Šance na práci v Plzeňském kraji

Název projektu:

Šance na práci v Plzeňském kraji

Reg. číslo:

CZ.03.01.01/00/22_023/0001312

Doba realizace:

1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Místo realizace:

Plzeňský kraj

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt se zaměřuje na osoby ohrožené sociální exkluzí, se ztíženým přístupem na trh práce, včetně osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

Cílem projektu je pomocí komplexního souboru aktivit zvýšit u uvedených osob podporu jejich zaměstnávání a začleňování na trh práce. Zároveň bude projekt přispívat ke zmírnění rizik sociálního vyloučení, například v oblasti finanční gramotnosti, pracovněprávních znalostí a při skloubení osobního a pracovního života.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči nebo zájemci o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Plzni, kteří jsou dlouhodobě nebo opakovaně evidovaní, mají jiné znevýhodnění (nízká kvalifikace, osoby v hmotné nouzi, s dluhy či v exekuci, po výkonu trestu) nebo kumulaci znevýhodnění (věk, péče o děti, zdravotní omezení, příslušnost k menšinám) omezující je v přístupu na trhu práce.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Poradenství

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání a kariérové poradenství.

Součástí je bilanční diagnostika dle potřeb klientů.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem tohoto nástroje je zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit svoje šance na získání udržitelného zaměstnání.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje využívané v rámci této aktivity jsou např. Společensky účelná pracovní místa vyhrazená, Práce na zkoušku, Sdílená pracovní místa nebo Příspěvek na zapracování.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem na rekvalifikaci), ověření dokumentů při výběrových řízeních, výpisy z rejstříku trestů a v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých osob.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

Poslední aktualizace: 3. 4. 2024