Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

ZÁKLADNÍ SLUŽBY IPS:

Informační a poradenská střediska (IPS) poskytují bezplatné služby kariérového poradenství.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání a široké veřejnosti zejména v těchto případech:

 • pokud si chcete rozšířit kvalifikaci, nebo změnit povolání
 • pomůže Vám stanovit si správný profesní cíl a posílí Vaše sebevědomí
 • poradí, jak nejlépe hledat v nabídkách trhu práce
 • pomůže Vám při sebeprezentaci, tedy při přípravě a napsání životopisu, motivačního dopisu, tvorbě portfolia, emailové adresy apod.
 • připraví Vás na pohovor a jednání se zaměstnavatelem
 • pomůže Vám posoudit pracovní potenciál a poradí s výběrem vhodné pracovní pozice
 • poradí Vám v hledání vhodného učebního/studijního oboru nebo konkrétní školy

 

Žákům a studentům a jejich rodičům nabízí své služby v těchto oblastech:

 

 • při volbě oboru studia
 • poradí, jak uplatnit dosažené vzdělání na trhu práce
 • poradí i při změně oboru či školy
 • poskytne orientaci v nabídce dalšího vzdělávání a při volbě následného studia
 • pomůže s přípravou při vstupu na trh práce
 • nabídne informace o stážích, studiu a pobytu v zahraničí, práci au-pair a podobně

Poradenství je poskytováno skupinově (sjednává škola) i individuálně (sjednává klient, rodič). Více informací o činnosti IPS můžete získat ZDE.

Ke všem formám poradenství doporučujeme se předem objednat.

Kontakty: Jeseník ips.je@uradprace.cz, Olomouc ips.ol@uradprace.cz, Prostějov ips.pv@uradprace.cz, Přerov ips.pr@uradprace.cz, Šumperk ips.su@uradprace.cz

SPOLUPRÁCE IPS

 • Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje, Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK (odkaz na web)
 • MAP III, Pracovní skupina pro Uplatnitelnost absolventů na trhu práce (odkaz na web)
 • IKAP Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání KCPPO (odkaz na web)
 • IKAP Kariérové poradenství v odborném vzdělávání KCKPOV (odkaz na web)
 • Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR (odkaz na web)
 • MAS Šternbersko, Dny kariérového poradenství (odkaz na web)
 • Burza práce a vzdělávání (odkaz na web), Scholaris (odkaz na web)
 • Atlas školství (odkaz na web)

SOUBORY KE STAŽENÍ A DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY:

PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Vzkazník 2019 „Lonští deváťáci letošním deváťákům“ (1.01 MB)

Školy středního vzdělávání se zaměřením na sportovní přípravu 2024/2025 (951.93 kB)

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji 2024/2025 - stipendia (2.15 MB)

Kartička s www odkazy k volbě povolání (84.35 kB)

Pracovní listy pro základní školy (1.78 MB)

PRO STUDENTY STŘEDNÍCH, VYŠŠÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL

Status studenta 2023 (20.26 kB)

Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy

Pracovní listy pro střední odborné školy, gymnázia a konzervatoře (2.74 MB)

Propagační materiály IPS

Leták IPS (542.18 kB)

 

Odkaz na video IPS

 

Záložka pro školy (373.24 kB)

 

Záložka pro širokou veřejnost (371.08 kB)

Poslední aktualizace: 5. 1. 2024