Počet dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci ÚP ČR klesá

14. 11. 2019

Ke konci října letošního roku evidoval Úřad práce ČR celkem 44 897 lidí, kteří byli bez práce déle než 12 měsíců. Na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se podíleli 22,8 %. Loni jich bylo 63 766 a tvořili 29,6 % z celkového počtu evidovaných. K 31. 10. 2017 bylo v evidenci ÚP ČR 100 832 dlouhodobě nezaměstnaných, 37,2 % z tehdejšího celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Uvedená čísla tak potvrzují, že se Úřadu práce ČR daří umisťovat na trh práce i ty klienty, kteří kvůli různým bariérám dosud velmi obtížně hledali práci. 

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz