Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 9,5 tisíce lidí

28. 1. 2020

Během uplynulého roku se 4 292 uchazečů a zájemců o zaměstnání
zúčastnilo některého z široké nabídky zabezpečovaných rekvalifikačních
kurzů, které hradil Úřad práce ČR. Dalších 5 270 lidí absolvovalo rekvalifikaci
zvolenou. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací byly v loňském roce kurzy
zaměřené na získání základních počítačových dovedností (celkem 1 780). Pro
změnu profese nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s
výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním
vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let. V roce 2019
poskytl ÚP ČR na rekvalifikace 94 758 tis. Kč. Částka zahrnuje i prostředky z
Evropského sociálního fondu.

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz