Informační a poradenské středisko ÚP ČR


Leták v pdf o poradenském středisku ÚP (542,18 kB)

Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) poskytuje kariérové poradenství také prostřednictvím zaměstnanců Informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (dále jen „IPS“). Kvalifi kovaní odborníci jsou připraveni pomoci žákům, studentům, absolventům škol, nezaměstnaným i široké veřejnosti s řešením jejich situace při výběru studijního oboru, vhodného povolání či se změnou povolání a přípravou na tuto změnu.
IPS poskytuje bezplatné služby kariérového poradenství uchazečům a zájemcům o zaměstnání a široké veřejnosti zejména v těchto případech:

• pokud si chcete rozšířit kvalifi kaci, nebo změnit povolání

• pomůže Vám stanovit si správný profesní cíl a posílí Vaše sebevědomí

• poradí, jak nejlépe hledat v nabídkách trhu práce

• pomůže Vám při sebeprezentaci, tedy při přípravě a napsání životopisu, motivačního dopisu, tvorbě porfolia, emailové adresy apod.

• připraví Vás na pohovor a jednání se zaměstnavatelem

• pomůže Vám posoudit pracovní potenciál a poradí s výběrem vhodné pracovní pozice

• poradí Vám v hledání vhodného učebního/studijního oboru nebo konkrétní školy

ŽÁKŮM A STUDENTŮM A JEJICH RODIČŮM NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY V TĚCHTO  OBLASTECH

• při volbě oboru studia

• poradí, jak uplatnit dosažené vzdělání na trhu práce

• poradí i při změně oboru či školy

• poskytne orientaci v nabídce dalšího vzdělávání a při volbě následného studia

• pomůže s přípravou při vstupu na trh práce

• nabídne informace o stážích, studiu a pobytu v zahraničí, práci au-pair a podobně

IPS VÁM NABÍZÍ

• popisy povolání

• audio, video média a dostupnou literaturu k nácviku sebeprezentace na trhu práce

• informační materiály škol, au-pair agentur, jazykových kurzů aj.

• základní diagnostiku zájmů a profesního zaměření

JAK TO PROBÍHÁ

Pro zájemce z řad široké veřejnosti nebo evidovaných uchazečů a zájemců o zaměstnání poskytuje ÚP ČR poradenství skupinově i individuálně. Zajišťují je poradci ÚP ČR. V  případě zájmu je nutné se objednat (např. telefonicky, e-mailem, u zprostředkovatele, poradce).
Odborní poradci také osobně navštěvují žáky a studenty přímo v jejich prostředí. Tedy ve školách, kde pro ně pořádají besedy. Na IPS se mohou obracet též uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří se chtějí účastnit např. rekvalifi kačních kurzů.

DALŠÍ INFORMACE

PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A ABSOLVENTY

Poradenství je poskytováno:
• skupinově pro kolektivy studentů středních škol – s IPS sjednává střední škola
• individuálně – sjednává si student nebo absolvent přímo s poradcem IPS

PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL A JEJICH RODIČE

Poradenství je poskytováno:
• skupinově pro kolektivy žáků základních škol – s IPS sjednává základní škola
• individuálně ‒ sjednává si rodič/žák přímo s poradcem IPS

Více informací najdete:
www.uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenskastrediska-uradu-prace-cr
www.uradprace.cz/web/cz/uzitecne-odkazy


Kontakty na „Vaše“ kontaktní pracoviště najdete na
www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky.

Poslední aktualizace: 18. 1. 2024