, але там становлені умови для отримання допомоги по безробіттю. Виплата щомісячної допомоги по безробіттю регулюється положеннями розділу 39 Закону № 435/2004 «Про зайнятість».


Де я можу знайти список вакансій?
Пропозицію вакансій можна переглянути на сайті Державної служби зайнятості Чеської Республіки. Відповідні вакансії також можуть кандидат та шукач роботи консультувати з шукача працівником, призначеним до нього/її Державною службою зайнятості Чеської Республіки, з яким він/вона намагається знайти відповідну роботу. Окрім реєстрації вакансій у Державній службі зайнятості Чеської, на ринку існують приватні інтернет-портали, які здійснюють реєстрацію та посередництво при працевлаштуванні.

Чи можу я влаштуватися на роботу?
Так, можна працювати без обмежень. Для цього вам не потрібні спеціальні дозволи. Ви маєте такі ж права, як і громадяни Чешської республіки. Ви будете максимально захищені, коли вступите в трудові відносини, які роботодавець укладе з вами. Інші трудові відносини - це договір про виконання або трудовий договір. Завжди вимагайте письмовий трудовий договір або угоду. Додаткова інформація у сфері трудового права.

Чи можу я працювати за своєю професією? 
Якщо ви шукаєте роботу, для якої вам не потрібні ніякі докази кваліфікації чи рівня освіти, ви можете почати негайно. Наприклад, якщо вам потрібно підтвердити свою освіту або ліцензію на зварювальну роботу, а у вас немає цих документів, то ви поки не можете виконувати таку роботу.

Якщо я отримаю гуманітарну допомогу і почну працювати, я її втрачу? Який є розділ між сімєю з дітьми та окремою особою?
У пунктах 2 аж 6 заяви про надання гуманітарної допомоги заявник повинен вказати, серед іншого, дохід від роботи. Цей дохід буде оцінеий лише у заявника, який є одержувачем доходу. Тому дохід буде залежати від розміру такого доходу від роботи. Якщо діти не мають доходу, оцінюватися небудуть. Гуманітарна допомога завжди пов’язана з конкретою людиною, а не з сім’єю.

Яка різниця між кандидатом на працевлаштування/безробітним та тим хто шукає роботу?

У випадку, якщо людина втратила роботу або не мала її протягом певного часу, вона може звернутися до Державного центру зайнятості Чеської Республіки в письмовій формі з проханням організувати підходящу роботу. Якщо він відповідає умовам, передбаченим законодавством, він стане кандидатом на працевлаштування/безробітним. Він також може подати заяву на отримання допомоги по безробіттю. Але будьте обережні! Право на це не виникає автоматично. Завжди повинні виконуватися умови згідно чинного законодавства. Суть полягає в тому, що, простіше кажучи, заявник протягом останніх двох років пропрацював щонайменше 12 місяців, і за цей час з його доходів, наприклад, у «бригадах», сплачувалося пенсійне страхування. Або ця вимога буде виконана так званими періодами заміни. Під час реєстрації він повинен інтенсивно співпрацювати з Державним центром зайнятості Чеської Республіки, щоб отримати роботу. У разі вступу на гарантовану перепідготовку йому може виплачуватися допомога на перепідготовку у випадках, передбачених законом.

Люди також можуть бути включені до обліку Державного центру зайнятості Чеської Республіки як особи, які шукають роботу. Це стосується всіх, хто перебуває у відпустці по вагітності та пологах, студентів чи робітників або тих, хто просто не хоче виконувати обов’язки кандидатом на працевлаштування. На відміну від шукача роботи, будь-хто, хто цікавиться працевлаштуванням, може стати шукачем роботи і з цією метою звернутися до будь-якого контактного офісу Державного центру зайнятості для включення до реєстру шукачів роботи. Державний центр зайнятості Чеської Республіки є посередником відповідного працевлаштування, надає йому професійні консультації, а також може надати йому перепідготовку в територіальному районі його проживання. Шукач роботи не має права на допомогу по безробіттю або на перекваліфікацію.

 

Poslední aktualizace: 25. 10. 2022

Máte další dotazy? Napište nám.

У вас є додаткові запитання? Напишіть нам.

Введіть своє запитання

Введіть адресу вашої електронної пошти

ÚP ČR bude využívat Vaše údaje výhradně pro účely emailové komunikace k vyřízení Vašeho dotazu. ÚP ČR vyžaduje a zpracovává Vaše osobní údaje na základě právního titulu, a to zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Державна служба зайнятості Чеської республіки  буде використовувати ваші дані виключно для цілей електронної пошти для обробки вашого запиту. Державна служба зайнятості Чеської республіки вимагає та обробляє ваші персональні дані на підставі юридичної вимоги, а саме Закону № 66/2022 Зб., Про заходи у сфері зайнятості та соціального забезпечення у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням російських військ зі змінами та відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних).

Menu