Job club

Co je Job club?

Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. Job club probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách o 8-10 účastnících (5-6 schůzek, 3-4 hodiny, 1-2 krát týdně, popř. přizpůsobeno potřebám skupiny).

Komu je Job club určen?

Job club je určen všem uchazečům o zaměstnání, kteří si chtějí vylepšit sebeprezentaci, pracovat na svém osobním i duchovním růstu, posílit sebevědomí a naučit se, jak jednat se zaměstnavatelem a připravit se na výběrové řízení, ale také jak zvládat stresové situace spojené s nezaměstnaností.

Job club pomáhá:

 • orientovat se na trhu práce,
 • pojmenovat cíle své profesní kariéry a najít uspokojující zaměstnání,
 • naučit se prezentovat sebe sama,
 • vytvořit osobní portfolio (strukturovaný životopis, motivační dopis, doklady o vzdělání a praxi ad.),
 • připravit se na přijímací pohovor, výběrové řízení (nácvik přijímacího pohovoru, modelové situace),
 • využívat různé způsoby hledání zaměstnání a různé zdroje informací o volných místech,
 • získat dovednosti v mezilidské komunikaci a umění naslouchat,
 • orientovat se v pracovněprávní problematice,
 • naučit se zvládat stres,
 • zvýšit si sebevědomí,
 • osvojit si další komunikační dovednosti,
 • osvojit si asertivní techniky,
 • připravit se na účast v assesment centru (speciální diagnosticko-výcvikový program, ve kterém jsou reálné činnosti z pracovního života simulovány a aplikovány na podmínky výběrového řízení v konkrétní firmě),
 • osvojit si různé podpůrné a relaxační metody.

Job club zprostředkuje:

 • aktuální kontakty na seznamy volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR,
 • odkazy na webové stránky nabízející pracovní příležitosti,
 • kontakty na agentury zprostředkovávající pracovní příležitosti doma i v zahraničí,
 • databáze profesiogramů (popisy povolání),
 • nabídku rekvalifikačních kurzů a projektů ESF.

Přínos Job clubů:

 • uchazeč má možnost dostat se mimo své bydliště,
 • překonání nejistoty, obav a strachu z neznámého,
 • navázání nových kontaktů, seznámení s novými lidmi, souznění s nimi, zpětná vazba od ostatních účastníků a lektorů,
 • poznání sama sebe a svých omezení, ale zejména svých možností,
 • nácvik nových dovedností způsobu chování, jednání, sebeprezentace, sebepoznání,
 • vypovídání se a otevření se druhým (překonání zábran v sobě).

Jak se dostat do Job clubu:

Požádejte Vašeho zprostředkovatele/ku na Úřadu práce ČR o zařazení do skupinového programu Job club. Kontakty Úřadu práce ČR.

Poslední aktualizace: 27. 7. 2022