Příspěvek na dietní stravování pro lidi v hmotné nouzi

20. 2. 2020

Lidé, kteří musí ze zdravotních důvodů držet speciální dietu a zároveň
jsou v hmotné nouzi, si mohou zažádat o zvýšení příspěvku na živobytí. Platí to i pro budoucí a kojící maminky. Zvýšení částky na živobytí z důvodu
dietního stravování upravuje zákon o pomoci v hmotné nouzi.

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz