Hledáte zaměstnání v České republice?

Informace pro občany ze zemí EU, EHP a Švýcarska

Volná místa v České republice –  databáze Úřadu práce ČR

Životní a pracovní podmínky v ČR

Práce občanů EU v České republice - informace pro občany EU a jejich rodinné přísliušníky, kteří pracují v ČR

Informace týkající se sociálního zabezpečení - Česká správa sociálního zabezpečení

Uznávání odborných kvalifikací v ČR – portál Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

Databáze regulovaných povolání v ČR

Poradenství k pracovně-právním vztahům a zaměstnanosti - Státní úřad inspekce práce

Informace pro občany z nečlenských zemí EU a EHP

Zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, je stanoveno, že cizinci a osoby bez státní příslušnosti mohu vykonávat zaměstnání na území České republiky jen tehdy, jestliže jim bylo uděleno povolení k zaměstnání a povolení k pobytu za tímto účelem (zákon č. 326/1999 Sb.), pokud zákon nestanoví jinak. Všeobecné informace o zaměstnávání občanů z nečlenských zemí EU/EHP jsou k dispozici v angličtině a němčině na Zaměstnávání cizinců (občanů nečlenských států) v ČR.
Důležité jsou i informace pro pobyt cizinců na území České republiky na stránkách Ministerstva vnitra České republiky a informace o zastupitelských úřadech na stránkách Ministerstva zahraničí České republiky.

Cizinci v České republice – informační portál Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra o integraci cizinců v ČR

 

Poslední aktualizace: 16. 5. 2024