Nejčastější otázky a odpovědi k humanitární dávce (HUD) vyplácené od 21. 3. 2022

Můžu si o HUD požádat i další měsíc?

Pokud jsou Vaše příjmové, sociální a majetkové poměry takové, že Vám neumožní zabezpečit si základní životní potřeby, tj. jídlo, hygienické potřeby apod., pak Vám může vzniknout nárok na další výplatu humanitární dávky.

A budu mít nárok, i když budu pracovat?

Pokud Vám vaše příjmové poměry neumožní zabezpečit si základní životní potřeby, tj. jídlo, hygienické potřeby apod., pak Vám může vzniknout nárok na další výplatu humanitární dávky. Při žádosti o druhou humanitární uvedete, jaká je vaše příjmová a majetková situace a Úřad práce ČR žádost, dle uvedených informací, vyhodnotí.

Jak prokážu, že nemám dostatek prostředků?

Žádost o 2. a další humanitární dávku obsahuje i prohlášení žadatele, ve kterém žadatel uvede, zda je v České republice zaměstnán, jestli má k dispozici nějaké finanční prostředky, popř. prohlásí, zda za kalendářní měsíc, ve kterém podává žádost o humanitární dávku, je povinen hradit náklady na bydlení. Na základě toho Úřad práce ČR posoudí všechny skutečnosti.

Co musím k žádosti o HUD doložit v rámci 1. dávky a co v rámci další dávky?

Pokud chcete vyplatit první výplatu humanitární dávky, pak Úřadu práce ČR předložíte svůj cestovní pas a současně prokážete, že se na území České republiky zdržujete na základě udělené dočasné ochrany (vízum). Obdobné údaje lze zadat také do mobilní/webové aplikace, která je k dispozici na www.davkyuk.mpsv.cz.

V případě žádosti o 2. a další humanitární dávku doložíte kromě výše uvedeného ještě prohlášení, ve kterém uvedete, zda máte v České republice zaměstnání, jestli máte k dispozici nějaké finanční prostředky, popř. to, zda za kalendářní měsíc, ve kterém podáváte žádost o humanitární dávku, musíte hradit náklady na bydlení. Na základě toho Úřad práce ČR posoudí všechny skutečnosti.

Jak budu podávat žádost další měsíc?

Abyste nemuseli trávit čas ve frontách na Úřadu práce ČR, je možné Žádost o výplatu druhé a následující humanitární dávky podat také prostřednictvím mobilní/webové aplikace, která je k dispozici na www.davkyuk.mpsv.cz.

Na webu Úřadu práce ČR (www.uradprace.cz) nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) najdete formální žádost o humanitární dávku, kterou můžete ručně vyplnit a podat jí na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Co bude, až skončí výplata HUD a já stále budu bez práce a prostředků?

Pokud se rozhodnete setrvat v České republice je nutné, abyste si také aktivně hledali zaměstnání. Pokud se Vám v průběhu poskytování humanitární dávky nedaří najít práci, požádejte o pomoc Úřad práce ČR, který Vám pomůže vyhledat vhodné zaměstnání. Současně bude možné po skončení výplaty humanitární dávky, tj. po 6 výplatách, požádat o dávky hmotné nouze.

Když zvolím možnost výplaty HUD v hotovosti, dostanu peníze hned?

Finanční prostředky v hotovosti Úřad práce ČR vyplácí na každém kontaktním pracovišti. Ve většině případů Vám finanční prostředky v hotovosti budou vyplaceny ihned. Může se však stát, že z důvodu přetíženosti pracoviště budete vyzváni, abyste si peníze vyzvedli v následující pracovní den.

Pokud ne, jak se dozvím, kdy si pro ně můžu přijít?

Informaci o tom, že výplata humanitární dávky v hotovosti proběhne v následující pracovní den, Vám vždy sdělí zaměstnanci příslušného Úřadu práce ČR.

Musím si peníze vyzvednout na stejném pracovišti?

Pokud jste požádali osobně o výplatu humanitární dávky na jednom kontaktním pracovišti, pak Vám bude i na stejném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR vyplacena.

Pokud jste požádali o výplatu humanitární dávky přes mobilní/webovou aplikaci, pak Vám finanční prostředky v hotovosti budou vyplaceny na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to po předložení čárového kódu, který Vám mobilní/webová aplikace zobrazí po odeslání žádosti o výplatu.

Když zvolím výplatu v hotovosti a mezitím si zřídím účet u české banky, můžu někam zavolat, aby mi peníze ÚP ČR poslal na účet nebo už je to možné jen v hotovosti?

Pokud jste požádali o výplatu humanitární dávky přes mobilní/webovou aplikaci a jako způsob výplaty jste zvolili „výplata v hotovosti“ máte možnost takovouto žádost do dvou hodin od odeslání revidovat (upravovat), tj. můžete upravit způsob výplaty. Pokud volba pro změnu údajů v žádosti (v mobilní/webové aplikaci) již nebude možná, pak lze na kterémkoli kontaktním pracovišti osobně změnit způsob výplaty.

Odkdy je možné žádat o druhou humanitární dávku?

Cizinec s dočasnou ochranou (vízem), který se zdržuje na území České republiky, může v měsíci, v němž mu vízum bylo uděleno, čerpat humanitární dávku ve výši 5 000 Kč. Žádost o HUD mohou lidé podat za každý kalendářní měsíc. Pokud jsou tedy v ČR od března, v březnu žádali o dávku za březnen, v dubnu mohou žádat za duben atd. Aby vznikl nárok na 2.- 6. humanitární dávku, je nutné o ni požádat.

 

U opakovaných žádostí sleduje Úřad práce ČR celkovou situaci žadatelů. Co to přesně znamená?

Žádost o 2. a další humanitární dávku obsahuje i prohlášení žadatele, ve kterém uvede, zda je v České republice zaměstnán. Dále, jestli má k dispozici nějaké finanční prostředky, popř. prohlásí, zda je za kalendářní měsíc, ve kterém podává žádost o humanitární dávku, povinen hradit náklady na bydlení. Na základě toho Úřad práce ČR posoudí všechny skutečnosti.

Za finanční prostředky se zejména považují příjmy ze závislé činnosti (tedy mzda, plat, příjem z podnikání), náhrady mzdy (platu), podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, dávky důchodového pojištění nebo jiné příjmy či peníze, které má žadatel k dispozici.

 

Jak Úřad práce ČR postupuje v případě nezletilých dětí?Nárok humanitární dávku má osoba, které byla udělena na území České republiky dočasná ochrana, a pro druhou až šestou dávku jí současně její celkové příjmové, sociální a majetkové poměry neumožní v daný kalendářní měsíc zabezpečit základní životní potřeby. Jinak řečeno - nemá dostatek peněz na stravu, ošacení léky apod. Nezletilé děti mají nárok na humanitární dávku po podání žádosti, bez ohledu na to, jestli jejich rodiče např. v ČR pracují.

 

Pokud se o nezletilé dítě stará dospělý, tedy nepracuje. Vznikne mu nárok na humanitární dávku?

Pokud žadatel splní podmínku nároku na humanitární dávku, Úřad práce ČR ji vyplatí každému členu rodiny 5 000 Kč.

Platí, že u druhé dávky už nemusí žadatelé chodit osobně na Úřad práce ČR?

Cestou, jak stávající situaci zlepšit, je elektronická cesta komunikace. ÚP ČR doporučuje klientům z Ukrajiny, aby si před první výplatou humanitární dávky zřídili bankovní účet v ČR a požádali o dávku elektronicky, prostřednictvím jednoduché aplikace.

Pokud má žadatel zřízený bankovní účet v České republice a už byla vyplacena první humanitární dávka, pak není nutná osobní návštěva ÚP ČR. Opět stačí využít mobilní/webovou aplikaci.

Jestliže člověk nemá zájem využít elektronickou komunikaci s Úřadem práce ČR, pak je k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR papírová verze žádosti o humanitární dávku.

 

Co vše je třeba uvést do žádosti o opakovanou humanitární dávku?

Do žádosti o 2. - 6. humanitární dávku žadatel uvádí, zda měl v měsíci, za který žádá o humanitární dávku, zajištěno bezplatné stravování a jestli má k dispozici nějaké finanční prostředky či zda pobíral nějaké dávky (kromě dávky mimořádné okamžité pomoci nebo humanitární dávky).

 

Co přesně je bezplatná strava?

Za bezplatnou stravu se považuje snídaně, oběd, večere. Pokud si alespoň jednu z variant zajišťuje osoba sama, nejedná se o bezplatnou stravu.

 

Pokud pracuji jen za stravu, je třeba i v takovém případě uvádět, že pracuji?

Ano, do tiskopisu se uvádí i informace o zaměstnání.

 

Kde mi poradí s vyplněním žádosti o humanitární dávku?

Můžete se obrátit na nejbližší kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR nebo se podívejte na toto video s radami, jak vyplnit elektronickou či papírovou žádost krok za krokem.

Найчастіші запитання та відповіді на гуманітарну допомогу (ГУД), що виплачується з 21 березня 2022 року

Чи можу я подати заяву на ГУД ще на наступний місяць? 

Якщо ваші доходи, соціальні та майнові умови є такими, що вони не дозволяють вам забезпечувати свої основні потреби, тобто їжу, гігієнічні потреби тощо, то ви маєте право на подальшу виплату гуманітарної допомоги.

Буду я мати право, навіть якщо працюватиму? 

Якщо ваш дохід не дозволяє вам забезпечити свої основні потреби, наприклад, харчування, гігієнічні потреби тощо, ви можете мати право на подальшу виплату гуманітарної допомоги. Під час подачі заяви на другу гуманітарну допомогу ви вказуєте свої доходи та майновий стан, а Державна служба зайнятості Чеської Республіки розгляне заяву відповідно до наданої інформації.

Як довести, що у мене не вистачає грошей?

Заява на другу та наступну гуманітарну допомогу також містить декларацію заявника, в якій заявник вказує, чи працює він у Чеській Республіці, чи має у своєму розпорядженні фінансові кошти, чи декларує, чи зобов’язаний він сплачувати витрати на житло за календарний місяць, в якому він звертається за наданням гуманітарної допомоги. На основі цього Державна служба зайнятості Чеської Республіки розгляне всі факти.

Що я повинний надати разом з першою заявою ГУД, а що з наступною?

Якщо ви бажаєте одержати першу виплату гуманітарної допомоги, то ви пред’являєте свій паспорт в Державній службі зайнятості Чеської Республіки і водночас підтверджуєте, що ви перебуваєте в Чеській Республіці на підставі наданого тимчасового захисту (віза). Подібні дані також можна ввести в мобільний / веб-додаток, який доступний на www.davkyuk.mpsv.cz. 

У разі подання заяви на другу та наступну гуманітарну допомогу, на додаток до вищезазначеного, ви надаєте заяву про те, чи маєте ви роботу в Чеській Республіці, чи є у вас кошти, або чи потрібно сплачувати витрати на житло за календарний місяць, у якому ви подаєте заяву на отримання гуманітарної допомоги. На основі цього Державна служба зайнятості Чеської Республіки розгляне всі факти.

Як подати заяву наступного місяця?

Щоб не витрачати час у чергах в Державній службі зайнятості Чеської Республіки, також можна подати заявку на виплату другої та наступної гуманітарної допомоги через мобільний/веб-додаток, який доступний за адресою www.davkyuk.mpsv.cz.

На веб-сайті Державної служби зайнятості Чеської Республіки (www.uradprace.cz) або Міністерства праці та соціальних справ (www.mpsv.cz) ви знайдете офіційну заяву на отримання гуманітарної допомоги, яку ви можете заповнити вручну та подати її в будь-який контактний офіс Державної служби зайнятості Чеської Республіки.

Що станеться, коли виплата ГУД закінчиться, а я все ще буду без роботи та ресурсів? 

Якщо ви вирішили залишитися в Чеській Республіці, ви також повинні активно шукати роботу. Якщо ви не можете знайти роботу під час надання гуманітарної допомоги, зверніться по допомогу до Державної служби зайнятості Чеської Республіки, яке допоможе знайти підходящу роботу. При цьому просити матеріальну допомогу можна буде після закінчення виплати гуманітарної допомоги, тобто після 6 виплат.

Якщо я виберу варіант оплати готівкою HUD, чи отримаю я гроші відразу? 

Кошти виплачуються готівкою Державною службою зайнятості Чеської Республіки в кожному контактному офісі. У більшості випадків ваші гроші будуть виплачені негайно. Однак через перевантаженість офісу вас можуть попросити зняти гроші наступного робочого дня.

Якщо ні, то як я дізнаюсь, коли я можу прийти за ними?

Інформацію про те, що виплата гуманітарної допомоги готівкою відбудеться на наступний робочий день, вам завжди повідомлять працівники відповідного офісу Державної служби зайнятості Чеської Республіки.

Чи потрібно забирати гроші на тому самому офісі Державної служби зайнятості Чеської Республіки? 

Якщо ви особисто звернулися з заявою про виплату гуманітарної допомоги в одному контактному офісі Державної служби зайнятості Чеської Республіки, то вона також буде виплачена вам у тому самому контактному офісі Державної служби зайнятості Чеської Республіки. 

Якщо ви подали заяву на виплату гуманітарної допомоги через мобільний/веб-додаток, то кошти будуть вам виплачені в будь-якому контактному офісі Державної служби зайнятості Чеської Республіки, після пред’явлення штрих-коду, який мобільний/веб програма покаже вам після відправлення запиту на оплату.

Якщо я вибираю оплату готівкою, а тим часом відкриваю рахунок у чеському банку, чи можу я зателефонувати кудись, щоб переслати гроші на мій рахунок у Чехії, чи це можливо лише готівкою? 

Якщо ви подали заяву на виплату гуманітарної допомоги через мобільний/веб-додаток і вибрали як спосіб оплати «оплата готівкою», у вас є можливість переглянути (змінити) таку заяву протягом двох годин після її надсилання, тобто ви можете налаштувати спосіб оплати. Якщо можливість змінити дані в додатку (в мобільному/веб-додатку) більше неможлива, то спосіб оплати можна змінити особисто на будь-якому офісі Державної служби зайнятості Чеської Республіки

Відколи можна подати заяву на другу гуманітарну допомогу?

Іноземець з тимчасовим захистом (візою), який перебуває в Чеській Республіці, може отримати гуманітарну допомогу в розмірі 5000 крон за місяць, в якому була видана віза. Люди можуть подати заяву на ГУД за кожен календарний місяць. Тому, якщо вони перебували в Чехії з березня, вони подали заяву на березневу допомогу в березні, вони можуть подати заяву на квітневу допомогу в квітні тощо. Щоб мати право на 2-6 гуманітарну допомогу, необхідно подати заяву на це.

У разі повторних заяв Державна служба зайнятості Чеської Республіки контролює загальну ситуацію заявників. Що саме це означає?

Заява на другу та наступну гуманітарну допомогу також містить декларацію заявника про те, чи працює він/вона в Чеській Республіці. Крім того, якщо він має якісь кошти в його розпорядженні, або декларує, чи зобов’язаний він сплачувати витрати на житло за календарний місяць, в якому він звертається за наданням гуманітарної допомоги. На основі цього Державна служба зайнятості Чехії оцінить всі факти.

Під поняттям кошти є необхідно розуміти доходи від підприємницької діяльності (тобто заробітна плата, дохід з підпрємицької діяльності), компенсація заробітної плати, допомога по безробіттю або допомога на перекваліфікацію, виплати по пенсійному страхуванню або інші доходи чи гроші, доступні заявнику, вважаються коштами.

Як діє Державна служба зайнятості Чеської Республіки у випадку неповнолітніх дітей?

Особа, якій надано тимчасовий захист у Чеській Республіці, має право на гуманітарну допомогу, а для другої аж шостої допомоги її загальний дохід, соціальний та майновий стан не дозволять їй забезпечувати свої основні потреби. у певному календарному місяці. Тобто у нього не вистачає грошей на їжу, одяг, ліки тощо. Неповнолітні після подачі заяви мають право на гуманітарну допомогу, незалежно від того, чи працюють їхні батьки, наприклад, у Чехії.

Якщо доросла доглядає за неповнолітньою дитиною, то вона не працює. Чи матиме вона право на гуманітарну допомогу?

Якщо заявник відповідає умові права на гуманітарну допомогу, Державна служба зайнятості Чеської Республіки виплатить йому 5000 крон кожному члену сім’ї.

Є правда, що для другої допомоги непотрібно заявнику особисто звертатись до Державної служби зайнятості Чеської Республіки ?

Шляхом покращення поточної ситуації є електронний спосіб спілкування. Державна служба зайнятості Чеської Республіки рекомендує клієнтам з України відкрити банківський рахунок у Чехії до першої виплати гуманітарної допомоги та подати заяву на отримання допомоги в електронному вигляді, через прост заяви.

Якщо заявник має банківський рахунок у Чеській Республіці і перша гуманітарна допомога вже виплачена, то особистий візит до Державної служби зайнятості Чеської Республіки не є необхідним. Знову ж таки, просто скористайтеся мобільним/веб-додатком.

Якщо особа не зацікавлена у використанні електронного зв’язку з Державною службою зайнятості Чеської Республіки, то паперова версія заяви про надання гуманітарної допомоги доступна в кожному контактному офісі Державної служби зайнятості Чеської Республіки.

Що має бути включено в заяві на повторну гуманітарну допомогу?

Заявник до заяви до 2- ї - 6-ї гуманітарної допомоги зазначить чи має він безкоштовний прийом їжі в місяці, за який він просить гуманітарну допомогу, і чи є будь-яке фінансування, чи отримав він певні вигоди (за винятком надзвичайної негайної допомоги або гуманітарних допомог).

Що таке безкоштовне харчування?

Сніданок, обід і вечеря вважаються безкоштовним харчуванням. Якщо хоча б один із варіантів забезпечить людина сама, це не є безкоштовне харчування.

Якщо я працюю лише за їжу, чи варто все одно заявляти, що я працюю?

Так, інформацію про роботу також зазначте у заяві.

Де мені порадять із заповненням заяви на отримання гуманітарної допомоги?

Ви можете звернутися до найближчого контактного офісу Державної служби зайнятості Чеської Республіки або переглянути це відео з порадою, як поетапно заповнити електронну або паперову заяву.

 

Nejčastější otázky a odpovědi při hledání zaměstnání

Jak mi může Úřad práce ČR pomoct s hledání práce?
Pokud máte zájem o hledání práce za pomoci Úřadu práce ČR, potom můžete:

 • využít informací na nástěnkách, které jsou umístěné na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR,
 • podívat se do nabídky volných pracovních míst na portálu MPSV,
 • požádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání. Referentovi uvedete, jaké máte vzdělání a dovednosti, jaké zaměstnání můžete vykonávat a Úřad práce ČR se na základě těchto informací bude snažit najít Vám vhodné zaměstnání. Ovšem pozor - žadatel je povinen plnit také zákonem stanovené povinnosti při společném hledání zaměstnání.
 • Podívejte se na souhrnné informace před tím, než se vydáte na Úřad práce ČR.

 
Co pro to musím udělat?
Podat písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání jako evidovaný uchazeč o zaměstnání, která je umístěna na portále Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud budete chtít být v evidenci jako  zájemce o zaměstnání, kdy je rozsah povinností z vaší strany menší, je také třeba si podat žádost
 

Jaký je rozdíl mezi uchazečem a zájemcem o zaměstnání?
Fyzická osoba je na základě písemné žádosti vedena v evidenci zájemců o zaměstnání. Zájemci o zaměstnání Úřad práce ČR zprostředkovává vhodné zaměstnání, poskytuje poradenské programy  a může mu zabezpečit rekvalifikaci. Zájemce o zaměstnání může být zároveň v pracovním poměru.

Fyzická osoba je na základě písemné žádosti zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání zprostředkovává Úřad práce ČR vhodné zaměstnání i s využitím dalších nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Můžete požádat Úřad práce ČR o výplatu měsíční podpory v nezaměstnanosti, ale zde jsou stanovené podmínky, kdy nárok na podporu v nezaměstnanosti vznikne. Její poskytování se řídí ustanovením § 39 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Kde najdu seznam volných míst?
Nabídka volných pracovních míst je k nahlédnutí na webových stránkách Úřadu práce ČR. Vhodná volná pracovní místa může zájemce či uchazeč o zaměstnání konzultovat také s jemu přiděleným zaměstnancem Úřadu práce ČR, se kterým se společně snaží nalézt vhodné zaměstnání. Vedle evidence volných pracovních míst Úřadu práce ČR jsou na trhu soukromé internetové portály, které evidují a zprostředkovávají zaměstnání. 
 
Mohu nastoupit do zaměstnání?
Ano, pracovat  můžete bez omezení. Nepotřebujete k tomu žádné speciální oprávnění. Máte stejná práva jako Češi. Nejlépe budete zajištěni, když nastoupíte do pracovního poměru, který s vámi zaměstnavatel uzavře. Dalšími pracovněprávními vztahy jsou dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Požadujte vždy písemné uzavření pracovní smlouvy nebo dohody. Další informace z oblasti pracovně právní.
 
Mohu pracovat ve své profesi?
Pokud hledáte práci, ke které nepotřebujete žádný doklad o dosažené kvalifikaci nebo dosaženém stupni vzdělání, můžete hned nastoupit. Pokud potřebujete například prokázat dosažené vzdělání nebo třeba svářečský průkaz a nemáte tyto doklady k dispozici, potom prozatím takovou práci vykonávat nemůžete.

Pokud pobírám humanitární dávku a nastoupím do zaměstnání, přijdu o ni? Jaký je rozdíl v případě, že se jedná o rodinu s dětmi a v případě jednotlivce?
Ve 2. až 6. žádosti o humanitární dávku musí žadatel uvést mj. příjmy ze zaměstnání. Tyto příjmy budou zhodnoceny jen u žadatele, který je příjemcem příjmu. Bude tedy záležet na výši takového příjmu. Pokud děti příjmy nemají, zhodnocovat se jim nebudou. Humanitární dávka je vždy vázána na osobu, ne rodinu.

Jaký je rozdíl mezi uchazečem a zájemcem o zaměstnání?

V případě, že člověk přijde o práci nebo ji už nějakou dobu nemá, může písemně požádat Úřad práce ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání. Pokud splní zákonem stanovené podmínky, stane se uchazečem o zaměstnání. Zároveň může požádat také o podporu v nezaměstnanosti. Ale pozor! Nárok na ni nevzniká automaticky. Je třeba vždy splnit podmínky podle platné legislativy. Tou základní je, že - jednoduše řečeno - uchazeč v uplynulých dvou letech odpracoval minimálně 12 měsíců a během té doby bylo z jeho příjmu odváděno důchodové pojištění, například i v rámci „brigád“. Nebo tuto dobu splní tzv. náhradními dobami. V průběhu evidence musí intenzivně s ÚP ČR spolupracovat na získání zaměstnání. V případě nástupu na zabezpečovanou rekvalifikaci mu může být z zákonem stanovených případech vyplácena podpora při rekvalifikaci.

Do evidence ÚP ČR se lidé mohou nechat zařadit také jako zájemci o zaměstnání. Týká se to všech, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené, studenti nebo pracující nebo prostě jen nechtějí mít povinnosti, jako má uchazeč o zaměstnání. Na rozdíl od uchazeče se zájemcem o práci může stát kdokoli, kdo má zájem o zprostředkování zaměstnání, a za tímto účelem požádá kterékoli kontaktní pracoviště ÚP ČR o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Zájemci o zaměstnání zprostředkovává ÚP ČR vhodné zaměstnání, poskytuje mu kariérové poradenství a může mu zabezpečit i rekvalifikaci, a to v územním obvodu jeho bydliště. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci.

Найчастіші запитання та відповіді щодо пошуку роботи

Як Державна служба зайнятості Чеської Республіки може допомогти мені з пошуком роботи? 
Якщо ви зацікавлені в пошуку роботи за допомогою Державної служби зайнятості Чеської Республіки, то ви можете:

Що я маю для цього зробити? 
Подайте письмову заяву про працевлаштування як зареєстрованого шукача, яка знаходиться на порталі Міністерства праці та соціальних справ. Якщо ви хочете бути зареєстрованими як шукач роботи, коли обсяг обов’язків з вашого боку менший, ви також повинні подати заяву.

Яка різниця між кандидатом та шукачем роботи? 
Фізична особа на підставі письмового звернення ведеться в обліку осіб, які шукають роботу. Для тих, хто цікавиться працевлаштуванням, Державна служба зайнятості Чеської Республіки є посередником підходящого працевлаштування, надає програми консультування та може надати перепідготовку. Шукача роботи також можна працевлаштувати.

Фізична особа на підставі письмової заяви включається до реєстру кандидатів на роботу. Кандидатові на роботу Державна служба зайнятості Чеської Республіки опосередковує відповідну роботу за допомогою інших інструментів і заходів активної політики зайнятості. Ви можете звернутися до Державної служби зайнятості Чеської Республіки для виплати щомісячної допомоги по безробіттю, але там становлені умови для отримання допомоги по безробіттю. Виплата щомісячної допомоги по безробіттю регулюється положеннями розділу 39 Закону № 435/2004 «Про зайнятість».


Де я можу знайти список вакансій?
Пропозицію вакансій можна переглянути на сайті Державної служби зайнятості Чеської Республіки. Відповідні вакансії також можуть кандидат та шукач роботи консультувати з шукача працівником, призначеним до нього/її Державною службою зайнятості Чеської Республіки, з яким він/вона намагається знайти відповідну роботу. Окрім реєстрації вакансій у Державній службі зайнятості Чеської, на ринку існують приватні інтернет-портали, які здійснюють реєстрацію та посередництво при працевлаштуванні.

Чи можу я влаштуватися на роботу?
Так, можна працювати без обмежень. Для цього вам не потрібні спеціальні дозволи. Ви маєте такі ж права, як і громадяни Чешської республіки. Ви будете максимально захищені, коли вступите в трудові відносини, які роботодавець укладе з вами. Інші трудові відносини - це договір про виконання або трудовий договір. Завжди вимагайте письмовий трудовий договір або угоду. Додаткова інформація у сфері трудового права.

Чи можу я працювати за своєю професією? 
Якщо ви шукаєте роботу, для якої вам не потрібні ніякі докази кваліфікації чи рівня освіти, ви можете почати негайно. Наприклад, якщо вам потрібно підтвердити свою освіту або ліцензію на зварювальну роботу, а у вас немає цих документів, то ви поки не можете виконувати таку роботу.

Якщо я отримаю гуманітарну допомогу і почну працювати, я її втрачу? Який є розділ між сімєю з дітьми та окремою особою?
У пунктах 2 аж 6 заяви про надання гуманітарної допомоги заявник повинен вказати, серед іншого, дохід від роботи. Цей дохід буде оцінеий лише у заявника, який є одержувачем доходу. Тому дохід буде залежати від розміру такого доходу від роботи. Якщо діти не мають доходу, оцінюватися небудуть. Гуманітарна допомога завжди пов’язана з конкретою людиною, а не з сім’єю.

Яка різниця між кандидатом на працевлаштування/безробітним та тим хто шукає роботу?

У випадку, якщо людина втратила роботу або не мала її протягом певного часу, вона може звернутися до Державного центру зайнятості Чеської Республіки в письмовій формі з проханням організувати підходящу роботу. Якщо він відповідає умовам, передбаченим законодавством, він стане кандидатом на працевлаштування/безробітним. Він також може подати заяву на отримання допомоги по безробіттю. Але будьте обережні! Право на це не виникає автоматично. Завжди повинні виконуватися умови згідно чинного законодавства. Суть полягає в тому, що, простіше кажучи, заявник протягом останніх двох років пропрацював щонайменше 12 місяців, і за цей час з його доходів, наприклад, у «бригадах», сплачувалося пенсійне страхування. Або ця вимога буде виконана так званими періодами заміни. Під час реєстрації він повинен інтенсивно співпрацювати з Державним центром зайнятості Чеської Республіки, щоб отримати роботу. У разі вступу на гарантовану перепідготовку йому може виплачуватися допомога на перепідготовку у випадках, передбачених законом.

Люди також можуть бути включені до обліку Державного центру зайнятості Чеської Республіки як особи, які шукають роботу. Це стосується всіх, хто перебуває у відпустці по вагітності та пологах, студентів чи робітників або тих, хто просто не хоче виконувати обов’язки кандидатом на працевлаштування. На відміну від шукача роботи, будь-хто, хто цікавиться працевлаштуванням, може стати шукачем роботи і з цією метою звернутися до будь-якого контактного офісу Державного центру зайнятості для включення до реєстру шукачів роботи. Державний центр зайнятості Чеської Республіки є посередником відповідного працевлаштування, надає йому професійні консультації, а також може надати йому перепідготовку в територіальному районі його проживання. Шукач роботи не має права на допомогу по безробіттю або на перекваліфікацію.

HUMANITÁRNÍ DÁVKA

Nárok humanitární dávku má osoba, které byla udělena na území České republiky dočasná ochrana, a pro druhou až šestou dávku jí současně její celkové příjmové, sociální a majetkové poměry neumožní v daný kalendářní měsíc zabezpečit základní životní potřeby. Jinak řečeno - nemá dostatek peněz na stravu, ošacení léky apod.

Humanitární dávku vyplácí Úřad práce ČR prostřednictvím svých kontaktních pracovišť

JAK SE o humanitární dávku žádá?

 • Pokud Vám byla na území České republiky udělena dočasná ochrana, a ještě nedošlo k podání ohledně   první výplaty humanitární dávky, nemusíte chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.
 • V první řadě, si zřiďte bankovní účet v České republice. Nebudete muset chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR a vyhnete se tak čekání ve frontách.
 • Současně je vhodné požádat o bankovní identitu, tzv. BankID – metoda pro digitální ověření vaší totožnosti a bezproblémovou elektronickou komunikaci. Bližší informace o BankID naleznete na https://www.bankid.cz/statni-sprava.
 • Pokud už máte zřízený bankovní účet v České republice a nebyla Vám vyplacena první  humanitární dávka, pak o výplatu humanitární dávky můžete požádat prostřednictvím  mobilní/webové aplikace, kterou naleznete na https://davkyuk.mpsv.cz/.
 • Pokud Vám byla na území České republiky udělena dočasná ochrana a už Vám byla vyplacena první humanitární dávka a stále nemáte zřízen bankovní účet v České republice, pak Vám doporučujeme, abyste tak co nejdříve učinili. Vyhnete se tak čekání ve frontách před kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR.
 • Jak si zřídit bankovní účet a také vše o bankovní identitě - BankID naleznete na https://www.bankid.cz/statni-sprava.
 • Mobilní/webovou aplikaci pro podání žádosti o humanitární dávku můžete samozřejmě využít i v případě, že nemáte zájem zřídit si v České republice bankovní účet a jste připraveni čekat ve frontách před kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR. Mobilní/webovou aplikaci naleznete na https://davkyuk.mpsv.cz/.
 • Pokud nemáte zájem využít elektronickou komunikaci s Úřadem práce ČR, pak je Vám k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR papírová verze žádosti o humanitární dávku. Současně je také žádost o humanitární dávku dostupná na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

JAK MÁM žádost o humanitární dávku správně vyplnit?

 • V žádosti je nutné uvést základní osobní údaje, jako je jméno (bez druhého jména „otčestva“), příjmení, datum narození nebo rodné číslo, pokud Vám bylo v České republice přiděleno.
 • Dále do žádosti uvedete pohlaví a státní příslušnost.
 • Z cestovního dokladu opíšete číslo pasu, číslo vízového štítku a také datum, kdy Vám bylo uděleno vízum dočasné ochrany.
 • Doplňte místo, kde se skutečně v České republice zdržujete, tedy kde jste ubytováni.  Nezapomeňte uvést kontaktní údaje - jako váš telefon a e-mail.
 • Dále do žádosti o humanitární dávku uveďte (týká se jen osob starších 18 let), zda jste v České republice zaměstnán(a).
 • Do žádosti také uveďte, zda Vám v měsíci, za který žádáte o humanitární dávku, bylo zajištěno bezplatné stravování a jestli máte k dispozici nějaké finanční prostředky či zda Vám byly poskytnuty nějaké dávky (kromě dávky mimořádné okamžité pomoci nebo humanitární dávky).
 • Pokud máte k dispozici nějaké finanční prostředky nebo Vám byly vyplaceny nějaké dávky, uveďte jejich celkovou výši.
 • Do žádosti o humanitární dávku uveďte výši nákladů na bydlení, pokud jste je v daném měsíci, ve kterém žádáte o humanitární dávku, měli povinnost hradit.
 • Pokud žádáte o humanitární dávku za nezletilé děti (děti do 18 let) nebo za nesvéprávné osoby, nezapomeňte je do žádosti taktéž uvést.
 • Do žádosti uveďte měsíc, za který si žádáte o humanitární dávku.
 • Vyberte způsob výplaty humanitární dávky.

Co jsou náklady na bydlení?

Náklady na bydlení jsou všechny výdaje, které je osoba povinna hradit v souvislosti s poskytnutým ubytováním. Zejména se jedná o nájem; popř. podnájem, a pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu. 

Co jsou finanční prostředky a dávky?

Za finanční prostředky se zejména považují příjmy ze závislé činnosti (tedy mzda, plat, příjem z podnikání) náhrady mzdy (platu), podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, dávky důchodového pojištění nebo jiné příjmy či peníze, které máte k dispozici.

JAK zjistím, že mám nárok na humanitární dávku?

Pokud jste žádost o humanitární dávku vyplnili a odeslali Úřadu práce ČR prostřednictvím mobilní/webové aplikace, pak se Vám zobrazí předpokládaná výše dávky, kterou Vám bude Úřad práce ČR vyplatí.

Pokud jste žádost o humanitární dávku vyplnili a osobně podali na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, pak Vám zaměstnanec Úřadu práce ČR přímo na místě sdělí, zda máte nebo nemáte nárok na humanitární dávku.

V JAKÉ výši se poskytuje humanitární dávka?

Pokud splníte podmínku nároku na humanitární dávku, Úřad práce ČR vyplatí každému členu rodiny humanitární dávku ve výši 5 000 Kč.

Příklad:

Žadatel je samoživitel s dvěma nezletilými dětmi. Vzhledem k tomu, že žadatel není v pracovním nebo obdobném vztahu, neměl bezplatné zajištění stravy, nemá k dispozici finanční prostředky a měl povinnost hradit náklady na bydlení, pak Úřad práce ČR může tomuto žadateli vyplatit 15 000 Kč (3 x 5 000 Kč).

ZA JAK dlouho mi Úřad práce ČR vyplatí humanitární dávku, když si ji nechám zaslal na bankovní účet?

Jestliže se prokáže, že žadateli vznikl nárok na humanitární dávku, zadává Úřad práce ČR příkaz k jejímu vyplacení okamžitě.

MŮŽE se stát, že mě bude Úřad práce ČR kontaktovat?

Ano, může se stát, že Vás bude kontaktovat zaměstnanec Úřadu práce ČR. Důvodem je, že potřebuje projednat Vaši žádost o humanitární dávku, protože se při zpracování žádosti objevily nesrovnalosti, nebo je třeba ověřit skutečnosti, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku na dávku.

Upozornění:

Pokud Vám bude někdo volat z telefonního čísla začínající číslicí 950, pak Vám volají zaměstnanci Úřadu práce ČR a potřebují s Vámi mluvit. Hovor se proto nebojte přijmout.

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

Право на гуманітарну допомогу має особа, якій на території Чеської Республіки був наданий тимчасовий захист, та для отримання виплати другої-шостої допомоги,  якщо одночасно її загальний дохід, соціальний та майновий стан, в даному календарному місяці, не дозволять забезпечувати основні життєво необхідні потреби. Іншими словами –не вистачає грошей на їжу, одяг, ліки тощо.

Гуманітарну допомогу виплачує Центр зайнятості Чеської Республіки, посередництвом своїх контактних робочих місць.

ЯКИМ ЧИНОМ подати заяву на отримання гуманітарної допомоги?

 • Якщо Вам, на території Чеської Республіки, був наданий тимчасовий захист та ще не подали заяву на першу виплату гуманітарної допомоги, Вам не потрібно ходити до контактного робочого місця Центру зайнятості Чеської Республіки.
 • В першу чергу, в Чеській Республіці відкрийте банківський рахунок. Вам не доведеться ходити до контактного робочого місця Центру зайнятості Чеської Республіки, таким чином, можете уникнути очікуванню в чергах.
 • При цьому доцільно подати заяву на банківську ідентифікацію, тобто система BankID – метод для цифрової перевірки Вашої особистості та безперебійного електронного зв’язку. Додаткову інформацію про систему BankID, можна знайти за адресою https://www.bankid.cz/statni-sprava.
 • Якщо у Вас вже є відкритий банківський рахунок у Чеській Республіці та перша гуманітарна допомога Вам не була виплачена, тоді можете подати заяву на виплату гуманітарної допомоги посередництвом мобільного/веб-додатку, який знайдете на https://davkyuk.mpsv.cz/.
 • Якщо Вам, на території Чеської Республіки, був наданий тимчасовий захист, та Вам вже виплатили першу гуманітарну допомогу, та Ви все ще не маєте в Чеській Республіці відкритий банківський рахунок, рекомендуємо Вам це зробити якомога швидше. Це дозволить  Вам уникнути очікуванню в черзі перед контактними робочими місцями Центру зайнятості Чеської Республіки.
 • Як відкрити банківський рахунок, та все про банківську ідентифікацію - BankID можна знайти на https://www.bankid.cz/statni-sprava.
 • Ви, звичайно, можете використовувати мобільний/веб-додаток для подачі заяви на гуманітарну допомогу, навіть якщо Ви не хочете у Чеській Республіці відкрити банківський рахунок та готові чекати в чергах перед контактними робочими місцями Центру зайнятості Чеської Республіки. Мобільний/веб-додаток можна знайти на https://davkyuk.mpsv.cz/.
 • Якщо Ви не хочете використовувати електронний зв’язок у спілкуванні  з Центром зайнятості Чеської Республіки, в тому випадку, паперова версія заяви для надання гуманітарної допомоги є доступна в кожному контактному робочому місці Центру зайнятості Чеської Республіки. Водночас заява на отримання гуманітарної допомоги, також доступна на https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

ЯК Я ПОВИНЕН заповнити заяву на отримання гуманітарної допомоги?

