Projekty v realizaci

Celorepublikové projekty se soustřeďují na realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž využití hraje klíčovou roli při začleňování uchazečů o zaměstnání na trh práce.

Regionální projekty realizované pouze v Plzeňském kraji jsou zaměřeny na komplexní řešení specifických regionálních problémů cílových skupin, kterým je na trhu práce věnována zvýšená péče.

Seznam projektů Operačního programu Zaměstnanost realizovaných na Krajské pobočce v Plzni:

Oblast realizace

Název projektu

Registrační číslo projektu

Stav Investiční priorita Cílová skupina projektu Doba realizace projektu
Celá ČR

Outplacement (OUT)

 

CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176
V realizaci  1.3 Adaptabilita pracovní síly Propouštění zaměstnanci, zaměstnanci, zaměstnavatelé 1. 6. 2020 – 31. 5. 2023
Celá ČR

Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI)

 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211
V realizaci  1.1 Přístup k zaměstnání

Neaktivní osoby, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, osoby se zdravotním postižením, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Uchazeči o zaměstnání

Zájemci o zaměstnání
1. 1. 2021 – 30. 6. 2023
Celá ČR

Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247

V realizaci 1.1 Přístup k zaměstnání Dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání 1. 1. 2019 – 31. 12. 2023
Celá ČR

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II
(VDTP II)

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597

V realizaci     1.1 Přístup k zaměstnání Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023
Celá ČR mimo hl. m. Prahu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II
(POVEZ II)

CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
V realizaci 1.3 Adaptabilita pracovní síly Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace

1. 12. 2015 - 31. 12. 2022

Plzeňský kraj Záruky pro mladé v Plzeňském kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000006
V realizaci 1.1 Přístup k zaměstnání Uchazeči a zájemci o zaměstnání do 29 let věku evidovaní na ÚP ČR 11. 1. 2016 - 31. 5. 2023
Plzeňský kraj Šance pro padesátníky v Plzeňském kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000035

V realizaci

1.1 Přístup k zaměstnání Uchazeči o zaměstnání nad 50 let věku evidovaní na ÚP ČR 11. 1. 2016 - 30. 4. 2023
Plzeňský kraj Rodina i práce v Plzeňském kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000036
V realizaci 1.1 Přístup k zaměstnání Uchazeči o zaměstnání pečující o dítě do 15 let věku 11. 1. 2016 - 30. 4. 2023
Celá ČR Efektivní služby zaměstnanosti (EFES) CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_011/0000056 V realizaci 1.4 Modernizace institucí trhu práce Úřad práce ČR a jeho zaměstnanci 1. 2. 2016 - 30. 6. 2023
Celá ČR

Evropské služby zaměstnanosti ČR II(EURES ČR II)

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054

V realizaci 1.4 Modernizace institucí trhu práce Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci 1. 2. 2016 - 31. 12. 2022
Celá ČR

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216

V realizaci 1.4 Modernizace institucí trhu práce Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci 1. 6. 2017 – 31.1.2023
Celá ČR

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS)

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218

V realizaci 1.4 Modernizace institucí trhu práce Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci 1. 1. 2017 – 31. 12. 2022

Poslední aktualizace: 15. 11. 2022