Krajská pobočka v Ostravě

Důležité sdělení

Oznámení

Aktuální sdělení pro občany:

 

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci vyzývá Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ostravě občany, aby zvážili osobní návštěvu pracovišť ÚP.
Doporučujeme preferovat jiné formy komunikace s úřadem, především:

 

  • písemně (např. poštou)

  • prostřednictvím datové schránky

  • elektronicky (pokud takové podání není opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je potřeba žádost do 5 dnů potvrdit/doplnit písemně s podpisem žadatele prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či doručením potvrzení na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR)

  • vložením do schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy ÚP                                                                                                                                                                             

Formuláře jsou k dispozici v elektronické formě na portále MPSV, hned na úvodní straně webu v části „Formuláře – Oblast zaměstnanosti – Pro občany“ pod odkazem https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. Přímo na tomto portálu mohou klienti jednotlivé formuláře vyplnit a odeslat prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky.

Podání žádostí jinou než osobní cestou je možné také v případě nepojistných sociálních dávek. Lidé je mohou zaslat poštou, odevzdat na podatelně či podat prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci Úřadu práce ČR už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. Formuláře jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-davek.


Pokud je návštěva úřadu pro občana nezbytná, doporučujeme objednat se dopředu telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, aby zbytečně nedocházelo k větší koncentraci lidí v čekacích halách.
Úřad práce ČR bude sledovat obsazenost agend v objednací aplikaci a případně je připraven objednací kapacity posílit.


Zároveň úřad po dobu nezbytně nutnou omezuje na minimum nařízená ústní jednání.

 

V souvislosti s aktuální situací upravuje ÚP ČR úřední hodiny 

Osobní jednání v rámci níže uvedených termínů je možné pouze po předchozí emailové/telefonické dohodě.

 

Úřední hodiny pracovišť ÚP ČR

Pondělí 9 - 12
Středa 9 - 12

Úřední hodiny konkrétních pracovišť ÚP ČR se mohou lišit s ohledem na aktuální situaci.

 

Adresa Zahradní 368/12, 701 60 Ostrava - Moravská Ostrava
Call centrum +420 844 844 803
Číslo účtu 7712-37822761/0710
Datová schránka twrzpnd
Elektronická adresa podatelny podatelna.ot@uradprace.cz
  Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:00  
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00  
Pátek 8:00 - 11:00*  

*jen pro evidenci uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty