Příjmy za 1. čtvrtletí 2021 není ÚP ČR nutné dokládat

18. 3. 2021

Příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a navýšeného příspěvku na péči nemusí Úřadu práce ČR dokládat příjmy a uhrazené náklady na bydlení za předchozí kvartál. Momentálně se jedná o podklady za 1. čtvrtletí roku 2021. Úřad práce ČR klientům automaticky přizná stejnou výši dávek jako pro 1. čtvrtletí 2021. Jedná se o dočasné změny, platné pro 2. čtvrtletí letošního roku.

Podrobnosti se dozvíte ZDE a také v tomto letáku (1.84 MB)

Úřad práce ČR připomíná, že v souladu s vládními usneseními přijal bezpečnostní opatření, jejichž cílem je eliminace osobního kontaktu. Lidé s ním mohou komunikovat jinak než osobně, jak v případě žádostí o dávky, podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, tak i v případě dokládání rozhodných skutečností pro konkrétní dávky. Formuláře mohou zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

Podrobnosti k elektronické komunikaci naleznete ZDE

Autor:

ÚP ČR