Šance na práci ve Zlínském kraji

Název projektu:

Šance na práci ve Zlínském kraji

Reg. číslo:

CZ.03.01.01/00/22_023/0001303

Doba realizace:

1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Místo realizace:

Zlínský kraj

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a začlenění na trh práce uchazečů a zájemců o zaměstnání, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí, a z nich především pak osob, které pečují o děti do 15 let nebo jiné závislé osoby.

Cílem projektu je poskytnout klientům individuální pomoc a takový komplex služeb, díky němuž dojde k odstranění bariér, které je limitují v nástupu do zaměstnání, pomůže jim se zprostředkováním zaměstnání a poskytne informace, potřebné k řešení různých životních situací.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky ve Zlíně, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí, a především pak osoby, které pečují o děti do 15 let nebo jiné závislé osoby. Do projektu mohou být zařazeny také osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce (např. evidence na ÚP delší než 5 měsíců, věk do 30 let nebo nad 50 let, nízká úroveň vzdělání, bydliště v oblasti s nedostatečnou dopravní obslužností, pobírání dávek v hmotné nouzi a další).

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Poradenství

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání a kariérové poradenství.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem tohoto nástroje je zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit svoje šance na získání udržitelného zaměstnání.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje využívané v rámci této aktivity jsou např. Společensky účelná pracovní místa vyhrazená, Sdílená pracovní místa, Příspěvek na zapracování, Práce na zkoušku a Společensky účelná pracovní místa zřízené za účelem výkonu SVČ.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem na rekvalifikaci), zdravotní průkazy, výpisy z rejstříku trestů a v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Kroměříži:

Jméno a příjmení: Mgr. Ivana Vachová

Tel.: 950 130 330

E-mail: ivana.vachova1@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Uherském Hradišti:

Jméno a příjmení: Ing. Lenka Cibulková

Tel.: 950 170 226

E-mail: lenka.cibulkova@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR ve Vsetíně:

Jméno a příjmení: Pavla Zajíčková, DiS.

Tel.: 950 173 451

E-mail: pavla.zajickova@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR ve Zlíně:

Jméno a příjmení: Mgr. Iveta Žárská

Tel.: 950 175 502

E-mail: iveta.zarska@uradprace.cz