Hledáte zaměstnání v České republice?

Informace pro občany České republiky a cizí státní příslušníky

Volná místa v České republice –  databáze Úřadu práce ČR

Informační zdroje k problematice zaměstnanosti v ČR a EU

Průvodce po institucích v ČR (183.43 kB) - česky

- německy: Wegweiser durch die Institutionen in Tschechien (971.61 kB)

Informace pro občany ze zemí EU, EHP a Švýcarska

Životní a pracovní podmínky v ČR

Životní a pracovní podmínky v České republice (1.5 MB) – stručný přehled

- anglicky: Living and Working Conditions in the Czech Republic (1.47 MB)

- německy: Lebens und Arbeitsbedingungen, Tschechische Republik (1.47 MB)

- polsky: Warunki życia i pracy, Republika Czeska

Uznávání odborných kvalifikací v ČR – portál Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

Databáze regulovaných povolání v ČR

Informace pro občany z nečlenských zemí EU a EHP

Zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, je stanoveno, že cizinci a osoby bez státní příslušnosti mohu vykonávat zaměstnání na území České republiky jen tehdy, jestliže jim bylo uděleno povolení k zaměstnání a povolení k pobytu za tímto účelem (zákon č. 326/1999 Sb.), pokud zákon nestanoví jinak. Všeobecné informace o zaměstnávání občanů z nečlenských zemí EU/EHP jsou k dispozici v angličtině a němčině na Zaměstnávání cizinců (občanů nečlenských států) v ČR.
Důležité jsou i informace pro pobyt cizinců na území České republiky na stránkách Ministerstva vnitra České republiky a informace o zastupitelských úřadech na stránkách Ministerstva zahraničí České republiky.

Cizinci v České republice – informační portál Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra o integraci cizinců v ČR

Soubor ke stažení: Životní a pracovní podmínky v ČR (1.5 MB)

Soubor ke stažení: Living and Working Conditions in the Czech Republic (1.47 MB)

Soubor ke stažení: Lebens- und Arbeisbedingungen: Tschechische Republik (1.47 MB)

Soubor ke stažení: Warunki zycia i pracy w Republice Czeskiej (1.47 MB)

Poslední aktualizace: 6. 11. 2023