 • В заяві необхідно вказати основні персональні дані, такі як прізвище, ім’я (без імені «по батькові»), дата народження або особистий ідентифікаційний номер, якщо Вам  був у Чеській Республіці присвоєний.
 • Далі у своїй заяві також необхідно вказати свою стать та громадянство.
 • Із закордонного паспорту опишіть номер паспорта, номер візи та також дату, коли Вам віза тимчасового захисту була видана.
 • Заповніть дійсне місце проживання в Чеській Республіці, тобто де Ви проживаєте. Обов’язково не забудьте вказати контактні дані – наприклад, Ваш телефон та електронну пошту.
 • Крім того, у заяві на отримання гуманітарної допомоги вкажіть, (стосується тільки осіб, які старші 18 років), чи в Чеській Республіці Ви працевлаштовані.
 • У заяві також вкажіть, чи у місяці, за який Ви подаєте заяву на отримання гуманітарної допомоги, Вам було надано безкоштовне харчування, та чи у Вас є в розпорядженні якісь кошти, чи Вам була надана інша допомога, (окрім позачергової негайної допомоги чи гуманітарної допомоги).
 • Якщо маєте у розпорядженні якісь кошти або Вам була виплачена якась допомога, вкажіть їхню загальну суму.
 • У заяві на отримання гуманітарної допомоги, вкажіть суму витрат на житло, якщо в даному місяці, в якому Ви подаєте заяву на отримання гуманітарної допомоги, були зобов’язані оплатити витрати на житло.
 • Якщо подаєте заяву на отримання гуманітарної допомоги для неповнолітніх дітей (діти до 18 років), або для недієздатних осіб, не забудьте також вказати їх у заяві.
 • У заяві вкажіть місяць, за який подаєте заяву на отримання гуманітарної допомоги.
 • Виберіть спосіб виплати гуманітарної допомоги.

Що це витрати на житло?

Витрати на житло - це всі витрати, які особа зобов'язана оплатити у зв'язку з наданим житлом. Зокрема, це оренда; або суборенда, регулярні платежі за послуги, пов’язані з користуванням квартирою.

Що таке фінансові кошти та допомога?

До фінансових коштів, зокрема, відносяться доходи які отримані від залежної діяльності, (тобто заробітна плата, дохід від підприємницької діяльності), компенсація заробітної плати, допомога по безробіттю або підтримка під час перекваліфікації, пенсійне страхування, або інші доступні доходи або гроші,  які маєте в роспорядженні.

ЯК я можу дізнатися, що маю право на гуманітарну допомогу?

Якщо Ви заповнили заяву на отримання гуманітарної допомоги та надіслали її до Центру зайнятості Чеської Республіки, посередництвом мобільного/веб-додатку, тоді Ви побачите очікувану суму допомоги, яку Вам Центр зайнятості Чеської Республіки виплатить.

Якщо заяву на отримання гуманітарної допомоги Ви заповнили та подали її особисто в контактному робочому місці Центру зайнятості Чеської Республіки, тоді працівник Центру зайнятості Чеської Республіки, прямо на місці Вам повідомить, чи маєте право на гуманітарну допомогу.

В ЯКІЙ сумі надається гуманітарна допомога?

Якщо виконуєте умову для права на отримання гуманітарної допомоги, Центр зайнятості Чеської Республіки виплатить кожному члену сім’ї  гуманітарну допомогу,  в сумі 5000 крон чеських.

Наприклад:

Заявник – самотня особа з двома неповнолітніми дітьми. У зв’язку з тим, що заявник не перебуває у трудових чи подібних відносинах, не мав безкоштовного харчування, не мав коштів і був зобов’язаний оплачувати витрати на житло, тоді Центр зайнятості Чеської Республіки може виплатити цьому заявнику 15 000 крон чеських (3 x 5000 крон чеських).

ЧЕРЕЗ ЯКИЙ ПЕРІОД Центр зайнятості Чеської Республіки виплатить мені гуманітарну допомогу, якщо мені її надішлють на  банківський рахунок?

Якщо буде доведено, що заявник має право на гуманітарну допомогу, Центр зайнятості Чеської Республіки видає наказ для її негайної оплати.

ЧИ МОЖЕ трапитися, що Центр зайнятості Чеської Республіки зі мною зв’яжеться?

Так, з Вами може зв’язатися працівник Центру зайнятості Чеської Республіки. Причина полягає в тому, що йому потрібно обговорити Вашу заяву на отримання гуманітарної допомоги, оскільки під час розгляду заяви були з'ясовані  розбіжності, або необхідно перевірити дійсності,  які необхідні для оцінення права на отримання допомоги.

Примітка:

Якщо Вам зателефонує хтось із номера телефону, який починається номером  950, тоді Вам телефонують працівники Центру зайнятості Чеської Республіки та їм потрібно з Вами поговорити. Тому не бійтеся дзвінок прийняти.

Příspěvek pro solidární domácnost

KOMU je příspěvek pro solidární domácnost určen?

Příspěvek pro solidární domácnost se poskytuje fyzické osobě (nikoliv právnické osobě), která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou. Smyslem příspěvku pro solidární domácnost, který se bude poskytovat solidárním domácnostem, je ocenit tuto aktivitu a motivovat k poskytování ubytování v rámci rodin.

POSKYTUJI ubytování cizinci s udělenou dočasnou ochranou v ubytovacím zařízení, mám nárok na příspěvek pro solidární domácnost?

Příspěvek pro solidární domácnost se neposkytuje osobám, které ubytují cizince s udělenou dočasnou ochranou v ubytovacím zařízením, tj. příspěvek pro solidární domácnost se neposkytuje do ubytoven ani do sociálních pobytových služeb.

JAKÉ jsou podmínky proto, aby mi byl příspěvek pro solidární domácnost poskytnut?

 1. Musíte bezplatně poskytnout ubytování cizinci s udělenou dočasnou ochranou, minimálně po dobu 16 dnů po sobě jdoucích.
 2. Ubytovaný cizinec s dočasnou ochranou musí mít k dispozici v bytě dostatečným prostorem pro odpočinek, musí mít prostor pro přípravu jídla, musí mít prostor pro osobní hygienu a musí mít přístup k pitné vodě.

MÁM jako ubytovatel nějaké povinnosti k ubytovaným osobám, např. musím ubytovaným osobám zajišťovat stravování?

Vzhledem k tomu, že jako dobrovolný ubytovatel poskytujete cizinci s udělenou dočasnou ochranou ubytování, je zcela jen ve vaší kompetenci a vašich možnostech, jaké další služby cizinci s udělenou dočasnou ochranou poskytnete. Jedná se zcela o dobrovolnickou činnost.

POKUD ubytovanému cizinci s udělenou dočasnou ochranou poskytnu např. stravování, mohu žádat o nějaký další příspěvek?

Vzhledem k tomu, že jako dobrovolný ubytovatel poskytujete cizinci s udělenou dočasnou ochranou ubytování, je zcela jen ve vaší kompetenci a vašich možnostech, jaké další služby cizinci s udělenou dočasnou ochranou poskytnete. Jedná se zcela o dobrovolnickou činnost a žádný zvláštní příspěvek na tuto situaci neexistuje.

KDO poskytuje (vyplácí) příspěvek pro solidární domácnost?

Příspěvek pro solidární domácnost vyplácí Úřad práce ČR.

POSKYTL jsem cizinci s udělenou dočasnou ochranou bezplatné ubytování, jak mám žádat o příspěvek pro solidární domácnost?

Od 11.4.2022 je možné o příspěvek pro solidární domácnost žádat prostřednictvím mobilní/webové aplikace, která je k dispozici na www.davkyuk.mpsv.cz. Není tak nutná osobní návštěva Úřadu práce ČR.

JAKÉ údaje bude obsahovat (obsahuje) žádost o příspěvek pro solidární domácnost?

Do žádosti je nutné uvést:

 1. identifikaci žadatele,
 2. adresu nemovitosti, v níž je poskytováno ubytování,
 3. právní titul, na jehož základě žadatel nemovitost užívá,
 4. identifikaci ubytovaných osob,
 5. údaje o době poskytování ubytování,
 6. čestné prohlášení, že ubytování bylo poskytnuto bezplatně
 7. čestné prohlášení, že jsou splněny podmínky pro ubytování, tj. že ubytovaný cizinec s dočasnou ochranou má k dispozici v bytě dostatečným prostorem pro odpočinek, prostor pro přípravu jídla, prostor pro osobní hygienu a přístup k pitné vodě,
 8. způsob výplaty.

V JAKÉ výši mohu získat nárok na příspěvek pro solidární domácnost?

Výše příspěvku pro solidární domácnost se ubytovateli poskytuje ve výši 3 000 Kč za každou ubytovanou osobu, maximálně pro jednu domácnost ve výši 12 000 Kč. Výše příspěvku pro solidární domácnost se může v průběhu času měnit, a to s ohledem na vládní nařízení.

ZA JAKÉ OBDOBÍ se příspěvek pro solidární domácnost poskytuje?

Příspěvek pro solidární domácnost se poskytuje (vyplácí) zpětně za kalendářní měsíc, v němž bylo poskytnuto bezplatné ubytování cizinci s udělenou dočasnou ochranou.

Ilustrativní příklad:

 1. Ubytování bylo cizinci s udělenou dočasnou ochranou poskytnuto v březnu 2022. Nárok na příspěvek pro solidární domácnost poskytovateli ubytování vznikne v dubnu 2022.
 2. Ubytování bylo cizinci s udělenou dočasnou ochranou poskytnuto v dubnu 2022. Nárok na příspěvek pro solidární domácnost poskytovateli ubytování vznikne v květnu 2022.

JAK MÁM PROKÁZAT, že u mě cizinci s udělenou dočasnou ochranou bydlí? Musím s nimi uzavřít nějakou smlouvu?

Není třeba uzavírat smlouvu.

JAK MÁM PROKÁZAT, že u mě cizinci s udělenou dočasnou ochranou bydlí? Do žádosti o příspěvek pro solidární domácnost uvést jejich nacionále?

Žadatel o příspěvek pro solidární domácnost musí do žádosti správně uvést identifikaci ubytovaných osob. Tedy:

 • jméno ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochranou,
 • příjmení ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochranou,
 • datem narození ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochranou,
 • pohlaví ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochranou,
 • číslo pasu ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochrano,
 • číslo vízového štítku ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochrano,
 • dobu poskytování ubytování ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochranou.

CO KDYŽ NEZNÁM nebo NEVÍM, některý údaj o ubytovaném cizinci s udělenou dočasnou ochranou?

Pokud nebude některý z uvedených údajů o cizinci do žádosti o příspěvek pro solidární domácnost uveden, nebude možné cizince s udělenou dočasnou ochranou ztotožnit v databázi veřejné správy, a proto by nárok na příspěvek pro solidární domácnost nemusel vzniknout.

Z uvedeného důvodu doporučujeme, abyste si i vy sami řádně evidovali, komu poskytujete ubytování.

MÁM TO TEDY CHÁPAT tak, že stát bude kontrolovat, že na ubytované adrese skutečně bydlí cizinec s udělenou dočasnou ochranou?

Systém poskytování příspěvku pro solidární domácnost je založen na kontrole údajů nejen o poskytovateli ubytování, ale také na systému kontroly ubytovaného cizince s udělenou dočasnou ochranou, a to prostřednictvím databází veřejné správy.

Z uvedeného důvodu upozorňujeme, že pokud by chtěl někdo příspěvek pro solidární domácnost využít k nekalé činnosti, vystavuje se případnému trestnému řízení.

JAKOU FORMOU SE VYPLÁCÍ příspěvek pro solidární domácnost danit?

Příspěvek se vyplácí převodem na žadatelem uvedený bankovní účet v České republice, nebo v odůvodněných případech poštovním poukazem. Příspěvek se nevyplácí do ciziny. Způsob výplaty uvede žadatel v žádosti.

MUSÍM vyplacený příspěvek pro solidární domácnost danit?

Ne, tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmu.

JSEM příjemce nepojistných sociálních dávek, musím vyplacený příspěvek pro solidární domácnost nahlašovat Úřadu práce ČR?

Poslední aktualizace: 22. 4. 2022

Máte ještě další dotazy? Napište nám.

У вас є додаткові запитання? Напишіть нам.

Введіть своє запитання

Введіть адресу вашої електронної пошти

ÚP ČR bude využívat Vaše údaje výhradně pro účely emailové komunikace k vyřízení Vašeho dotazu. ÚP ČR vyžaduje a zpracovává Vaše osobní údaje na základě právního titulu, a to zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Державна служба зайнятості Чеської республіки  буде використовувати ваші дані виключно для цілей електронної пошти для обробки вашого запиту. Державна служба зайнятості Чеської республіки вимагає та обробляє ваші персональні дані на підставі юридичної вимоги, а саме Закону № 66/2022 Зб., Про заходи у сфері зайнятості та соціального забезпечення у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням російських військ зі змінами та відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних).