Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)

Logo

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytuje poradenské služby všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo potřebují poradit při změně povolání. IPS při poskytování svých služeb úzce spolupracuje se základními a středními školami a s ostatními sociálními partnery. IPS Vám může pomoci odpovědět na následující otázky:

Přemýšlíte o tom, čím budete? Uvažujete o změně profese? Chcete rozvíjet svou kariéru nebo nevíte, jakou školu si vybrat? Potřebujete informace o možnostech a podmínkách studia? Jste bezradní a nemůžete se při své volbě rozhodnout? 

Spot o IPS

Více informací o činnosti IPS můžete získat zde.

Leták ke stažení

Úřední hodiny a kontakty na IPS na jednotlivých kontaktních pracovištích:

Úřední hodiny:
Po + St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Út + Čt 8:00 - 11:00

• Ostrava: e-mail: ips.ot@uradprace.cz, tel: 950 143 109, 362, 110
• Opava: e-mail: ips.op@uradprace.cz, tel: 950 142 440, 462
• Karviná: e-mail: ips.ka@uradprace.cz, tel: 950 126 343, 508
• Havířov : e-mail: ips.ka@uradprace.cz , tel: 950 126 747
• Frýdek-Místek: e-mail: ips.fm@uradprace.cz, tel: 950 113 485, 487
• Bruntál: e-mail: ips.br@uradprace.cz, tel: 950 106 481, 418
• Nový Jičín: e-mail: ips.nj@uradprace.cz, tel: 950 139 464, 458
• Třinec: e-mail: ips.fm@uradprace.cz, tel: 950 113 369

Aktuality

ONLINE Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje (476.71kB), Leták (273.23kB)

Tradiční veletrhy a výstavy škol v Moravskoslezském kraji v roce 2021 - přehled (533.94kB)

VZKAZNÍK - LOŇŠTÍ DEVÁŤÁCI LETOŠNÍM DEVÁŤÁKŮM

Končíte základní školu a nevíte, který obor a kterou školu si vybrat? Chceme vám pomoci správně se rozhodnout!
Podívejte se ( zde (1MB)) na názory těch, kteří si již tímto důležitým obdobím prošli a za tímto účelem poskytli budoucím žákům 1. ročníků zajímavé informace.
Přejeme vám mnoho zdaru ve vašem rozhodování o profesní dráze, úspěch a spokojenost ve studiu i v osobním životě. Věříme, že vybrané studium naplní vaše očekávání.
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Bruntál, Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání.

Užitečné odkazy na webových stránkách

Informace o přijímacím řízení na střední školy sledujte na stránkách MŠMT zde.

Informace o vzdělávací nabídce:

Atlas školství (vyhledávání škol a oborů v ČR)
Portál MPSV (vyhledávání škol a oborů v ČR)
Infoabsolvent (vyhledávání škol a oborů v ČR)
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad (zápisové lístky, volná místa v dalších kolech přijímacího řízení na SŠ)
Vysoké školy (CZ), Vysoké školy (COM), Najdi VŠ, Vejška – weby o nabídce VŠ
Národní srovnávací zkoušky (NSZ) – některé VŠ využívají výsledky NSZ místo vlastních přijímacích zkoušek a v takovém případě nestačí podat přihlášku na VŠ, ale je nutné se přihlásit alespoň na jeden termín NSZ uznávaný příslušnou VŠ
Národní pedagogický institut
Adresář škol na stránkách MŠMT - rejstřík škol

Přihlášky ke stažení:
Přihlášku ke vzdělávání je potřeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se vytisknout ji oboustranně. Pokud je přihláška vytištěna na více listů, je třeba zajistit neoddělitelné spojení těchto listů. Přihlášky je možno tisknout i černobíle.

Střední školy a konzervatoře
Střední školy a konzervatoře

Vyšší odborné školy
Vyšší odborné studium
 

 

Informace o povoláních:
Národní soustava povolání (podrobné informace o cca 2000 povoláních)
Infoabsolvent (Informační systém o oborech vzdělání, středních školách, povoláních a uplatnitelnosti na trhu práce)
Budoucnost profesí - komerční internetový portál. Projekt, jehož hlavním cílem je poskytovat informace o všem co souvisí s úspěšnou volbou povolání. Je určen pro žáky a studenty, jejich rodiče, školy, učitele, výchovné poradce a firmy. Tyto cílové skupiny mezi sebou informačně a komunikačně propojuje.
JOBHUB - vše pro rozvoj vaší kariéry na jednom místě 


Testy k volbě povolání:
Infoabsolvent - profitest
Máte na to? - otestujte se
Na jakou práci se hodíš? - test osobnosti

Další testy:
Testy z němčiny
eTesty - zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění (vhodné pro žáky, kteří v rámci výuky absolvují kurzy k získání řidičského oprávnění)

Další stránky k volbě povolání a profesní orientaci:

Můj život po škole – aplikace on-line pomáhá při výběru budoucí kariéry 
Orienteexpress – volně přístupný on-line program, který Vám pomůže při hledání užitečných informací, ale i se studijní a profesní orientací
Národní kvalifikace – informace o možnostech získání dílčích profesních kvalifikací či úplné profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006
DAT CZ – databáze dalšího profesního vzdělávání
ISPV – informační systém o průměrném výdělku
Aplikace Regio Advisor – on-line webová aplikace pomáhá dětem s rozhodnutím o budoucí škole nebo povolání na základě vlastního nadání
Poradna REGIO – odhalování nadání dětí a stavění jejich budoucnosti na jejich potenciálu, podpora školám v oblasti kariérového poradenství      

Stránky, které pomohou při studiu:
Cermat – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Maturita – maturitní otázky, referáty a další užitečné informace
Kam po maturitě – vaše brána ke vzdělání - informace o vzdělávání, vše k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ, SŠ
Green Wheels – on line výukové a vzdělávací nástroje nejen pro učitele z oblasti automotiv

Škola za školou
Česká škola
e-Matematika – komplexní matematický web
Přijímací zkoušky nanečisto
Scio - příprava na přijímací zkoušky
Čtenářský deník
Angličtina na internetu
Němčina na internetu
Pravidla českého pravopisu
Ústav pro jazyk český - jazyková poradna
Český jazyk
Český jazyk - on line diktáty
Slovník cizích slov
Databáze nakladatelství LIBRI - Dějiny zemí Koruny české - Kdo byl kdo v našich dějinách - Státy a jejich představitelé
BBC - přehled zemí světa (anglicky)
The World Factbook - podrobné informace o státech světa (anglicky)
Encyklopedie Wikipedie
Encyklopedie Vševěd

Při studiu mohou pomoci i některé internetové časopisy:
21. století - revue objevů, vědy, techniky a lidí
ABC - příroda, technika, počítače
Lidé a Země - zeměpisný a cestopisný měsíčník
National Geographic Česko - stále je co objevovat
WM magazín - věda a technika, archeologie, cesty a objevy a další rubriky

Studijní literatura:
Moravskoslezská vědecká knihovna - on-line katalog knih
Knihovna města Ostravy (KMO)
Bazar učebnic

Poslední aktualizace: 26. 11. 2021