Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

IPS poskytuje informace o:
 • síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR
 • možnostech uplatnění absolventů škol v praxi
 • možnostech rekvalifikace
 • situaci na trhu práce
IPS poskytuje služby: skupinové i individuální poradenství
 • uchazečům a zájemcům o zaměstnání
 • žákům a rodičům základních škol
 • studentům a absolventům
 • školským zařízením
 • veřejnosti
IPS pořádá:
 • Job cluby pro uchazeče o zaměstnání,informace zde : job-club
 • besedy pro žáky základních škol k volbě povolání
 • besedy pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu na trh práce
 • prezentuje služby,poskytované úřadem práce na prezentačních výstavách škol: Schola Pragensis, Gaudeamus
IPS nabízí:
 • testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a potřebné vzdělání
 • poradenství pro další vzdělávání (rekvalifikace, studium)
 • vyhledávání možností studia na SŠ, VOŠ a VŠ
 • ukázky profesí na DVD
 • podrobné popisy jednotlivých profesí
Kontakt na IPS:

 

Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu

 • Domažlická 11
 • 130 11 Praha 3
 • tel. č. poradenství: 950 178 305-307
 • e-mail: ips.aa@uradprace.cz
 • Dopravní spojení: stanice autobusu 133,136, 207 : Černínova
 • stanice tramvaje 9,10,16,19 : Biskupcova

Úřad práce České republiky – kontaktní pracoviště pro Prahu 4

 • Novodvorská 803/82
 • 142 00 Praha 4
 • tel. č. poradenství: 950 178 325, 950 178 897
 • e-mail: ips4.aa@uradprace.cz

Dopravní spojení: stanice autobusu 106, 117, 121, 139, 150, 196, 197: Novodvorská

K individuálním konzultacím je nutné se předem (možno i telefonicky) objednat.

Další užitečné odkazy na webových stránkách

 

Ke stažení:

Lonští deváťáci letošním deváťákům : Vzkazník - Praha 2019 (1,15 MB)

Atlas školství seznam zkratek (46 kB)

Atlas školství formulář (20,1 kB)

 

Autor stránky:

Poslední aktualizace: 2. 6. 2022