Regionální individuální projekty


 
 

V programovém období 2014-2020 je Úřad práce České republiky realizátorem tzv. regionálních individuálních projektů, které jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Na Úřadu práce České republiky - Krajské pobočce ve Zlíně tyto projekty připravilo oddělení projektů EU.

Realizace projektů probíhá ve Zlínském kraji následovně:
Název projektu Stav Místo
realizace
Investiční
priorita
Č.
výzvy
Registrační číslo projektu Cílová skupina projektu Rozpočet
projektu
Začátek
projektu
Konec
projektu
Záruky pro
mladé ve ZK
v realizaci Zlínský kraj 1.1 004 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000011 Uchazeči o zaměstnání do 29 let 62 505 328 1. 1. 2016 31. 12. 2021

Poslední aktualizace: 3. 5. 2023