Informace pro zaměstnavatele

Leták v pdf se základními informacemi pro zaměstnavatele (348,51 kB)

HLEDÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) může zaměstnavatelům při výběru nových zaměstnanců velmi pomoci, a to hned několika způsoby. Jeho prostřednictvím mohou bezplatně zveřejnit informace o volných pracovních místech na stránkách ÚP ČR (www.uradprace.cz/web/cz/zadavani-volnych-mist) – stránku Hledání volných míst (www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr) navštíví denně 10–20 tisíc návštěvníků. ÚP ČR také může pomoci při organizaci a realizaci výběrových řízení a umožňuje zaměstnavatelům pořádat prezentace a náborové dny v jeho prostorách.

HLÁŠENÍ VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Před samotným nahlášením volného pracovního místa doporučujeme věnovat náležitou pozornost formulacipožadavků na nového zaměstnance.

MOŽNOSTI, JAK NAHLÁSIT ÚP ČR VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO:

● osobně na kontaktním pracovišti ÚP ČR
● prostřednictvím elektronické pošty
● datovou schránkou
● prostřednictvím pošty
● přes webové stránky ÚP ČR (www.uradprace.cz/web/cz/zadavani-volnych-mist)

Pro nahlášení je vhodné využít formulář Hlášenka volného pracovního místa, který naleznete
na:
www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-volnychpracovnich-mist-up-cr, případně je k dispozici
na všech pracovištích ÚP ČR.
Povinnými údaji o pracovní pozici jsou především:
● název požadované profese
● místo výkonu práce
● typ pracovněprávního vztahu
● délka trvání pracovněprávního vztahu, směnnost
● upřesnění, pro koho je pracovní pozice vhodná
● požadované vzdělání
● základní informace o mzdových podmínkách
● kontaktní údaje
Přesně definované požadavky umožní oslovit nejvhodnější kandidáty a mohou usnadnit následnývýběr budoucího zaměstnance.

PLÁNUJETE VYTVÁŘET NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA?

ÚP ČR Vás seznámí s celostátní i regionální situací na trhu práce, poskytne informace o struktuře uchazečů a zájemců o zaměstnání v evidenci ÚP ČR, poradí v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením či cizinců. Pro podporu vytváření nových pracovních míst nabízí množství nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Využít lze také podpory v rámci projektů Evropského sociálního fondu.

VZDĚLÁVÁNÍ A REKVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ

ÚP ČR Vám může v případě, že se Vaši zaměstnanci rekvalifikují v zájmu jejich dalšího pracovního uplatnění ve Vaší firmě, hradit plně nebo částečně náklady spojené s touto činností.
O úhradu nákladů můžete požádat ÚP ČR, a to písemně a ještě před zahájením rekvalifikace. Formulář k rekvalifikaci zaměstnanců lze získat na adrese: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-uhradu-nakladuna-zabezpeceni-rekvalifikace-zamestnancu

KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ÚP ČR intenzivně spolupracuje se zaměstnavateli, nabízí proto možnost osobní návštěvy zaměstnance úřadu přímo u Vás na pracovišti. Cílem je monitoring Vašich aktuálních potřeb a představení nabídky služeb ÚP ČR. V případě Vaší osobní návštěvy pracoviště ÚP ČR se obraťte na zaměstnance oddělení trhu práce.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Úřad práce České republiky
www.uradprace.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz
Statistiky o vývoji na trhu práce
Vývoj nezaměstnanosti, nezaměstnanost absolventů škol, nabídka a poptávka na trhu práce
www.mpsv.cz/web/cz/statistiky
EURES
Životní a pracovní podmínky v EU/EHP a Švýcarsku
www.eures.cz
Česká správa sociálního zabezpečení
Základní informace ČSSZ pro zaměstnavatele
www.cssz.cz/web/cz/zamestnavatel

CALL CENTRUM ÚP ČR

V případě obecných dotazů pak zájemcům poradí operátoři Call centra ÚP ČR na telefonu 800 779 900 (bezplatná linka), e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.
Další praktické podrobnosti jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách ÚP ČR – www.uradprace.cz.
Lidé mohou využít i služeb „virtuálního asistenta“.
Podrobné informační materiály týkající se zadávání volných pracovních míst jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích ÚP ČR.

Poslední aktualizace: 18. 1. 2024