Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

ZÁKLADNÍ SLUŽBY IPS:

 • besedy pro žáky základních škol - na téma volba povolání
 • besedy pro studenty středních, vyšších odborných nebo vysokých škol - na téma orientace na trhu práce, informace o ÚP, pokračování ve studiu
 • veškeré služby IPS jsou zdarma
 • Více informací o činnosti IPS můžete získat ZDE.

KDO K NÁM MŮŽE PŘIJÍT?

 • žáci základních škol a jejich rodiče
 • studenti středních, vyšších odborných či vysokých škol
 • široká veřejnost
 • jiné fyzické či právnické osoby (školy, zaměstnavatelé, neziskové organizace a další)

NA KOHO SE OBRÁTIT:

Pracoviště Činnost Jméno pracovníka Telefon E-mail
Jeseník Poradce IPS Ing. Ivana Pavlovová 950 121 495 ivana.pavlovova@uradprace.cz
Poradce IPS Bc. Alena Jedličková 950 121 487 alena.jedlickova1@uradprace.cz
Poradce IPS Mgr. Šárka Korytářová 950 121 451 sarka.korytarova@uradprace.cz
Olomouc Metodik IPS Ing. Martina Simmerová 950 141 689 martina.simmerova@uradprace.cz
Poradce IPS Jana Heroldová 950 141 441 jana.heroldova@uradprace.cz
Poradce IPS Bc. Adam Huspeka 950 141 541 adam.huspeka@uradprace.cz
Prostějov Poradce IPS Ing. Eva Ševčíková 950 154 318 eva.sevcikova1@uradprace.cz
Poradce IPS Mgr. Veronika Berková 950 154 432 veronika.berkova@uradprace.cz
Přerov Poradce IPS Mgr. Renata Králíková 950 155 266 renata.kralikova@uradprace.cz
Poradce IPS Ivona Štelclová, DiS. 950 155 421 ivona.stelclova@uradprace.cz
Šumperk Poradce IPS PhDr. Vladimíra Kašparová 950 164 322 vladimira.kasparova@uradprace.cz
Poradce IPS Lucie Navrátilová 950 164 323 lucie.navratilova1@uradprace.cz

Ke všem formám poradenství doporučujeme se předem objednat.

AKTUÁLNĚ

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY ZŠ - PRŮVODCE PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol připravilo Informační a poradenské středisko Úřadu práce ČR v Olomouci pracovní listy, které pomohou žákům s rozhodováním při výběru povolání. Pracovní listy obsahují důležité informace ohledně sebepoznání, trhu práce a výběru střední školy. Navedou tak žáka různými úkoly, informacemi a doporučenými zdroji ke správnému postupu při výběru vhodného povolání.

Pracovní listy - barevná verze (1.62 MB)

Pracovní listy - černobílá verze (1.62 MB)

PROJEKT PODPORA INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH STŘEDISEK

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání se podílí na realizaci národního individuálního projektu Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS), reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218. Doba realizace projektu je 1. 1. 2017 – 31. 12. 2022. Cílem projektu je zvýšení komplexnosti a kvality služeb poskytovaných Informačními a poradenskými středisky, což ve výsledku povede k aktivnímu působení Informačního a poradenského střediska jako nástroje prevence nezaměstnanosti ve spádové oblasti.

V rámci projektu budou realizovány:

 • skupinová poradenství k volbě povolání pro žáky základních a středních škol
 • individuální poradenství k volbě povolání pro žáky a rodiče
 • individuální poradenství pro žáky (rodiče) při problémech při studiu (odchod ze školy, přechod na jinou školu)
 • individuální poradenství k doplnění kvalifikace
 • individuální poradenství pro uchazeče i zájemce o zaměstnání a veřejnost ke změně povolání a rekvalifikaci
 • skupinové aktivity zaměřené na poradenskou podporu při hledání zaměstnání (techniky hledání zaměstnání, tvorba životopisu, motivačního dopisu, příprava na přijímací pohovor)

Infomační a poradenské středisko se zaměří na užší spolupráci se školami, územně samosprávnými celky, zaměstnavateli a dalšími regionálními aktéry na trhu práce v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání.

SOUBORY KE STAŽENÍ A DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY:

PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Vzkazník 2019 „Lonští deváťáci letošním deváťákům“ (1.01 MB)

Atlas školství 2023/2024 – přehled středních a vyšších odborných škol v Olomouckém kraji (382.5 kB)

Školy středního vzdělávání se zaměřením na sportovní přípravu 2023/2024 (1.01 MB)

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji 2023/2024 - stipendia (1.03 MB)

Kartička s www odkazy k volbě povolání (95.24 kB)

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělání (38.22 kB)

PRO STUDENTY STŘEDNÍCH, VYŠŠÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL

Status studenta 2022 (262.8 kB)

Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Seznam agentur práce  (343.32 kB)

Poradenské služby ÚP ČR v Olomouckém kraji (1.89 MB) – leták 

Přehled pracovních portálů (172.01 kB) – leták 

Jak na životopis  (97.3 kB)

Poslední aktualizace: 5. 12. 2022