Informační a poradenská střediska (IPS)

Čeká Vás nebo Vaše dítě rozhodování, které ovlivní Vaši budoucí kariéru?
Potřebujete konkrétní rady a informace nebo jen hledáte někoho, s kým proberete vhodnost svého postupu, volby?
Zkušení kariéroví poradci IPS Vám mohou pomoci v oblasti volby, změny a doplnění kvalifikace a též v otázkách zhodnocení Vašich aktuálních profesních předpokladů.

IPS poskytují bezplatné služby kariérového poradenství:

  • žákům základních škol a jejich rodičům v otázkách volby vhodné vzdělávací cesty (střední školy),
  • studentům středních škol v oblasti změny oboru, školy, přípravy na volbu VŠ a vstup na trh práce,
  • široké veřejnosti v otázkách orientace na trhu práce při ztrátě zaměstnání, změně oboru, profese a rozhodování v otázkách zvyšování a změn kvalifikace,
  • uchazečům a zájemcům o zaměstnání v případě řešení situace změnou oboru, profese, zvyšováním a rozšiřováním kvalifikace a též v oblasti sebepoznání, prezentace svých schopností a dovedností spojených s vyhledáváním příležitostí na trhu práce.

Spolupracují s:

  • výchovnými poradci a pedagogy na základních a středních školách
  • pracovišti pedagogicko-psychologické poradny
  • ostatními útvary úřadu práce
  • poskytovateli dalšího vzdělávání, apod.

Vzkazník - Loňští deváťáci letošním deváťákům

Každý rok prožíváme v našem Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání s deváťáky jejich rozhodování o dalším směřování. Jsme přesvědčeni, že nejlepší tipy pro správnou volbu mohou dát právě ti, kteří v nedávné době takovým rozhodováním procházeli. Oslovili jsme proto loňské deváťáky a zeptali se jich na pár otázek, které souvisí s přechodem ze základní školy na školu střední. (vzkazník)

Užitečné adresy:

https://www.uradprace.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.vysokeskoly.cz/ 

http://www.infoabsolvent.cz/ 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.nvf.cz/
http://www.eu-dat.cz/
http://www.msmt.cz/ , www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory 

http://www.vstupnatrhprace.cz/ 
http://www.budoucnostprofesi.cz/
 

Kontakty na pracovníky IPS:

Hradec Králové:
Jičín:
Náchod:
Rychnov nad Kněžnou:
Trutnov:

Poslední aktualizace: 19. 11. 2020