Lidé mohou s ÚP ČR komunikovat elektronicky i nadále – datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem

12. 4. 2021

V návaznosti na skončení nouzového stavu končí také platnost krizových opatření podle krizového zákona. V praxi to znamená, že končí i možnost podávat žádosti a další podklady „jen“ prostřednictvím prostého emailu bez elektronicky uznávaného podpisu, aniž by klienti museli potvrdit svou totožnost ve  stanovené lhůtě. Lidé ale mohou s Úřadem práce ČR v rámci agendy dávek a zaměstnanosti komunikovat elektronicky i nadále, a to prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronicky uznávaným podpisem. Osobní návštěva ÚP ČR tak není vždy nutná. Další možností je zaslání dokumentů poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo jejich odevzdání v době úředních hodin na podatelně či do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.

Autor:

ÚP ČR