ÚP ČR uplatňuje proklientský přístup na všech svých pracovištích

17. 2. 2020

Zaměstnanci Úřadu práce ČR jsou povinni řídit se při jednání s klienty
etickým kodexem, jehož cílem je zajistit veřejnosti profesionální a vstřícný
proklientský přístup. Zároveň se řídí platnou legislativou a vnitřními řídícími
akty. Ve vztahu k zaměstnancům ÚP ČR dodržuje, stejně jako všichni ostatní
zaměstnavatelé v ČR, pracovněprávní předpisy.

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz