Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

ZÁKLADNÍ SLUŽBY IPS:

Informační a poradenská střediska (IPS) poskytují bezplatné služby kariérového poradenství.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání a široké veřejnosti zejména v těchto případech:

 • pokud si chcete rozšířit kvalifikaci, nebo změnit povolání
 • pomůže Vám stanovit si správný profesní cíl a posílí Vaše sebevědomí
 • poradí, jak nejlépe hledat v nabídkách trhu práce
 • pomůže Vám při sebeprezentaci, tedy při přípravě a napsání životopisu, motivačního dopisu, tvorbě portfolia, emailové adresy apod.
 • připraví Vás na pohovor a jednání se zaměstnavatelem
 • pomůže Vám posoudit pracovní potenciál a poradí s výběrem vhodné pracovní pozice
 • poradí Vám v hledání vhodného učebního/studijního oboru nebo konkrétní školy

 

Žákům a studentům a jejich rodičům nabízí své služby v těchto oblastech:

 

 • při volbě oboru studia
 • poradí, jak uplatnit dosažené vzdělání na trhu práce
 • poradí i při změně oboru či školy
 • poskytne orientaci v nabídce dalšího vzdělávání a při volbě následného studia
 • pomůže s přípravou při vstupu na trh práce
 • nabídne informace o stážích, studiu a pobytu v zahraničí, práci au-pair a podobně

Poradenství je poskytováno skupinově (sjednává škola) i individuálně (sjednává klient, rodič). Více informací o činnosti IPS můžete získat ZDE.

Ke všem formám poradenství doporučujeme se předem objednat.

AKTUÁLNĚ

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY A STUDENTY

IPS v Olomouckém kraji zpracovala pracovní listy, které pomohou žákům a studentům s rozhodováním při výběru povolání a se vstupem na trh práce. Pracovní listy obsahují důležité informace ohledně sebepoznání, výběru střední školy, navazujícího studia, trhu práce a nabídky služeb ÚP ČR. Navedou tak žáka a studenta různými úkoly, informacemi a doporučenými zdroji ke správnému rozhodování při své kariérní cestě.

                   Pracovní listy ZŠ - barevná verze (1.62 MB)                                                             Pracovní listy SŠ - barevná verze (2.44 MB)

                  Pracovní listy ZŠ - černobílá verze (1.59 MB)                                                           Pracovní listy SŠ - černobílá verze (2.12 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCE IPS

 • Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje, Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK (odkaz na web)
 • MAP III, Pracovní skupina pro Uplatnitelnost absolventů na trhu práce (odkaz na web)
 • IKAP Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání KCPPO (odkaz na web)
 • IKAP Kariérové poradenství v odborném vzdělávání KCKPOV (odkaz na web)
 • Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR (odkaz na web)
 • MAS Šternbersko, Dny kariérového poradenství (odkaz na web)
 • Burza práce a vzdělávání (odkaz na web), Scholaris (odkaz na web)
 • Atlas školství (odkaz na web)

PROJEKT PODPORA INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH STŘEDISEK

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání se podílí na realizaci národního individuálního projektu Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS), reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218. Doba realizace projektu je 1. 1. 2017 – 31.10. 2023. Cílem projektu je zvýšení komplexnosti a kvality služeb poskytovaných Informačními a poradenskými středisky, což ve výsledku povede k aktivnímu působení Informačního a poradenského střediska jako nástroje prevence nezaměstnanosti ve spádové oblasti.

V rámci projektu budou realizovány:

 • skupinová poradenství k volbě povolání pro žáky základních a středních škol
 • individuální poradenství k volbě povolání pro žáky a rodiče
 • individuální poradenství pro žáky (rodiče) při problémech při studiu (odchod ze školy, přechod na jinou školu)
 • individuální poradenství k doplnění kvalifikace
 • individuální poradenství pro uchazeče i zájemce o zaměstnání a veřejnost ke změně povolání a rekvalifikaci
 • skupinové aktivity zaměřené na poradenskou podporu při hledání zaměstnání (techniky hledání zaměstnání, tvorba životopisu, motivačního dopisu, příprava na přijímací pohovor)

Infomační a poradenské středisko se zaměří na užší spolupráci se školami, územně samosprávnými celky, zaměstnavateli a dalšími regionálními aktéry na trhu práce v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání.

SOUBORY KE STAŽENÍ A DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY:

PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Vzkazník 2019 „Lonští deváťáci letošním deváťákům“ (1.01 MB)

Atlas školství 2023/2024 – přehled středních a vyšších odborných škol v Olomouckém kraji (382.5 kB)

Školy středního vzdělávání se zaměřením na sportovní přípravu 2023/2024 (1.01 MB)

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji 2023/2024 - stipendia (1.03 MB)

Kartička s www odkazy k volbě povolání (95.24 kB)

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělání (38.22 kB)

PRO STUDENTY STŘEDNÍCH, VYŠŠÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL

Status studenta 2023 (20.26 kB)

Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Seznam agentur práce  (343.32 kB)

Poradenské služby ÚP ČR v Olomouckém kraji (1.89 MB) – leták 

Přehled pracovních portálů (172.01 kB) – leták 

Jak na životopis (97.3 kB)

Propagační materiály IPS

Leták IPS (542.18 kB)

 

Odkaz na video IPS

 

Záložka pro školy (373.24 kB)

 

Záložka pro širokou veřejnost (371.08 kB)

Poslední aktualizace: 28. 8. 2023