Aktuality

15. 11. 2022

Prodloužení realizace projektů Záruky pro mladé v PLK.

Doba realizace projektu byla prodloužena do 31. 5. 2023.

5. 4. 2022

Prodloužení realizace projektů Rodina i práce v PLK a Šance pro padesátníky v PLK.

Realizace obou projektů byla prodloužena do 30. 4. 2023.

1. 4. 2019

Prodloužení realizace projektů Rodina i práce v PLK a Šance pro padesátníky v PLK.

Realizace obou projektů byla prodloužena do 30. 6. 2022.

30. 5. 2018

Prodloužení realizace projektu Vzdělávání a dovednosti pro trhu práce II (VDTP II).

Projekt Vzdělávání a dovednosti pro trhu práce II (VDTP II) byl prodloužen do 31. 12. 2021.

3. 5. 2018

Prodloužení realizace projektu Záruky pro mladé.

Projekt Záruky pro mladé byl prodloužen do 31. 12. 2020

16. 10. 2016

Prodloužení realizace projektů Rodina i práce a Šance pro padesátníky.

Projekt Rodina i práce byl prodloužen o 4 měsíce do 10. 5. 2020 a projekt Šance pro padesátníky o 6 měsíců do 10. 7. 2020.

3. 10. 2016

Úprava Manuálu pro zájemce v projektu POVEZ II.

Z důvodu opožděného spuštění aplikace určené k vyplňování vstupního dotazníku na Integrovaném portálu MPSV je upraveno znění bodu IV.17 Manuálu pro zájemce, který zní: "Nejpozději ke dni předložení prvního vyúčtování mzdových nákladů na ÚP ČR je každý podpořený zaměstnanec povinen vyplnit vstupní dotazník dostupný na Integrovaném portálu MPSV. Zaměstnavatel jej zároveň povinen zaměstnanci vyplní dotazníku umožnit, v případě potřeby je povinen mu zajistit též přístup k potřebné výpočetní technice." Vzdělávací aktivitu je tímto možné zahájit před vyplněním vstupního dotazníku.

23. 8. 2016

INFORMACE K DOČASNÉMU POZASTAVENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ DO PROJEKTU POVEZ II

Úřad práce ČR upozorňuje žadatele, že dne 23. 8. 2016 byl dočasně pozastaven příjem žádostí do projektu POVEZ II. Důvodem je snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu až do 30. 11. 2020. Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017.

Po dobu pozastavení příjmu žádostí do projektu POVEZ II mohou žadatelé využít v rámci OPZ:

  • aktuálně otevřenou výzvu č. 43 „Podpora podnikového vzdělávání“ https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz, kde bude příjem žádostí ukončen dne 31. 8. 2016 v 17.00 hodin nebo
  • výzvu č. 60 „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“, do níž bude možné žádosti připravovat v průběhu září a projekty podávat od začátku října 2016 (odkaz na výzvu bude doplněn po jejím vyhlášení, předběžně 31. 8. 2016).

29. 4. 2016

Aktualizovány stránky projektů Šance pro padesátníky a Rodina i práce.

24. 3. 2016

Na stránce projektu POVEZ II byly zveřejněny dokumenty: Manuál pro zájemce, Žádost o příspěvek a další.

Příjem žádostí bude spuštěn 31. 3. 2016.

Telefonní čísla a emailové adresy na kontaktní pracovníky v jednotlivých regionech naleznete na stránce Kontakty.

Poslední aktualizace: 29. 8. 2023