Služby pro domácnost mohou být dalším opatřením APZ

9. 12. 2015

Služby pro domácnosti mohou být dalším účinným opatřením aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Jejich uvedení do praxe by mohlo přispět hned ke třem významným pozitivním efektům: k tvorbě nových pracovních míst pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, k lepšímu sladění práce a rodiny a v neposlední řadě ke snížení práce na černo v domácnostech. Je ale nutné nastavit takové parametry, které mimo jiné zajistí profesionalizaci poskytovaných služeb, ochranu domácnosti a legalizaci výkonu této činnosti. Takové jsou závěry projektu financovaného z ESF, jehož cílem bylo zanalyzovat současnou situaci a možnosti aplikace nového opatření do praxe.