Nestůjte ve frontě, podejte přehledy o příjmech a nákladech na bydlení elektronicky

Nestůjte ve frontě, podejte přehledy o příjmech a nákladech na bydlení elektronicky

30. 3. 2022

Každé čtvrtletí dokládají příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě
a zvýšeného příspěvku na péči příjmy a uhrazené náklady na bydlení za
předchozí kvartál. Momentálně se jedná o podklady za 1. čtvrtletí letošního
roku. Tato povinnost ale neznamená, že klienti musí trávit čas ve frontách.
Podklady pro vyhodnocení nároku na výše uvedené dávky je možné zaslat
elektronicky, např. přes Identitu občana, datovou schránkou nebo e-mailem
(po dobu trvání nouzového stavu není nutný zaručený elektronický podpis),
dále poštou či odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště
Úřadu práce ČR.

Autor:

ÚP ČR

Menu